Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 14.12.2004.


Zákon, kterým se mění zákon č. 283/93 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/97 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/92 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
630/2004 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o státním zastupitelství Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců Čl. II
ČÁST TŘETÍ - Účinnost Čl. III
630
XXXXX
xx xxx 11. xxxxxxxxx 2004,
xxxxxx xx mění xxxxx x. 283/1993 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a zákon x. 201/1997 Xx., x platu a xxxxxxxxx xxxxxxx náležitostech xxxxxxxx xxxxxxxx x x změně a xxxxxxxx xxxxxx č. 143/1992 Sb., o xxxxx x xxxxxx xx pracovní xxxxxxxxxx x rozpočtových x x některých xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:
XXXX XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
Xx. X
Xxxxx č. 283/1993 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 261/1994 Sb., xxxxxx x. 201/1997 Xx., xxxxxx x. 169/1999 Xx., xxxxxx x. 11/2001 Sb., xxxxxx č. 14/2002 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Xx., zákona x. 310/2002 Xx. x xxxxxx x. 192/2003 Xx., xx xxxx takto:
1. X §19x xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňují se xxxxx "xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 let.".
2. X §19x xxxx. 2 xx xx xxxx druhou xxxxxx xxxx "X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx rozhoduje xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.".
3. X §19x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:
"(5) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx funkce x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx náklady xxxxxxx xxxxx nebo organizace, x xxxx xxx xxxxxxx přidělen.".
XXXX DRUHÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Čl. XX
Xxxxx č. 201/1997 Sb., x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx náležitostech xxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 143/1992 Xx., o xxxxx x odměně za xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 155/2000 Xx., zákona x. 14/2002 Sb., xxxxxx x. 279/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 420/2002 Xx., xxxxxx č. 425/2002 Xx., zákona x. 192/2003 Sb. a xxxxxx x. 427/2003 Xx., xx xxxx xxxxx:
V §5 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "Jde-li x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx plat, pokud xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx organizace, x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.".
XXXX XXXXX
Xxxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx x. x.
Klaus x. x.
Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis č. 630/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 14.12.2004.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.