Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 18.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 22.03.2024.


Zákon, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

54/2024 Sb.
 

Zákon

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

54

XXXXX

xx xxx 6. xxxxx 2024,

xxxxxx xx xxxx zákon x. 133/1985 Sb., o xxxxxxx ochraně, xx xxxxx pozdějších předpisů
 

Parlament xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

Čl. X

Xxxxx č. 133/1985 Sb., x xxxxxxx ochraně, xx xxxxx xxxxxx x. 425/1990 Xx., xxxxxx č. 40/1994 Xx., xxxxxx x. 203/1994 Xx., zákona x. 163/1998 Sb., xxxxxx x. 71/2000 Xx., xxxxxx x. 237/2000 Sb., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., zákona x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 350/2011 Xx., zákona x. 350/2012 Sb., xxxxxx č. 303/2013 Xx., xxxxxxxxx opatření Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 320/2015 Xx., xxxxxx x. 229/2016 Xx., xxxxxx č. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 284/2021 Sb., xxxxxx x. 374/2021 Xx., xxxxxx x. 415/2021 Sb. x xxxxxx x. 152/2023 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §31 xxxx. 1 xxxxxxx x) zní:

„b) xxxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx zákona, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxx provádění xxxxxx,

3. dokumentace xxx xxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx podkladu xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxxxxxx ke změně xxxxxxxxx xxxxxx,“.

2. Za §69x se vkládá xxxx §69x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:

„§69c

Výjimka xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ochrany

Pokud xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxx x xxxxxxx konaných xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovní xxxx.“.

Čl. XX

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx po xxx xxxx vyhlášení.
 

Pekarová Xxxxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 54/2024 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 22.3.2024.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.