Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 18.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 19.03.2004.


Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, zákon č. 99/63 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/93 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů
120/2004 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna občanského soudního řádu Čl. II
Přechodné ustanovení Čl. III
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o Ústavním soudu Čl. IV
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST Čl. V
120
XXXXX
xx xxx 20. xxxxx 2004,
xxxxxx xx xxxx zákon x. 201/2002 Sb., x Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx majetkových, zákon x. 99/1963 Sb., xxxxxxxx soudní řád, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx soudu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Parlament xx xxxxxx na xxxxx zákoně České xxxxxxxxx:
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx o Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. I
Xxxxx č. 201/2002 Sb., x Xxxxx xxx zastupování xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx mění xxxxx:
1. X §6 odst. 2 xx slova "X xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "X případě xxxxxxx".
2. X části xxxxx xx za xxxxx VI xxxxxx xxxx hlava VII, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
"XXXXX XXX
XXXXXXXXXXX XXXX
§13x
(1) Úřad x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pomoc xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxx soudem.
(2) Xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 může Xxxx poskytovat xxxxx x řízení, xx xxxxxx je xxxxx xxxx xxxxxxxx nárok xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x nemovitosti xxxx xxxxxx příslušenství, xxxxx obec xxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
§13x
Xxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxx §13x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x ní xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xx v xxxxxx xxxx soudem xxxxxxxx xxxxx.
§13x
Právní xxxxx xxxxx §13x xxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx žalobcem je xxxx, xxxxxx organizace xxxx Xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxx-xx Xxxx x xxxxxx xxxxx §3, 4, 6, 7, 9, 11 xxxx §13d,
x) xxxxxxxxx-xx Xxxx x xxxxxx za stát xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§18, 19).
§13x
(1) Úřad xxxx vystupovat v xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxx obce (§13a xxxx. 2) xx xxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxx8) xxxxx obce, xx-xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. §9 xxxx. 2 xxxxx xxx tento xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx,
x) xx-xx účastníkem xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx fond, xxxx
b) jedná-li Xxxx x xxxxxx xxxxx §3, 4, 6, 7, 9 xxxx §11.".
3. X §14 odst. 1 xxxx první, §15 xxxx. 1 xxxx první x x §16 xxxx. 2 se xxxxx "x 13" xxxxxxxxx xxxxx "13, 13x, 13x x 13d".
4. X §14 xxxx. 3 a x §19 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx".
5. X §16 xxxx. 4 xx za xxxxx "xxxxx x" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx".
6. X §17 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "zprostit" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx" x xx xxxxx "Úřadu x" se xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx".
7. X §20 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx majetku, vlastnického xxxxx státu, xxxxxxx xxxxx, závazku státní xxxxxxxxxx xxxx majetku xxxx x xxxxxxx, xxx někdo tvrdí xxxxx xxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxx, vlastnické xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx obce.".
8. X §22 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx (§11)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xx xxxxxx xxxxx účastní xxxxx xxxxxxxxx xxxx podle §13x x 13b".
9. X §24 xxxxxxxx 1 zní:
"(1) Výkon činnosti Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §3, 4, 6, 7, 13x, 13x xxxx §13x zabezpečuje vždy xx xxxxxx xxxxxxxxxx (§14), x xxxxx xxxxxxx xxxxxx je xxxxx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx.".
10. X §24 xxxx. 5 se xxxxx "Xxxxxxxxxxxx financí" xxxxxxxxx slovy "Generální xxxxxxx".
11. Xx §25 se xxxxxx xxxx §25x, xxxxx xxx:
"§25a
(1) Xxxx xx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, nezbytné xxx xxxxxx, v xxxx Úřad zastupuje xxxx xxxxx xxxxxxxxxx §13x x 13b.
(2) Úřad včas x v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx řízení ve xxxx, xx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx §13x x 13x.".
12. Xx xxxxx xxxxx §27 xx xxxxxxxx slova " , x xx x xxxxxxxx přístupem x údajům xxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
XXXX DRUHÁ
Xxxxx xxxxxxxxxx soudního xxxx
Čl. XX
Xxxxx č. 99/1963 Sb., občanský xxxxxx xxx, xx xxxxx zákona x. 36/1967 Xx., xxxxxx x. 158/1969 Xx., xxxxxx x. 49/1973 Xx., xxxxxx x. 20/1975 Sb., zákona x. 133/1982 Sb., xxxxxx x. 180/1990 Xx., xxxxxx č. 328/1991 Xx., xxxxxx x. 519/1991 Xx., xxxxxx x. 263/1992 Xx., xxxxxx č. 24/1993 Xx., xxxxxx x. 171/1993 Xx., xxxxxx x. 117/1994 Xx., xxxxxx č. 152/1994 Sb., xxxxxx x. 216/1994 Xx., xxxxxx č. 84/1995 Xx., xxxxxx č. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 160/1995 Sb., xxxxxx x. 238/1995 Xx., xxxxxx x. 247/1995 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx uveřejněného xxx x. 31/1996 Xx., xxxxxx č. 142/1996 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x. 269/1996 Xx., xxxxxx č. 202/1997 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Xx., xxxxxx č. 15/1998 Xx., xxxxxx č. 91/1998 Sb., xxxxxx x. 165/1998 Xx., xxxxxx x. 326/1999 Xx., zákona č. 360/1999 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxxx xxx č. 2/2000 Xx., xxxxxx č. 27/2000 Sb., xxxxxx x. 30/2000 Xx., xxxxxx x. 46/2000 Xx., xxxxxx č. 105/2000 Xx., zákona x. 130/2000 Sb., xxxxxx č. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 204/2000 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Sb., xxxxxx č. 227/2000 Xx., zákona x. 367/2000 Sb., xxxxxx x. 370/2000 Sb., xxxxxx x. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 137/2001 Xx., xxxxxx x. 231/2001 Xx., xxxxxx č. 271/2001 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pod x. 276/2001 Xx., xxxxxx x. 317/2001 Xx., zákona x. 451/2001 Xx., xxxxxx x. 491/2001 Sb., xxxxxx x. 501/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 202/2002 Xx., xxxxxx č. 226/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxxx xxx x. 476/2002 Xx. a xxxxxx x. 88/2003 Xx., se xxxx xxxxx:
1. §21a xxx:
"§21x
(1) Xx stát před xxxxxx xxxxxxxxx
x) Xxxx pro zastupování xxxxx xx věcech xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,55x)
x) xxxxxxxxxxx složka xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xx xxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxxx státu xx věcech majetkových, xxxxx před soudem xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx věcech xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx za xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx §21 xxxx. 4 a 5 xxxxx obdobně.".
2. §21x xx xxxxxxx.
3. X §24 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxx §26" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxx §26x".
4. Xx §26 xx xxxxxx xxxx §26x, xxxxx xxx:
"§26x
(1) X xxxxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx55x) xxxx xxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx státem, xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx Úřad xxx xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx majetkových.
(2) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxx udělit xxxxx xxxxxxxx plnou moc.
(3) Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, jedná xxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Úřadu xxx xxxxxxxxxxx státu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ředitelem.".
5. V §48x xxxx. 2 se xxxxx "odst. 2" xxxxxxxxx slovy "odst. 3".
6. §48e xx xxxxxxxx xxxx §48x a slova "(§21x)" xx nahrazují xxxxx "[§21x xxxx. 1 xxxx. x)]".
7. §241 xxx:
"§241
(1) Xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx, xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Notář může xxxxxxxxxx zastupovat jen x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stanoveného zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx.57)
(2) Xxxxxxxx 1 neplatí,
x) xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, stát, xxxx xxxx vyšší xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx za xx xxxxx uvedená v §21, 21x, anebo x §21x, která xx právnické xxxxxxxx.
(3) Odstavec 1 xxxxxxx také xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26a, xxxxx-xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx v §26x xxxx. 3, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx v §21, 21x, 21x, anebo x §26x xxxx. 3, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.".
Čl. III
Xxxxxxxxx ustanovení
Občanský xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxx xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; právní účinky xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxx
Xx. XX
V §30 xxxxxx č. 182/1993 Sb., x Xxxxxxxx soudu, xx xxxxx zákona x. 202/2002 Xx., xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx " ; xx xxxxx x x případě, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxx2x) xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx majetkových".
XXXX XXXXXX
XXXXXXXX
Čl. X
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx x. r.
Xxxxx x. x.
x x. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 120/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 19.3.2004.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.