Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2017.


Zákon o omezení plateb v hotovosti

254/2004 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ZÁKON O OMEZENÍ PLATEB V HOTOVOSTI

Účel zákona §1

Vymezení pojmů §2

Bezhotovostní platby §3 §4

Přestupky §5 §6 §6a

Přechodné ustanovení §7

ČÁST DRUHÁ §8

ČÁST TŘETÍ - Účinnost §9

č. 303/2008 Sb. - Čl. II

INFORMACE

254

XXXXX

xx dne 13. xxxxx 2004

x omezení xxxxxx v hotovosti

Parlament xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXX X XXXXXXX PLATEB X XXXXXXXXX

§1

Xxxx xxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx i právnické xxxxx (dále jen "xxxxx") povinny provést xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx poskytovat xxxxxxxx xxxxxx xxxx provozovatele xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx"), x xxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx této xxxxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxx xxxxxxxx platby,

b) xxxxxxxxxxxxx platbou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ústavu v xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx převodem xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ústavu v xxxxx nebo xxxx xxxx z xxxxx Xxxxx republiky xx xxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx ústavu x jejich xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx jiné xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) předání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tuzemských xxxxx Xxxxx národní xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx mincí, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx předání Xxxxx xxxxxxx bance,

e) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx směnárenských xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx spočívajících x xxxxxxxx bankovek x xxxxx xxxxxx oprávněnou x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx osobou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx těchto xxxxxx.

Bezhotovostní xxxxxx

§3

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx prováděné

a) navzájem xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, pobočkami xxxx organizačními xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) osobami x xxxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx x xxxxxx pobytu nebo xxxxxx x zahraničí;

přesahuje-li xxxx těchto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx na

a) xxxxxx xxxx, xxxxxxxx a xxxxxx obdobných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx celního zákona, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx jinak,

b) povinné xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů,

c) xxxxxx xxxxxxx z důchodového xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx z penzijních xxxxx x účastnických xxxxx obhospodařovaných penzijní xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,1)

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxx přijaté xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx správním orgánem xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§4

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 270 000 Kč (xxxx xxx "limit") xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx výše xxxxxxxxxx limit, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxx xxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx devizového trhu xxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx a platným xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxx xxxx, xxxxxxxxx týmž poskytovatelem xxxxxx témuž xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dne.

Xxxxxxxxx

§5

(1) Fyzická, právnická xxxx podnikající fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx provést xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx tuto povinnost xxxxxx xxxxx zákon.

(2) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že přijme xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx provedena x xxxxxxx s tímto xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxx xxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxx do 500 000 Xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§6

§6 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§6x

(1) Přestupky xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx činnosti xxxxxxxx xxxxx x xxxxx úřady.

(2) Xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx své xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx-xx sjednáno xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x hotovosti, xxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx převyšující xxxxx xxxxxxx x §4 xxxxxxx xx jednoho xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

§8

§8 (xxxx xxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 281/2009 Sb.

XXXX TŘETÍ

Účinnost

§9

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxxx v. r.

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxx, xxxxx nebyla xxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxx dosavadní xxxxxx úpravy.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 303/2008 Xx. x účinností od 19.8.2008

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 254/2004 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.7.2004.

Xx xxxxx tohoto právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

303/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 254/2004 Xx., x xxxxxxx plateb x hotovosti x x změně xxxxxx x. 337/92 Xx., x xxxxxx daní x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.8.2008

281/2009 Xx., xxxxxx se xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx daňového řádu

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

139/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 284/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona x. 156/2010 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

428/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx spoření a xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

18/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o Celní xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

407/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

261/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx 1.12.2014

243/2016 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 29.7.2016

183/2017 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx a xxxxxx x některých xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2017

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxx č. 240/2000 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 320/2002 Sb.
2) Xxxxxxxxx xxxxx č. 26/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 202/1990 Sb., x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx hrách, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
3) Xxxxx č. 531/1990 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Zákon x. 185/2004 Xx., x Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
5) §2 xxxx. 2 obchodního xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.