Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.09.2004.


Zákon, kterým se mění zákon č. 20/66 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/97 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů
422/2004 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o péči o zdraví lidu Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů Čl. II
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění Čl. III
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST Čl. IV
422
XXXXX
xx xxx 10. xxxxxx 2004,
xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 20/1966 Sb., x xxxx o xxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxx a příjmení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx republiky:
XXXX XXXXX
Xxxxx zákona o xxxx o xxxxxx xxxx
Xx. X
Xxxxx č. 20/1966 Sb., o xxxx x xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 210/1990 Xx., xxxxxx x. 425/1990 Xx., xxxxxx x. 548/1991 Sb., xxxxxx x. 550/1991 Xx., xxxxxx x. 590/1992 Sb., xxxxxx x. 15/1993 Xx., xxxxxx x. 161/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Xx., xxxxxx x. 60/1995 Xx., xxxxxx x. 206/1996 Xx., zákona č. 14/1997 Xx., xxxxxx x. 79/1997 Xx., xxxxxx x. 110/1997 Xx., xxxxxx x. 83/1998 Xx., xxxxxx x. 167/1998 Xx., xxxxxx č. 71/2000 Xx., zákona č. 123/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Sb., xxxxxx č. 149/2000 Xx., xxxxxx č. 258/2000 Sb., xxxxxx x. 164/2001 Xx., xxxxxx x. 260/2001 Xx., xxxxxx x. 285/2002 Xx., xxxxxx x. 290/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 130/2003 Xx., zákona x. 274/2003 Xx., xxxxxx č. 356/2003 Xx., xxxxxx č. 37/2004 Xx., zákona x. 53/2004 Xx., xxxxxx č. 121/2004 Xx. x xxxxxx x. 156/2004 Xx., xx xxxx xxxxx:
X §67x xx xxxxxxxx xxxx odstavec 20, který zní:
"(20) Žena x xxxxxxx pobytem na xxxxx České republiky, xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx požádala x xxxxxxx své xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx-xx xx x ženu, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (§51 xxxxxx č. 94/1963 Xx., o rodině), xx právo na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx zjištění xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx v §67x xxxx. 2 xxxx. x). Xxxxx x xxxxxxxx ženy xx xxxxxx odděleně xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx první, xxxxx narození x xxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxx na základě xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx x příslušníci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx výkonu xxxxxxxx xxxx xxxxxx do xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx, jsou xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost. Xxxxxxxxxx §67x xxxx. 10 x 11 xx xxxxxxxxx.".
ČÁST XXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Čl. II
Xxxxx č. 301/2000 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 578/2002 Xx. a xxxxxx x. 165/2004 Xx., xx mění xxxxx:
1. §14 xxxxxx poznámek pod xxxxx č. 4x), 5) x 6) xxx:
"§14
(1) Xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx dítěte,
x) xxx, xxxxx x rok narození xxxxxx,
x) xxxxx xxxxx, místo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x místo xxxxxxxx xxxxxx rodičů,
x) xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxx uvedené x odstavci 1 xxxx. d) xx xx xxxxx narození xxxxxxxxxx x případě, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.4x)
(3) Zápis do xxxxx narození xx xxxxxxx
x) na xxxxxxx xxxxxxxxx hlášení x xxxxxxxx živého xxxx xxxxxxx dítěte,5) xxxx
b) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx jeho xxxxx xxx následně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx; x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, jehož matka xxxxxxxx o xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx.
(5) Xxx xxxxxx oznámení xx oznamovatel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx němý, xxxxxxxxx učiní-li xxxxxxxx x jiném xxx xxxxxx, nebo slovenském xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx tlumočníka.6)
4x) §67x odst. 20 xxxxxx č. 20/1966 Xx., x péči x xxxxxx xxxx.
5) §5 vyhlášky x. 11/1988 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx těhotenství, xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx.
6) Xxxxx x. 36/1967 Xx., x znalcích x xxxxxxxxxxxx.
Xxxxx x. 155/1998 Xx., x xxxxxxx xxxx a x xxxxx dalších xxxxxx.".
2. X §17 xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 6a) xxx:
"§17
(1) Xxxxx xxxxxx, jehož xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx své osoby x souvislosti x xxxxxxx,6x) do knihy xxxxxxxx xx provede xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxx porod xxxxxxx, xxxxxxxxxx údaje xxxxxxx x §14 odst. 1, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §14 xxxx. 1 xxxx. x) xx do xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
6x) §67x xxxx. 20 xxxxxx č. 20/1966 Xx., xx xxxxx zákona x. 422/2004 Sb.".
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx zdravotním pojištění
Xx. XXX
Xxxxx č. 48/1997 Sb., x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 242/1997 Xx., xxxxxx x. 2/1998 Xx., xxxxxx x. 127/1998 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Xx., xxxxxx č. 363/1999 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx č. 155/2000 Xx., zákona x. 167/2000 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., zákona x. 176/2002 Xx., xxxxxx č. 198/2002 Xx., xxxxxx č. 285/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Sb., xxxxxx č. 320/2002 Xx., zákona x. 222/2003 Sb., zákona x. 274/2003 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx č. 424/2003 Sb., xxxxxx x. 425/2003 Sb. x xxxxxx x. 455/2003 Sb., xx xxxx takto:
1. X §13 xxxx. 1 se xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxx slova "x xxxxxxxxx péče xxxxxxx x xxxxxxxx 3".
2. X §13 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 23b) xxx:
"(3) Xx xxxxxxxxxxx pojištění xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx osoby x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.23x) Xxxx péči hradí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterou xx základě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx požádá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §67x xxxx. 20 xxxxxx č. 20/1966 Xx., x xxxx x zdraví xxxx, xxx xxxx xxxxxxx.
23x) §67b xxxx. 20 zákona x. 20/1966 Sb., xx xxxxx zákona x. 422/2004 Xx.".
XXXX XXXXXX
XXXXXXXX
Čl. XX
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxx vyhlášení.
Xxxxxxxx x. x.
Xxxxx v. x.
Xxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis č. 422/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.9.2004.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.