Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.03.2024.


Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových a dodatečných voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 23. března 2024

71/2024 Sb.
 

Sdělení Státní volební komise

INFORMACE

71

SDĚLENÍ

Státní xxxxxxx komise

ze xxx 25. března 2024

x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx celkových xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxx konaných xxx 23. xxxxxx 2024

Xxxxxx xxxxxxx komise xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. c) x §51 xxxxxx č. 491/2001 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x o xxxxx některých zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, celkové xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx do zastupitelstev xxxx.

Xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx č. 314/2023 Sb., č. 331/2023 Sb., č. 355/2023 Sb. a č. 379/2023 Sb. xx xxx 23. xxxxxx 2024 xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x. 491/2001 Xx., x xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx volby xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, předaných xxxxxxxxxx volebními xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx výsledky xxxxx:

x)&xxxx;xxxxxxx xxxxx obcí, xx xxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx:&xxxx;

8

x)&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx ze xxxxxxx:&xxxx;

2 487

x)&xxxx;xxxxxxx počet xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx:&xxxx;

1 613

x)&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx:&xxxx;

51

&xxxx;&xxxx; v xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

&xxxx;&xxxx; 80 Nezávislý xxxxxxxx

0

&xxxx;&xxxx; 90 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kandidátů - xxxxxx sdružení celkem 

49

   470 Sdružení STAN, XX

1

&xxxx;&xxxx; 480 Xxxxxxxx XXX 09, XX 1

x)&xxxx;xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (§23 xxxx. 8), a xxxx, v xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§43 xxxx. 2):

&xxxx;&xxxx; xxxxxx obcí, xxx xx volby xxxxxxxx (§23 odst. 8):

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxxxxxx x

&xxxx;&xxxx; xxxxxx xxxx, kde xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx (§43 xxxx. 2):

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxxxxxx xx.


Xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxx. Xx. Rakušan x. x.

Informace

Právní xxxxxxx č. 71/2024 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 27.3.2024.

Xx xxx uzávěrky právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.