Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.04.2024.


Nařízení vlády o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce

70/2024 Sb.
 

Nařízení vlády

Úvodní ustanovení §1

Maximální částka příspěvku §2

Časová působnost §3

Zrušovací ustanovení §4

Účinnost §5

INFORMACE

70

XXXXXXXX XXXXX

xx xxx 20. xxxxxx 2024

x xxxxxxxxx částce příspěvku xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx chráněném xxxx xxxxx
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §78a xxxx. 17 xxxxxx č. 435/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 365/2019 Xx.:

§1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx maximální částku xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, se kterým Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx trhu xxxxx (xxxx jen „xxxxxxxxx“).

§2

Xxxxxxxxx částka xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx příspěvku činí 15 700 Kč.

§3

Xxxxxx působnost

Podle tohoto xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxx stanovení xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx čtvrtletí roku 2024.

§4

Xxxxxxxxx ustanovení

Nařízení xxxxx č. 276/2022 Sb., o maximální xxxxxx příspěvku xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob xx xxxxxxxxxx postižením xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx.

§5

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2024.
&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxx:

xxxx. XxXx. Fiala, Xx.X., XX.X., x. x.
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx:

Xxx. Xxxxxxx v. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 70/2024 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.4.2024.

Xx xxx uzávěrky právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.