Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 29.11.2004.


Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států EU a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění zákona č. 96/2004 Sb.
588/2004 Sb.
Účinnost Čl. II
588
XXXXX
xx dne 4. xxxxxxxxx 2004,
xxxxxx xx mění xxxxx x. 18/2004 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 96/2004 Sb.
Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:
Xx. I
Zákon č. 18/2004 Sb., x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx a jiné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), ve xxxxx zákona x. 96/2004 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §4 odst. 3 xxxx. b) xx xxxxx "xxxxxxxx v xxxxxxx x. 1 x xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx2x)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 2x) xxx:
"2x) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1882/2003 ze xxx 29. xxxx 2003, xxxxxx xx xxxxxxxxxx o výborech, xxx xxxx nápomocny Xxxxxx při výkonu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x aktech xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 251 Xxxxxxx x založení Evropského xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx rozhodnutí 1999/468/XX, xxxxxx se xxxx xx. 15 xxxxxxxx Rady 92/51/EHS. Xxxxxxx X směrnice Xxxx 92/51/XXX, x xxxxxxx xxxxx.".
2. X §8 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxx x xxxxxxx x. 3 k tomuto xxxxxx" nahrazují slovy "xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx6x)".
Xxxxxxxx xxx čarou x. 6x) xxx:
"6x) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1882/2003, xxxxxx xx xxxx xx. 15 xxxxxxxx Xxxx 92/51/XXX. Xxxxxxx X xxxxxxxx Rady 92/51/XXX, x xxxxxxx xxxxx.".
3. V §11 xxxx. 3 xx xxxxx "uvedené x xxxxxxx x. 1 x tomuto xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství2a)".
4. Příloha x. 1 x xxxxxx x. 18/2004 Xx. xx xxxxxxx.
5. Xxxxxxx č. 3 x xxxxxx č. 18/2004 Sb. xx xxxxxxx.
Čl. II
Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti dnem xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx x. r.
Xxxxx v. x.
Xxxxx v. r.

Informace
Xxxxxx xxxxxxx č. 588/2004 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 29.11.2004.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.