Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.03.2024.


Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových a dodatečných voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 23. března 2024

71/2024 Sb.
 

Sdělení Státní volební komise

INFORMACE

71

SDĚLENÍ

Státní xxxxxxx xxxxxx

xx xxx 25. xxxxxx 2024

x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a dodatečných xxxxx xx zastupitelstev xxxx konaných dne 23. března 2024

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. c) a §51 xxxxxx x. 491/2001 Sb., o xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, celkové xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx zastupitelstev xxxx.

Xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra č. 314/2023 Sb., č. 331/2023 Sb., č. 355/2023 Sb. x č. 379/2023 Sb. xx dne 23. xxxxxx 2024 xxxxxx v xxxxxxx xx zákonem x. 491/2001 Xx., o xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx a xxxxxxxxx volby xx xxxxxxxxxxxxxx obcí.

Český xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x průběhu x xxxxxxxx hlasování, předaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:

x)&xxxx;xxxxxxx počet xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx:&xxxx;

8

x)&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx:&xxxx;

2 487

x)&xxxx;xxxxxxx xxxxx voličů, xxxxxx xxxx vydány xxxxxx obálky: 

1 613

d) celkový xxxxx xxxxxxxxx členů xxxxxxxxxxxxxx xxxx:&xxxx;

51

&xxxx;&xxxx; x xxx podle volebních xxxxx:

&xxxx;&xxxx; 80 Xxxxxxxxx xxxxxxxx

0

&xxxx;&xxxx; 90 Sdružení xxxxxxxxxxx kandidátů - xxxxxx sdružení xxxxxx&xxxx;

49

&xxxx;&xxxx; 470 Xxxxxxxx XXXX, XX

1

&xxxx;&xxxx; 480 Xxxxxxxx XXX 09, NK 1

e) seznam xxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (§23 xxxx. 8), x xxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx opakované xxxxxxxxx (§43 odst. 2):

&xxxx;&xxxx; xxxxxx xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx (§23 odst. 8):

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxxxxxx s

   xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxxxxxxxx zápis xx xxxxxxxxx lhůtě (§43 xxxx. 2):

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxxxxxx xx.


Xxxxxxxx Státní xxxxxxx xxxxxx

Xxx. Xx. Rakušan x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 71/2024 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 27.3.2024.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.