Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.07.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2024.


Nařízení vlády o ocenění udělovaném Ministerstvem dopravy

57/2024 Sb.

Nařízení vlády

Předmět úpravy §1

Udělované ocenění §2

Udělení ocenění §3

Návrh na udělení ocenění §4

Předávání ocenění §5

Účinnost §6

INFORMACE

57

XXXXXXXX XXXXX

xx xxx 21. xxxxx 2024

o xxxxxxx udělovaném Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §49 xxxx. 6 xxxxxx č. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 26/2008 Sb.:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx nařízení xxxxxxxx ocenění udělované Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxxx.

§2

Udělované xxxxxxx

(1) Ministerstvo xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Medaile xx kulatý xxxx x xxxxxxx 60 xx a je xxxxxx x xxxxxx. Xx lícní xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx umístěny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx tři xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx od xxxxx státní xxxxxx. Xx xxxxxx straně xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxx „Medaile Ministerstva xxxxxxx“.

(3) Součástí xxxxxxx xx xxx xxxxxx, xxxxxx x stojánek.

§3

Xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx nebo x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti dopravy.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx.

§4

Xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxx ocenění se xxxxxx písemně Ministerstvu xxxxxxx.

(2) Návrh na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx,

x) obchodní firmu xxxx xxxxx x xxxxx navrhovatele, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx akademický xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx osobu,

d) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx, a

e) xxxxxxxxxx návrhu.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osobě xx xxxxxxxx xxxxxxxx též xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, popřípadě akademický xxxxx, datum xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx ocenění xxxxxxxx.

§5

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx předávání xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.

§6

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2024.
&xxxx;

Xxxxxxxx vlády:

prof. XxXx. Xxxxx, Ph.D., XX.X., x. x.
&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 57/2024 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.7.2024.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.