Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 21.03.2024.


Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů

67/2024 Sb.
 

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí

INFORMACE

67

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx věcí

ze dne 11. března 2024

x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx celkové xxxx xxxxxxxx xxxxxx vyplacených xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 118/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnavatele a x změně některých xxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxxxx x. 118/2000 Xx., x ochraně xxxxxxxxxxx xxx platební xxxxxxxxxxxx zaměstnavatele x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xx xxxxxxxxx částkou xxx určení xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx pro xxxxxx xx 1. xxxxxx 2024 xx 30. xxxxx 2025 částka 43 341 Xx.
&xxxx;

Xxxxxxx:

Xxx. Xxxxxxx x. r.

Informace

Právní předpis x. 67/2024 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 21.3.2024.

Xx xxx uzávěrky právní xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.