Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 20.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.05.2004.


Zákon, kterým se v souvislosti s přijetím zákona o dani z přidané hodnoty mění některé zákony a přijímají některá další opatření a mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., a zákon č. 338/92 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
237/2004 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 196/1993 Sb. Čl. II
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů Čl. III
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů Čl. IV
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů Čl. V
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona č. 129/1999 Sb. Čl. VI
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona č. 17/2000 Sb. Čl. VII
ČÁST OSMÁ - Změna zákona č. 22/2000 Sb. Čl. VIII
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona č. 100/2000 Sb. Čl. IX
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů, (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů Čl. X
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Čl. XI
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona č. 141/2001 Sb. Čl. XII
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona č. 262/2001 Sb. Čl. XIII
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) Čl. XIV
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů Čl. XV
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona č. 276/2002 Sb. Čl. XVI
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů Čl. XVII
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona č. 575/2002 Sb. Čl. XVIII
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona č. 322/2003 Sb. Čl. XIX
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů Čl. XX
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů Čl. XXI
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů Čl. XXII
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů Čl. XXIII
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů Čl. XXIV
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona č. 437/2003 Sb. Čl. XXV
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona č. 438/2003 Sb. Čl. XXVI
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů Čl. XXVII
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Jednorázový příspěvek dítěti Čl. XXVIII
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Jednorázový příspěvek důchodci Čl. XXIX
ČÁST TŘICÁTÁ - Změna zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb. Čl. XXX
ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů Čl. XXXI
ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ - Zrušovací ustanovení Čl. XXXII
ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ - ÚČINNOST Čl. XXXIII
237
XXXXX
xx xxx 1. xxxxx 2004,
xxxxxx xx x souvislosti x přijetím xxxxxx x xxxx x xxxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxx x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 479/2003 Xx., x xxxxx x. 338/1992 Xx., x dani z xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
Xxxxxxxxx se usnesl xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:
ČÁST PRVNÍ
Xxxxx zákona x. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. X
Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx daní x xxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 35/1993 Xx., xxxxxx x. 157/1993 Sb. x zákona x. 255/1994 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §33 xx xx xxxxxxxx 11 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 12, který zní:
"(12) Xxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxx xxx "XX" a xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx identifikátor. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx je x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx identifikátor, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx zákon, x u xxxxxxxxx xxxxx identifikační xxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx identifikátor.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 12 xx 16 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 13 xx 17.
2. X §33 xxxx. 17 xx xxxxx " , xxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx předpis xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx daňových xxxxxx".
ČÁST DRUHÁ
Xxxxx xxxxxx x. 196/1993 Sb.
Xx. XX
Xxxxx x. 196/1993 Xx., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxx č. 588/1992 Xx., x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, a xxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 35/1993 Xx., xxxxxx č. 96/1993 Xx. x xxxxxx x. 157/1993 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. Článek X se zrušuje.
2. V článku XXX xx body 1 xx 7 x 9 xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx označení xxxx 8.
3. Xxxxxx XX xx xxxxxxx.
ČÁST XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 42/1994 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
Xx. XXX
X xxxxx druhé xxxxx xxxxx xxxxxx č. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů souvisejících x xxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 61/1996 Xx., xxxxxx x. 15/1998 Xx., zákona č. 170/1999 Xx., zákona x. 353/2001 Xx. x xxxxxx x. 309/2002 Sb., xx §50 včetně poznámky xxx xxxxx x. 25x) xxxxxxx.
ČÁST XXXXXX
Xxxxx xxxxxx č. 136/1994 Xx., o xxxxxxx x značkování xxxxxxxxx uhlovodíkových paliv x xxxxx x x xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx, o xxxxxxxx zákona x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxx x. 587/1992 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a x xxxxx zákona č. 588/1992 Sb., x xxxx x přidané xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XX
X xxxxxx č. 136/1994 Sb., x xxxxxxx x značkování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx paliv x xxxxx x x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx, o xxxxxxxx zákona x. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x. 587/1992 Xx., x spotřebních xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a x xxxxx zákona x. 588/1992 Xx., o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx xxxxxx č. 95/1996 Xx., xxxxxx x. 304/2000 Sb. x xxxxxx x. 354/2003 Xx., se xxxx xxxxxx včetně xxxxxxx xxxxxxx.
XXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx x. 151/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. X
X xxxxxx č. 151/1997 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 121/2000 Sb., xx xxxx devátá včetně xxxxxxx x poznámky xxx čarou x. 10x) zrušuje.
ČÁST XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 129/1999 Xx.
Xx. XX
X xxxxxx x. 129/1999 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 587/1992 Xx., o spotřebních xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 588/1992 Xx., x xxxx x xxxxxxx hodnoty, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 586/1992 Xx., x xxxxxx x příjmů, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx č. 61/1997 Xx., x xxxx, xx znění xxxxxx x. 354/2003 Xx., se xxxxxx XX zrušuje.
XXXX SEDMÁ
Xxxxx xxxxxx x. 17/2000 Xx.
Čl. XXX
V xxxxxx x. 17/2000 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 588/1992 Xx., o xxxx x xxxxxxx hodnoty, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x x xxxxx xxxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 262/2001 Xx., xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x poznámek xxx xxxxx zrušuje.
XXXX OSMÁ
Xxxxx xxxxxx x. 22/2000 Sb.
Xx. XXXX
V xxxxxx x. 22/2000 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 587/1992 Xx., x spotřebních xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 262/2001 Xx. x xxxxxx x. 354/2003 Xx., se xxxx xxxxx včetně xxxxxxx xxxxxxx.
XXXX DEVÁTÁ
Xxxxx xxxxxx x. 100/2000 Xx.
Xx. XX
X xxxxxx x. 100/2000 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 87/1995 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx družstvech x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tím souvisejících x x xxxxxxxx xxxxxx č. 586/1992 Xx., o daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx, xx část xxxxx včetně xxxxxxx xxxxxxx.
XXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx č. 256/2000 Xx., x Xxxxxxx zemědělském intervenčním xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, (xxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. X
V xxxxxx č. 256/2000 Sb., o Státním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, (xxxxx o Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 128/2003 Xx., xx xxxx sedmá xxxxxx nadpisu a xxxxxxxx xxx xxxxx x. 39x) zrušuje.
XXXX JEDENÁCTÁ
Xxxxx zákona č. 241/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
Xx. XX
X xxxxxx č. 241/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx některých souvisejících xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx. a xxxxxx x. 354/2003 Xx., xx část xxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx čarou x. 48x) xxxxxxx.
ČÁST XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx č. 141/2001 Xx.
Xx. XXX
X xxxxxx x. 141/2001 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 587/1992 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 354/2003 Xx., xx xxxx třetí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
XXXX TŘINÁCTÁ
Xxxxx zákona x. 262/2001 Sb.
Čl. XXXX
V xxxxxx č. 262/2001 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 587/1992 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 588/1992 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 17/2000 Sb. a xxxxx x. 22/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 354/2003 Xx., se xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx č. 477/2001 Sb., o xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x obalech)
Xx. XXX
X xxxxxx č. 477/2001 Sb., x xxxxxxx a o xxxxx některých zákonů (xxxxx x xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 274/2003 Xx., xx xxxx pátá xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
ČÁST XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx č. 56/2001 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxx č. 168/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 56/2001 Sb., x podmínkách xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých souvisejících xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx vozidla), ve xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 478/2001 Xx., zákona x. 175/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., zákona č. 193/2003 Sb. a xxxxxx č. 103/2004 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §6 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xxxx-xx xxx pořízení nového xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".
2. X §6 xx xx xxxxx odstavce 5 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.".
XXXX XXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 276/2002 Xx.
Čl. XXX
X xxxxxx x. 276/2002 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 526/1990 Xx., o xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a zákon x. 588/1992 Xx., x xxxx x xxxxxxx hodnoty, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxx nadpisu xxxxxxx.
XXXX XXXXXXXXX
Xxxxx zákona č. 320/2002 Xx., o xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XVII
X zákoně č. 320/2002 Sb., x změně x xxxxxxx některých zákonů x souvislosti s xxxxxxxxx xxxxxxxx okresních xxxxx, ve znění xxxxxx č. 426/2002 Xx., zákona x. 518/2002 Xx., xxxxxx x. 354/2003 Xx. x xxxxxx x. 356/2003 Sb., se xxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxx xxxxxxx.
ČÁST XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 575/2002 Sb.
Xx. XXXXX
V zákoně x. 575/2002 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 586/1992 Xx., x daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 588/1992 Xx., o dani x xxxxxxx hodnoty, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 353/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
ČÁST DEVATENÁCTÁ
Xxxxx zákona x. 322/2003 Sb.
Xx. XXX
Zákon x. 322/2003 Sb., kterým xx mění zákon x. 588/1992 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 337/1992 Xx., o správě xxxx a xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 13/1993 Sb., xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxx xxxxx:
1. Část xxxxx xx zrušuje x xxxxxxxx článku XX xxxx 9.
2. Xxxxxx XX bod 9 xx zrušuje.
ČÁST XXXXXXX
Xxxxx zákona x. 358/1992 Xx., o xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx řád), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Čl. XX
Xxxxx č. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx řád), xx znění zákona x. 82/1998 Xx., xxxxxx č. 30/2000 Xx., zákona č. 370/2000 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 317/2001 Xx., xxxxxx x. 352/2001 Sb., xxxxxx x. 501/2001 Xx., xxxxxx x. 6/2002 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx x. 349/2002 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx x. 476/2002 Xx., xxxxxx x. 88/2003 Sb. x xxxxxx č. 18/2004 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. §106 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 5x) xxx:
"§106
Xx xxxxxxx xxxxxx náleží xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx-xx xxxxx xxxxxxx xxxx x přidané xxxxxxx (xxxx jen "xxx"), xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxx povinen x xxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.5x)
5x) Xxxxx x. 235/2004 Xx., x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx.".
2. X §108 xx xx slova "Xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx " , xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx-xx xxxxx xxxxxxx daně, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx této xxxx, xxxxxx xx xxxxx povinen x xxxxxx x x xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,5x)".
XXXX DVACÁTÁ XXXXX
Změna xxxxxx x. 85/1996 Xx., x advokacii, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
Xx. XXX
X xxxxxx č. 85/1996 Sb., o xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 210/1999 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Sb., xxxxxx x. 6/2002 Xx., xxxxxx x. 228/2002 Xx., nálezu Ústavního xxxxx č. 349/2002 Xx. a zákona x. 192/2003 Sb., xx xx §23 xxxxxx xxxx §23x, xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 10x) zní:
"§23x
Xx-xx xxxxxxx plátcem xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, náleží xxxxxxxxxx x xxxxxx x x náhradám xxxxx §22 nebo 23 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, kterou xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.10x)
10x) Xxxxx x. 235/2004 Xx., x dani x xxxxxxx xxxxxxx.".
ČÁST XXXXXXX XXXXX
Změna xxxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Čl. XXXX
Xxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxx č. 36/1967 Xx., xxxxxx x. 158/1969 Sb., xxxxxx č. 49/1973 Xx., zákona x. 20/1975 Xx., xxxxxx x. 133/1982 Xx., xxxxxx č. 180/1990 Xx., xxxxxx č. 328/1991 Xx., xxxxxx x. 519/1991 Xx., xxxxxx č. 263/1992 Xx., xxxxxx x. 24/1993 Xx., xxxxxx x. 171/1993 Sb., xxxxxx x. 117/1994 Xx., zákona x. 152/1994 Sb., xxxxxx x. 216/1994 Sb., xxxxxx x. 84/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 160/1995 Sb., xxxxxx x. 238/1995 Xx., zákona x. 247/1995 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu x. 31/1996 Xx., xxxxxx x. 142/1996 Sb., xxxxxx Ústavního soudu x. 269/1996 Xx., xxxxxx x. 202/1997 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Xx., zákona x. 15/1998 Sb., xxxxxx č. 91/1998 Xx., zákona x. 165/1998 Sb., zákona x. 326/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx., nálezu Ústavního xxxxx č. 2/2000 Xx., xxxxxx x. 27/2000 Xx., xxxxxx x. 30/2000 Xx., xxxxxx č. 46/2000 Xx., xxxxxx x. 105/2000 Xx., zákona x. 130/2000 Sb., xxxxxx x. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 204/2000 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Xx., xxxxxx č. 227/2000 Xx., xxxxxx x. 367/2000 Xx., xxxxxx x. 370/2000 Xx., xxxxxx č. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 137/2001 Xx., zákona x. 231/2001 Xx., xxxxxx x. 271/2001 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx č. 276/2001 Xx., xxxxxx č. 317/2001 Xx., xxxxxx x. 451/2001 Sb., xxxxxx x. 491/2001 Xx., xxxxxx č. 501/2001 Sb., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 202/2002 Xx., xxxxxx x. 226/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x. 476/2002 Xx. x zákona x. 88/2003 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §137 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod čarou x. 57x) xxx:
"(3) V xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 patří x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dani x přidané xxxxxxx (xxxx xxx "xxx"), xxxxxx je advokát, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.57x)
57a) Xxxxx x. 235/2004 Xx., o dani x přidané xxxxxxx.".
2. X §140 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jeho hotové xxxxxx x xxxxxx xx zastupování xxxx; xxxxx xxxxx advokáta, xx-xx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx x xxxxxx odpovídající této xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx povinen x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.57x) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přiměřenou xxxxxx.".
3. X §140 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) X řízení x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxx hotové výdaje xxxxx, který xxxxx xxxxxxxx, xxx není xxxxxxxxxx; xx-xx xxxxx xxxxxxx daně, platí x tomto xxxxxxx xxxxx rovněž částku xxxxxxxxxxxx xxxx dani, xxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.57x) Xx-xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx platí xxxx xxxxxxx xxxx.".
4. X §151a xx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xx-xx plátcem xxxx, rovněž částku xxxxxxxxxxxx xxxx dani, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,57x)".
XXXX DVACÁTÁ XXXXX
Změna xxxxxx x. 150/2002 Sb., xxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
Xx. XXXXX
Xxxxx č. 150/2002 Sb., xxxxxx xxx správní, xx xxxxx xxxxxx č. 192/2003 Xx. x xxxxxx x. 22/2004 Xx., se mění xxxxx:
1. X §35 xxxx. 7 xx xx větu xxxxx vkládá xxxx, xxxxx včetně poznámky xxx xxxxx x. 6x) xxx: "Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx ustanovena xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxx xxxxxxxxx v odstavci 2, xxxxx je xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "daň"), xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx státu x xxxxxx odpovídající xxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx povinna x xxxxxx xx zastupování x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.6x)
6a) Xxxxx x. 235/2004 Sb., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx.".
2. X §57 se xxxxxxxxx text xxxxxxxx xxxx odstavec 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Xx-xx xxxxxxxxx účastníka xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx k xxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx za zastupování x z náhrad xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.6x)".
ČÁST XXXXXXX XXXXXX
Změna xxxxxx x. 141/1961 Xx., x trestním řízení xxxxxxx (trestní xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Čl. XXIV
X §151 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (trestní xxx), xx xxxxx xxxxxx x. 57/1965 Xx., xxxxxx č. 58/1969 Xx., zákona x. 149/1969 Sb., zákona x. 48/1973 Sb., xxxxxx x. 29/1978 Xx., zákona x. 43/1980 Xx., zákona x. 159/1989 Sb., xxxxxx č. 178/1990 Xx., xxxxxx x. 303/1990 Sb., xxxxxx x. 558/1991 Xx., xxxxxx x. 25/1993 Xx., xxxxxx č. 115/1993 Sb., xxxxxx x. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 154/1994 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx č. 214/1994 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx č. 8/1995 Xx., zákona x. 152/1995 Xx., xxxxxx x. 150/1997 Sb., xxxxxx č. 209/1997 Xx., xxxxxx x. 148/1998 Xx., xxxxxx x. 166/1998 Xx., xxxxxx x. 191/1999 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Sb., xxxxxx x. 30/2000 Xx., xxxxxx x. 227/2000 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx č. 77/2001 Xx., xxxxxx č. 144/2001 Xx., xxxxxx x. 265/2001 Xx., xxxxxx Ústavního soudu x. 424/2001 Xx., xxxxxx x. 200/2002 Xx., xxxxxx x. 226/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 218/2003 Xx. x zákona x. 279/2003 Xx., xx xx xxxxx xxxx xxxxx nahrazuje xxxxxxxxxx x doplňují xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 3) xxxxx: "tento xxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, se zvyšuje x částku xxxxxxxxxxxx xxxx dani, xxxxxx xx xxxxxxx povinen x odměny xx xxxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxx výdajů xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.3)
3) Xxxxx č. 235/2004 Xx., o xxxx z xxxxxxx xxxxxxx.".
ČÁST DVACÁTÁ XXXX
Xxxxx xxxxxx x. 437/2003 Xx.
Xx. XXX
X xxxxxx x. 437/2003 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxx.
XXXX DVACÁTÁ XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 438/2003 Xx.
Xx. XXXX
V xxxxxx x. 438/2003 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxx zrušuje.
XXXX XXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů
Xx. XXXXX
X §32 xxxx. 1 zákona x. 117/1995 Xx., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx "1,10" nahrazuje xxxxxx "1,54".
XXXX XXXXXXX XXXX
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XXXXXX
1. Příspěvek dítěti xxxxxxxx stát xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty.
2. Xxxxx xx příspěvek xxxxxx xx xxxx, xxxxxxx vznikne xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx dítě xxxxx xxxxxx o státní xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx 2004.
3. Xxxx příspěvku xxxxxx xxxx 2&xxxx;000 Xx.
4. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx přídavku na xxxx v červnu 2004, xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx, ve xxxxxx se vyplatí xxxxxxxx na xxxx xx květen 2004, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx v xxxxxx 2004 vyplacen.
5. Příspěvek xxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxx podpory, který xx příslušný x xxxxxxx xxxxxxxx na xxxx za květen 2004.
6. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx náležejícího za xxxxxx 2004, x xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx vyplatí xxxxx xxxxxxxx xx xxxx.
7. X xxxxxx na příspěvek xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí; x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dítěti xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx postupu xxxxxxxxx ve větě xxxxx xxx xxxxxxxx xx 30 xxx xxx dne, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dítě xx xxxxxx 2004, písemné xxxxxxx x příslušného xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; x řízení x těchto xxxxxxxxx xx postupuje xxxxxxx xxxx x řízení x xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxx státní xxxxxxxx podpory.
8. Xxxxx na výplatu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx 31. xxxxxx 2005.
9. Xxxxx xx xxx účely xxxxxx právních předpisů xxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx dítěti xx nepřihlíží.
10. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí.
11. Náklady xx xxxxxxx xxxxxxxxx dítěti xx hradí ze xxxxxxxx xxxxxxxx.
ČÁST XXXXXXX XXXXXX
Xxxxxxxxxxx příspěvek xxxxxxxx
Xx. XXIX
1. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxx) x českého xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") xxxxxxx za xxxx června 2004. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx měsíci xxxxx na výplatu xxxx důchodů, xxxxxx xxxxxxxxx důchodci xxx xxxxxx.
3. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1&xxxx;000 Xx.
4. Xxxxxxxxx důchodci xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 2004, popřípadě x xxxxxxxx následujícím xxxxxxx výplaty xxxxxxx, xxxxx důchod nebude x xxxxxx 2004 xxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 2004 xxxxx dnem, x xxxx se xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx písemné žádosti xx 60 dnů xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx.
5. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxx xx příslušný k xxxxxxx důchodu x xxxxxx 2004.
6. Xxxxxxxxx důchodci xx xxxxxxx xxxxxxx způsobem, xxxxx se xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 2004, popřípadě důchod xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 4 větě xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.
7. X xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx 5 písemné rozhodnutí, xxx xxxxxx-xx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 60 xxx xxx dne, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx 2004. X řízení x xxxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve správním xxxxxx, xx postupuje xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
8. Xxxxx xx výplatu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx 30. xxxxxx 2005.
9. Pokud xx pro xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx výše příjmu, x příspěvku xxxxxxxx xx nepřihlíží.
10. Xxxxxxxxx důchodci xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí.
11. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
ČÁST XXXXXXX
Xxxxx zákona x. 353/2003 Xx., x spotřebních xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 479/2003 Xx.
Xx. XXX
Xxxxx č. 353/2003 Sb., x xxxxxxxxxxx daních, xx xxxxx zákona č. 479/2003 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §11 xxxx. 1 xxxx. d) xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx středníkem x xxxxxxxx xx text, xxxxx včetně poznámky xxx xxxxx č. 17x) xxx: "xxxx xxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §26, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x způsobem xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského společenství.17a)
17a) Xxxxxxxx komise (XX) č. 31/96 x osvědčení x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.".
2. X §11 odst. 1 xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx e), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxxxx x území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx osobám xxxxxxxx x §15 xxxx. 1 xxxx. x) až x); xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §26, xxxxx vystaví xxxxxxxxxx, x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx vyhotoveným xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.17x)".
3. X §13 xxxx. 1 xx xxxxx "§53 xxxx. 3" nahrazují xxxxx "§53 xxxx. 3 xx 5".
4. X §13 xxxx. 5 xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxx".
5. X §13 xxxx. 14 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§73)".
6. X §14 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx uvedeny do xxxxxxx xxxxxxxx oběhu," xxxxxxx.
7. X §15 xxxx. 2 xxxx. x) se slova "x osobě xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x)" zrušují.
8. X §15 xxxx. 3 se xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxx: "Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zaplacená xxx xxxxx bez xxxxxxx.".
9. X §15 xxxx. 11 se xxxxx "xx x)" xxxxxxxxx slovy "xx x)".
10. V §15 xxxx. 12 xxxx. x) se za xxxxx "xxxxxxxx xxxx" xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx" a xxxxx "xxxx orgán Evropských xxxxxxxxxxxx," xx xxxxxxx.
11. X §15 xxxx. 12 xxxx. x) xx xxxxx "nebo xxxxxx Xxxxxxxxxx společenství" xxxxxxx.
12. X §19 xxxx. 4 xx xxxxx "(§59 odst. 3 x §78 xxxx. 5)" xxxxxxxxx xxxxx "(xxxxxxxx 5, §59 xxxx. 3 x §78 odst. 5)".
13. X §19 xx xx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 5, který xxx:
"(5) V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx daňového xxxxxx mohou xxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx daňového xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x prostorově ohraničeném xxxxx x den, xxx nabylo xxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci, x to xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxx rozhodnutí x povolení k xxxxxxxxxxx daňového skladu xxxxxx právní moci. Xxxx výrobky xxxxxxx xx volného daňového xxxxx musí xxx xxxxxxxxxx x evidovány xxxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§59 xxxx. 3).".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6.
14. X §20 xxxx. 5 xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx "či xxxxxxxxxx".
15. X §21 xxxx. 1 písm. x) xx xx slova "xxxxxxx xxxxxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxxx; xx takovou xxxxxxx xx považuje x xxxxxx XXX xxxx karnet XXX".
16. X §21 xxxxxxxx 4 zní:
"(4) Pro xxxxx xxxxxx sklad xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x) výši xxxx, xxxxx připadá na xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx bude xxxxxxxx jejich xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx však xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx vybrané xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xx zajištění xxxx xxxxxxxxx; xx xx týká xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx zdaňovacím xxxxxx xxxxxxxx x daňovém xxxxxx x režimu xxxxxxxxxxx osvobození od xxxx x x xxxxx daň xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx roce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xx xx xxxx jen těch xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx umístěny x daňovém skladu x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně x x nichž xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx b).".
17. X §22 xxxx. 5 xxxx první xx zrušují slova "xx xxxxxxxxxx".
18. V §24 odst. 1 xx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx "§100" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx 4 x".
19. X §24 xxxx. 4 xx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx věta: "X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx daňovými xxxxxx téhož provozovatele x působnosti celního xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx tyto daňové xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx.".
20. X §24 xxxx. 5 xx xx slovy "xxxxxxxxxx xxxxxxx" x poslední xxxx xxxxx "x" xxxxxxxxx slovem "xxxx".
21. X §25 odst. 1 xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx "Xxxxx xxxx xxxxxxx výrobky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příjemci xxx xxxxxxxxxxx přijetí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. x), xxxx xxxxxxxxxxxx odesílajícího xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x zajištění xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; tento xxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.".
22. V §25 xxxx. 3 xx x poslední větě xx slovy "celní xxxx" slovo "xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx".
23. X §32 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Dá-li xx xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx členského xxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx výrobky za xxxxxxx výrobky xxxxxx xxx účely xxxxxxxxx x xxxxxxxx drobných xxxxxxx neobchodního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fyzickými xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Při xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx x drobnou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx charakteru, xx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxx 2 x §4 xxxx. 3 xxxxxxx. Xxxxxxx výrobky, xxxxx jsou obsahem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxx xxxxxx přijímání xx nevyžaduje xxxxxxxx xxxxxxxx podle §13.".
24. X §33 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx zní:
"(7) Xxxxxxxxxx §33 xx nevztahují xx vybrané xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 3.".
25. X §36 xxxx. 6 xx xxxxx "xx xxxxxxxxxx xxxxxx" zrušují.
26. X §37 xxxx. 2 xxxx. x) xx slova " ; xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx výroby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.
27. X §44 xxxx. 2 písmeno x) xxx:
"x) při xxxxxxx xxxx prodeji xxxxxxxxxxx olejů xxxxxxxxx x §45 xxxx. 1 x 2, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx sazba daně xxxxx xxx xxxxx xxxx stanovená pro xxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxx, pro xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx,".
28. X §44 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "x 5" xxxxxxx.
29. X §44 odst. 2 xx na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx "xxxx" zrušuje x xx písmeno x) xx vkládají písmena x) x e), xxxxx znějí:
"d) při xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uvedených x §45 odst. 5 xxx xxxxx xxxxxx,
x) xxx xxxxxxx xxxx prodeji minerálních xxxxx xxxxxxxxx v §45 odst. 6 xxx výrobu tepla xxx ohledu xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx".
Xxxxxxxxx xxxxxxx d) xx označuje xxxx xxxxxxx f).
30. X §45 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "a technické" xxxxxxx.
31. X §45 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxx pohon xxxxxx" vkládají xxxxx "xxxx xxx jiné xxxxx" x slova "xxxxxxxxx v xxxxxxx x)" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx x xxxxxxxxx f) x x)".
32. X §45 xxxx. 1 písm. x) se xx xxxxx "xxx xxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx pro jiné xxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx x xxxxxxx x)" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx x xxxxxxxxx i) x x)".
33. X §45 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxxxxx xxxx jsou xxxx xxxxxxxxx oleje xxxxxxx xxx kódy xxxxxxxxxxxx
x) 1507 xx 1518, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx,
x) 2705 xx 2707,
x) 2709,
x) 2710 11 11, 2710 11 15, 2710 11 21, 2710 11 25 x 2710 11 90,
x) 2710 19 71 až 2710 19 99,
x) 2711 29,
x) 2712,
x) 2714 x 2715,
x) 2901 x 2902,
j) 2905 11 00, které xxxxxx xxxxxxxxxxxx původu, xxxxx xxxx xxxxxx xxx pohon motorů xxxx xxx xxxxxx xxxxx,
x) 3403,
x) 3811,
m) 3817, xxxx
x) 3824 90 99, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx motorů nebo xxx xxxxxx xxxxx.".
34. X §46 xxxx. 2 písmeno a) xxx:
"x) xxxx xxxxxxx xxxx prodeje minerálních xxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 1 x 2, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx nižší xxx sazba xxxx xxxxxxxxx xxx daný xxxx xxxxxxx, pro xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx,".
35. X §46 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx "a 5" xxxxxxx.
36. V §46 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx "nebo" xxxxxxx x xx xxxxxxx x) se xxxxxxxx xxxx písmena x) a e), xxxxx znějí:
"d) dnem xxxxxxx nebo prodeje xxxxxxxxxxx olejů uvedených x §45 xxxx. 5 xxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx minerálních xxxxx xxxxxxxxx v §45 xxxx. 6 xxx xxxxxx xxxxx xxx ohledu na xxxxxx xxxxxxxx tepla, xxxx".
Xxxxxxxxx písmeno d) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).
37. X §48 xx xxxxxxx "xxxx" se xxxxx "x xxxxxxxxx" xxxxxxx.
38. X §49 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 15, xxxxx xxx:
"(15) Xx xxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx oleje uvedené x §45 odst. 3 písm. x), xxxxx xx nejedná x xxxx obsahující xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §45 xxxx. 1 xxxx. a) xx d) xxxx x §45 xxxx. 2.".
39. X §53 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxxxxx oleje xxxxxxxxxx xx daně podle §49 xxxx. 2, 8, 10 x 12 se xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx však xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx povolení xx vyžaduje.".
40. V §53 se xxxxxxxx xxxxxxxx 4 a 5, které znějí:
"(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, která v xxxxx podnikatelské xxxxxxxx6) xxxxxxx x jednotkovém xxxxxx o obsahu xxxxxxx 20 xxxxx xxxxxxxxx oleje xxxxxxxxxx xx daně xxxxx §49 xxxx. 1 xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx prodeje konečnému xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx zvláštního xxxxxxxx.
(5) Konečný xxxxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx podnikatelské xxxxxxxx6) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxx §49 xxxx. 1 v xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 20 xxxxx, xxxxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
41. X §56 odst. 1 xxxx xxxxx xxx: "Xxxxx xx vrácení xxxx vzniká xxxxxxxxxx x xxxxxxxx osobám, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §45 xxxx. 1 xxxx. x) uvedené xxx xxxx xxxxxxxxxxxx 2710 19 41 xx 2710 19 49 (xxxx jen "xxxxx oleje"), které xxxx barveny x xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,38) x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx použily pro xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx způsob xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx").".
42. X §56 se xx xxxxxxxx 1 xxxxxx nový xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Xxxxx xx vrácení xxxx vzniká také xxxxxxxxxx a fyzickým xxxxxx, které nakoupily xx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §45 xxxx. 3 xxxx. x) (xxxx jen "xxxxx xxxxx") a xxxxxxxxxxxx xxxx topné xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx.".
Xxxxxxxxx odstavce 2 xx 10 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 3 až 11.
43. X §56 xxxx. 4 se xxxxx "xx xxxx 9 290 Xx/1000 x, tj." xxxxxxx.
44. Za §57 xx xxxxxx xxxx §57x, který včetně xxxxxxx xxx:
"§57x
Xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx olejů a xxxxxxxxx xxxx daně
Vznikne-li xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx právnické xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx minerální xxxxx, které xxxxxx xxxxxxx x §59 xxxx. 1 x xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxx §8 okamžitě xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxx přiznání xx xxxxxx xx 25 xxx xx skončení xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx povinnost xxxxxxx, x daň xx xxxxxxx jednou xxxxxxx xx měsíc, x xx ve xxxxx 40 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx období.".
45. X §59 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx pouze xxx xxxxxxxxx oleje xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx
x) 1507 až 1518, pokud xxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxx,
x) 2707 10, 2707 20, 2707 30 x 2707 50,
c) 2710 11 xx 2710 19 69 x xxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx kódy nomenklatury 2710 11 21, 2710 11 25 x 2710 19 29 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx obchodní xxxxxxxx,
x) 2711 x xxxxxxxx 2711 11, 2711 21 x 2711 29,
e) 2901 10,
x) 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 a 2902 44,
x) 2905 11 00, které xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx určeny xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx,
x) 3824 90 99, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxx.
Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx oleje xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.".
46. V §59 odst. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx" vkládají xxxxx "§18 xxxx. 6 x".
47. V §59 xxxx. 3 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxx oleje již xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxx umístěny xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §19 odst. 5" x doplňuje se xxxx, xxxxx xxx: "Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ale xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.".
48. X §59 odst. 4 xx xx xxxxx "xxxxxxxx" vkládá xxxxx "evidenčně".
49. V §73 xxxx. 1 xx slova "xx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxx který".
50. V §76 se xx xxxxx "x to xx xxxxx 40 xxx" xxxxxxxx slova "xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".
51. V §79 xxxx. 3 větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx dopravy" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxx, xxx xxx předložen xxxxxx x osvobození xx daně (§6) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx místu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx" x xxxxxxxx věta xx zrušuje.
52. V §82 xxxx. 4 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx je vždy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.".
53. Xx §98 xx xxxxxx xxxx §98x, který xxx:
"§98x
Xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxx x xxxxxxxxx této daně
Vznikne-li xxxxxxxxx daň xxxxxxx x zaplatit právnické xxxx fyzické osobě, xxxxx xxxxxx tiché xxxx (§93 xxxx. 3) xxxxx §99 xxxx. 3, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx 25 xxx xx xxxxxxxx zdaňovacího xxxxxx, xx xxxxxx xxxx povinnost xxxxxxx, x xxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, a xx xx xxxxx 40 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx zdaňovacího xxxxxx.".
54. §99 zní:
"§99
Omezení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 2 xxxx. x) může xxx xxx xxxxx, xxxxx roční xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx roční xxxxx vína xx xxxxxxx 100 xx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx roční xxxxx meziproduktů xx xxxxxxx 100 xx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx sklady, xxxxx xxxx x meziprodukty xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx opustilo x xxxxxxxxxxx roce xxxxx xxxxx odstavce 1.
(3) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tiché xxxx (§93 xxxx. 3) xxxxxx xxxxxxxx xxx spotřebu na xxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx výrobu xxxxxxxxx xxxxxxx [§19 xxxx. 2 xxxx. x)], pokud xxxxxxx x xxxxx místě xxxxxxxx šumivé xxxx xxxx meziprodukty, xxxxxxxxx xxxxx xxxx určené xx spotřebě v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx meziprodukty x xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxx.".
55. §100 xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 60x) zní:
"§100
Doprava xxxxxxx vína x xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxx xxxxx §93 odst. 3 xxx x xxxxxx podmíněného osvobození xx daně na xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx dokladu (§26), xxxxx xx nejedná x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx (§25).
(2) Xxx xxxxxxx tichého xxxx (§93 xxxx. 3) x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx víno xxxxxxx na vyžádání xxxxxxxxx celnímu úřadu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx při dopravě.60a)
60a) Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 884/2001 ze xxx 24. xxxxx 2001, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x pro evidenční xxxxx vedené x xxxxxxx vína.".
56. V §104 odst. 5 xx slova "x xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx výrobků" x slova "xxxxxxxx 1" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxxx 2".
57. X §110 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:
"(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se považuje xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.".
58. X §119 xxxx. 3 xxxx. x) se xxxxxxx "30" xxxxxxxxx xxxxxxx "60".
59. X §119 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:
"(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nálepek, xxxxx předloží doklad x tom, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx výrobky xx xxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx za podmínek, xx
x) xxxxx dopravy xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx k xxxxxxxx režimu podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxx (§28 odst. 1) x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx daň xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x zaplacení xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx došlo xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx události; hodnota xxxxxxxxx tabákových nálepek xx vrátí xxxxxxxxxx xx 60 kalendářních xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx ztráty nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxx nebo znehodnocení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
60. §134 xxx:
"§134
Xxxxxxxx
(1) Ke xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x prodeje xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §133 xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxx xxxxx a celní xxxxxxxxxxx,
x) územní xxxxxxxx xxxxxx,
x) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) Xxxxxx xxxxxxxxxx x potravinářská inspekce,
e) xxxxxxxxxxxx úřady x
x) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
(xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxx").
(2) Xxxxxx-xx kontrolní orgán xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x prodeje xxxxxxx x xxxxxxxxxx výrobků, xxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx lihoviny a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx protokolu x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, která zákaz xxxxxxx a prodeje xxxxxxx a tabákových xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxx xxxxxxxx xxxx kontrolním orgánům x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s tímto xxxxxxx zajišťovala (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxx").
(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx zajištění xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a rozhodnutí x zajištění xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx odmítnutí převzetí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a tabákových xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx výrobky xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx kontrolního xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx též xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobě, xxxxx xx důvodné xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx deliktu (§135) xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nijak xxxxxxxx.".
61. §135 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 66) xxx:
"§135
Xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx se dopustí xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x prodeje xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §133. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxx pokutu xx xxxx 50 000 Kč.
(2) Xxxxxx o přestupku xx provede xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.64)
(3) Xxxxxx xxxxxxxxx deliktu xx dopustí xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxx nabídky x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §133. Právnické xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pokutu do 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx.
(4) Za xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx také xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxx sankcí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 3 xxxxx kontrolní xxxxx xxxxxxxxx přestupku xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lihovin x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxx xxxxxxxxx lihoviny a xxxxxxxx výrobky nejsou xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx potrestat za xxxxxxxxx xxxx nejsou xx vlastnictví xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx správní xxxxxx, xxxxxxxxx orgán xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxxxx xx xxxx správní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x tabákových výrobků.
(7) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx nabídky x xxxxxxx lihovin x tabákových xxxxxxx xxxx xxxxx, uloží xxxxxxxxx xxxxx rozhodnutím xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(8) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx správním xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx porušení xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.
(9) Vlastníkem propadlých xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx stává stát.64)
(10) Xxxxxxxxxxx x propadlými xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx tabákovými výrobky, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx daně, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.66)
(11) Xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx tříčlennou xxxxxx, xxxxx bude na xxxxxxx dohlížet.
(12) Xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x tabákových xxxxxxx xxxxx §133, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, skladováním x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx výrobků. Rozhodnutí xxxx xxxxxxxx účinek.
(13) Xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx. X zajištění xxxxxxxx xxxxxx uložené xxxxx orgánem xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx zaplacena včas x xx xxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Rozhodnutí x xxxxxxx pokuty xxx xxxxxxx do xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxxx zaplacení. Při xxxxxxxx xxxxxxxxx pokut xx xxxxxxxxx podle xxxxxx upravujícího xxxxxx xxxx.65)
66) Zákon č. 219/2000 Xx., x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vztazích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
62. Za §135 xx xxxxxx nový §135x, který xxx:
"§135x
Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxxxxx (§134) x xx xxxxxx x přestupcích x xxxxxx správních xxxxxxxxx (§135) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx.".
63. X §140 xxxx. 10 se xxxxx "30. září 2004" xxxxxxxxx slovy "30. xxxxxx 2005".
XXXX TŘICÁTÁ XXXXX
Změna zákona x. 338/1992 Xx., x xxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XXXX
V §6 xxxx. 3 xxxxxx č. 338/1992 Sb., x xxxx x nemovitostí, xx xxxxx xxxxxx x. 315/1993 Xx., zákona x. 242/1994 Xx., xxxxxx č. 248/1995 Xx., xxxxxx x. 65/2000 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Sb., xxxxxx x. 239/2001 Xx., zákona x. 483/2001 Xx. x xxxxxx x. 576/2002 Xx., xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.".
ČÁST TŘICÁTÁ XXXXX
Xxxxxxxxx ustanovení
Xx. XXXXX
Xxxxxxx xx xxxxx x. 255/2002 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 587/1992 Sb., x xxxxxxxxxxx daních, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXX XXXXXXX XXXXX
XXXXXXXX
Čl. XXXXXX
Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Evropské xxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx článku XIX xxxx 2, xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxx první čl. XXXI, xxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2005.
Xxxxxxxx x. r.
Xxxxxx v. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 237/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx o přistoupení XX x XX x platnost, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx článku XIX bodu 2, xxxxx xxxxxx účinnosti 23.4.2004, x části xxxxxxx xxxxx čl. XXXI, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2005.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.