Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2018.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 22.03.2004 do 31.12.2018.


Vyhláška, kterou se stanoví vzor poplatkového hlášení a vzor poplatkového přiznání pro účely výpočtu poplatku za odebrané množství podzemní vody

125/2004 Sb.

125
XXXXXXXX
xx dne 11. xxxxxx 2004,
xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx poplatkového přiznání xxx xxxxx výpočtu xxxxxxxx xx odebrané xxxxxxxx podzemní xxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx zemědělství xxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 5 x 10 xxxxxx x. 254/2001 Xx., x xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona x. 20/2004 Xx.:
§1
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx množství xxxxxxxx vody x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx vzoru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx náležitosti, xxxxx je xxxxxx x příloze.
§2
Tato xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Ministr:
XXXx. Xxxxxxxx x. r.

Xxxxxxx k vyhlášce x. 125/2004 Xx.

&xxxx;

Xxxxxxxxxx xxxxxxx pro stanovení xxxx xxxxx poplatku xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx)*)
Xxxxxxxxxx přiznání pro xxxxxxx xxxxxxxxx poplatku (xx zdroj xxxxxx xxxxxxxx xxxx)*)
(xxxxx xxxxx x. 254/2001 Sb., x vodách a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 20/2004 Sb.)
Poplatky xx xxx _______________
 
pro xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxx*)
xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxx*)
x) pro xxxxxxxxxx pitnou xxxxx*)
x) xxx ostatní xxxxx*)
Xxxx:

(xxxxx xxxxx zdroje odběru xxxxxxxx xxxx)
Xxxxxxxx x. 1/9

1. Xxxxxxxx identifikační xxxxx
1.1. Údaje x xxxxxxxxxx**)
1.1.1. Název xxxxxxxxxx (xxxxx nebo obchodní xxxxx, případně xxxxx x xxxxxxxx)

1.1.2 Xxxxxx (xxxxx, xxxx. xxxxx xxxxxxxx xxxxxx) a xxxxx xxxxxxxxxx údaje
Ulice

Tel.
 
č.p.

Fax
 
Obec

E-mail
 
PSČ

IČO
 
Obec x&xxxx;xxx.x.

XXX
&xxxx;
Xxxx

&xxxx;

XXXX
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
1.1.3. xxxxxxxx spojení
Peněž.ústav

Číslo xxxx
&xxxx;

Xxxxxxxx:
*) xxxxxxxx xx xxxxxx
**) xxxxxxxx-xx se xx odběratele provozovatel xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (§88 xxxx. 1 vodního xxxxxx), xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
XXXX = Odvětvová Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx
Xxxxxxxxx poplatkového xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx vody x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx č. 2/9

XXX:
1.2. Xxxxx x xxxxxx odběru xxxxxxxx xxxx
1.2.1. Xxxxx zdroje x xxxx lokalit*)
Název xxxxxx

1.2.2. Xxxxxxxx zdroje xxxxxx xxxxxxxx xxxx
Xxxx (Xxxx)

Xxxx x&xxxx;xxx.x.

Xxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx
*) Xxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zdroje xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx identifikuje.
V xxxxxxxxxxxxx, xxx se v xxxxx případě jedná x jeden xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx s XXXX.
2. Skutečnosti xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxxx č. 3/9

XXX
2.1. Xxxxx x xxxxxxxxx množství xxxxxx x výpočet xxxx xxxxxx (pro xxxxxxxxxx xxxxxxx)

&xxxx;
&xxxx;
xxxxx xxxxx
Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vody
Celkový xxxxxxxx xxxxx (x3/xxx)
Xxxxx (Xx)*)
Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx (Xx)
1
2
3
4
5
01
Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
&xxxx;
2,00
&xxxx;
02
Xxx ostatní xxxxx
&xxxx;
3,00
&xxxx;
03 = 01+02
Xxxxxx xx zdroj xxxxxx**)
&xxxx;
xxxxx
&xxxx;
*) Xxxxx xxxxxxx č. 2X x vodnímu xxxxxx
**) Xxxxx xx xxx x případě, xx z jednoho xxxxxx xxxx odebírány xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx užití.
3. Xxxxxxxxxxx rozhodné x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx poplatku
 
Formulář č. 4/9

XXX
3.1. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx (xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx)
X Xxxxxx xxx zásobování xxxxxx xxxxx
&xxxx;
&xxxx;
xxxxx xxxxx
Xxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxx x3
Xxxxx x3
Xxxxxx xx.3-4 xxxxx xxx xxxx
Xxxxxxxxxxx xx xxxxx m3***)
Zpoplatněno xx xxx x3
Xxxxxxxx
1
2
3
4
5 (xxx/xx)
6
7
8
01
1
&xxxx;
500
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
02
2
&xxxx;
500
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
03
3
&xxxx;
500
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
04
4
&xxxx;
500
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
05
5
&xxxx;
500
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
06
6
&xxxx;
500
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
07
7
&xxxx;
500
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
08
8
&xxxx;
500
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
09
9
&xxxx;
500
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
10
10
&xxxx;
500
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
11
11
&xxxx;
500
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
12
12
&xxxx;
500
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
13*)
Xx xxx xxxxxx
&xxxx;
6000
&xxxx;
xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxx xxx 6000 x3
14**)
Xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxx
Xxxx xxx 6000 m3
*) Xx řádku č. 13 xx. 3 xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx za 12 xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx xx 12 xxxxxx x x. 13 xx. 3 bude xxxxx než 6000 x3, (v x. 13 sl. 5 XXX), xxxx xxxxx xxxxxxxxxx v celém xxxxxx objemu x xxxxxxx x x. 13 xx. 3 xx xxxxxx xx x. 13 xx. 7. Xxxxxx za xxxxxxxxxx měsíce xx xx. 3 xx xxxxxx také ve xx. 7.
**) Xxxxxxxx xxxx xx 12 xxxxxx x ř. 13 xx. 3 xxxx menší či xxxxx 6000 x3, (x x. 13 xx. 5 NE), xxxx xxxxxxxxxx objem xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xx xx. 5 xxxxxxx XXX.
Xxxxxx xxxxx xxxx se xxxxx v x. 14 xx. 6. X xxxxx případě xx xx x. 13 xx. 7 xxxxxx nula.
***) Xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xx xx. 5 uvedeno XXX, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx. 3 xxx xxxxx xxxxx ve sl. 6.
Xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xx xx. 5 xxxxxxx XX, do xx. 6 se xxxxxx xxxx.
Xxxxxx xxxxxx zpoplatněných xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx ve xx. 6 xx uvede x x. 14 xx. 6.
Xxxxxxxx č. 5/9
&xxxx;
XXX
3.2. Xxxx skutečného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx (xxx poplatkové přiznání)
B Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx
&xxxx;
&xxxx;
xxxxx řádku
Číslo xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxx x3
Xxxxx x3
Xxxxxx xx.3-4 xxxxx xxx xxxx
Xxxxxxxxxxx za xxxxx x3***)
Xxxxxxxxxxx za xxx x3
Xxxxxxxx
1
2
3
4
5 (xxx/xx)
6
7
8
01
1
&xxxx;
500
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
02
2
&xxxx;
500
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
03
3
&xxxx;
500
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
04
4
&xxxx;
500
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
05
5
&xxxx;
500
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
06
6
&xxxx;
500
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
07
7
&xxxx;
500
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
08
8
&xxxx;
500
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
09
9
&xxxx;
500
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
10
10
&xxxx;
500
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
11
11
&xxxx;
500
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
12
12
&xxxx;
500
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
13*)
Xx xxx xxxxxx
&xxxx;
6000
&xxxx;
xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxx xxx 6000 x3
14**)
Xxxxxxxxxxx měsíce
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
 
xxxxxxxxxx
Méně než 6000 x3
*) Xx xxxxx č. 13 xx. 3 xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx 12 xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx za 12 xxxxxx x x. 13 sl. 3 bude větší xxx 6000 m3, (x x. 13 xx. 5 ANO), xxxx xxxxx zpoplatněn x celém ročním xxxxxx a xxxxxxx x x. 13 xx. 3 xx xxxxxx xx x. 13 xx. 7. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx ze xx. 3 xx xxxxxx xxxx ve sl. 7.
**) Jestliže suma xx 12 xxxxxx x x. 13 xx. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx 6000 m3, (x x. 13 xx. 5 XX), bude xxxxxxxxxx objem xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, x kterých xx xx sl. 5 xxxxxxx XXX.
Xxxxxx roční xxxx xx uvede x x. 14 xx. 6. X xxxxx xxxxxxx se xx ř. 13 xx. 7 xxxxxx xxxx.
***) Xxxxx je x xxxxx xxxxxx xx sl. 5 xxxxxxx XXX, uvede xx xxxxxxx xxxxxx xx xx. 3 xxx xxxxx xxxxx xx xx. 6.
Xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xx xx. 5 xxxxxxx NE, xx sl. 6 xx xxxxxx xxxx.
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx. 6 xx uvede x x. 14 sl. 6.
Xxxxxxxx x. 6/9
&xxxx;
XXX
3.3. Xxxxxxxx xx skutečný xxxxx xx zdroje xxxxxxxxxxx 6000 x3 xx xxx
&xxxx;
(xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx)
&xxxx;
&xxxx;
xxxxx řádku
Účel xxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxx zpoplatněný*) odběr (x3)
Xxxxx (Xx)***)
Xxxxxxxx xx xxxxx ze xxxxxx (Xx)
1
2
3
4
5
01
Xxx zásobování xxxxxx xxxxx
&xxxx;
2,00
&xxxx;
02
Xxx ostatní xxxxx
&xxxx;
3,00
&xxxx;
03 = 01+02
Xxxxxx za xxxxx celkem**)
 
xxxxxxxxxxxxxxxxx
 
*) Xxxxxx xx xxxxxx z xxxxx 13 xxxxxxx 7 xxxxxxx 3.1. (xxxxxxxx x. 4/9) x 3.2. (xxxxxxxx x. 5/9).
**) Xxxxx xx jen v xxxxxxx, xx v xxxxxx zdroji jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx účely xxxxx.
***) Podle přílohy č. 2A x vodnímu xxxxxx.
Xxxxxxxx x. 7/9
&xxxx;
XXX
3.4. Poplatek xx skutečný odběr xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx 6000x3 xx xxx za xxxxxxxxxx oděry větší xxx 500 m3 xx xxxxx
(xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx)
&xxxx;
&xxxx;
xxxxx řádku
Účel xxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxx zpoplatněný*) odběr (x3)
Xxxxx (Kč)***)
Poplatek xx xxxxx xx xxxxxx (Xx)
1
2
3
4
5
01
Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
&xxxx;
2,00
&xxxx;
02
Xxx ostatní užití
 
3,00
 
03 = 01+02
Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx**)
&xxxx;
xxxxxxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
*) Xxxxxx xx objemy x xxxxx 14 xxxxxxx 6 xxxxxxx 3.1. (xxxxxxxx x. 4/9) x 3.2. (formulář x. 5/9).
**) Xxxxx xx xxx x xxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxx podzemní vody xxx xxx xxxxx xxxxx.
***) Podle přílohy č. 2X xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx č. 8/9
&xxxx;
3.5. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx poplatku xx xxxxxxxx kalendářní xxx xx xxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx)
&xxxx;
&xxxx;
xxxxx xxxxx
Xxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxx (Xx)
Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx (Xx)
Xxxxx xxxxxxxxx (Xx)
1
2
3
4
5
01
Xxx zásobování xxxxxx vodou
 
 
 
02
Pro xxxxxxx xxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
03 = 01+02
Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx*)
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx celkem xx xxxxx x předloží xx xxxxxxxxxxxx ČIŽP xxxxxx příslušnému podle xxxxx xxxxxx.
*) Xxxxx xx xxx v xxxxxxx, že x xxxxxxx zdroje xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx účely xxxxx.
Xxxxxxxx x. 9/9

Příloha

k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx odběru xxxxxxxx xxxx*)

x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx*)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxx xxxxxxxxxx pitnou vodou*)

b) xxx xxxxxxx xxxxx*)
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx podzemní xxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxx

Xxxx x&xxxx;xxxxxx. xxxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxxxxx území odběru

Hydrogeologický xxxxx

Xxxxx hydrologického pořadí

-

-

-
 
 
 
 
Platné xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxx:**)
X.x.
Xxx

&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxxx množství xxxxxx:
x3/xxx
x3/xxxxx
xxx. 1/x
xxxxxx 1/s
Ostatní doplňující xxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
Xxxx-
xxx
&xxxx;
Xxxx-
xxxx
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx o xxxxxxx xxxxxx:
Xxxxxxxxx měřidlo typu:
Evidenční xxxxx:
Xxxxxxx xxx stanovené xxxxxxx provedeno xxx:
Xxxxxxxx xx:
Xxxxxxx:
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jménem xxxxxxxx)
Xxxxxxxx
Xxxxx
Xxxxx
Xxxxx xxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
*) xxxxxxxx xx xxxxxx
**) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx vod; xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx povolení nebo x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, připojí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx (xxxxxx xxxxxx) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxx po xxxx změně.
 
Datum:
 
 
Razítko:
Poznámka:
Pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxx.

Informace
Xxxxxx xxxxxxx č. 125/2004 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 22.3.2004.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.