Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.07.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2024.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů

50/2024 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

50

XXXXXXXX

xx xxx 19. xxxxx 2024,

xxxxxx se xxxx xxxxxxxx č. 358/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx údajů z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxx xxxx zeměměřický x xxxxxxxxxxx stanoví podle §53 a §66 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 256/2013 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (katastrální xxxxx):

Xx. I

Vyhláška č. 358/2013 Sb., x poskytování údajů x xxxxxxxx nemovitostí, xx xxxxx xxxxxxxx x. 354/2015 Xx. x xxxxxxxx x. 256/2018 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. Za §11 xx xxxxxx xxxx §11a, který xxxxxx nadpisu zní:

„§11a

Šíření xxxxx katastru xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Údaje xxxxxxx webovou službou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxx šířit xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx (dále xxx „xxxxxxx“), xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxx a xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx jsou údaje xxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx údajů“), xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx určené xxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx údajů, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx pro xxxxxxx uživatele údajů xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx §11 se x xxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx uživatelského xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx samostatná xxxxxx.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxx údajů xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx na dobu xxxxxxx xxxx. Žádost x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx službou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx internetových xxxxxxxxx Úřadu.

(4) Šiřitel xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx službou dálkového xxxxxxxx za xxxxxxxx, xx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxx po xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx údajů uživateli xxxxx x pouze xx xxxxx účelem,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx záruky xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx přihlášení xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jsou xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx dojít x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx evidenci xxxxxxxxx údajů, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx katastru, xxxxxx údajů x xxx, xxxx údaje x xxx xxxxxxxx, xx xxxx 5 xxx od data, xxx byly údaje xxxxxxxxx.“.

2. X §12 xxxx. 1 xx xx xxxxx „údajů x katastru“ xxxxxxxx xxxxx „ , xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dálkového xxxxxxxx“.

3. Xx §14 se xxxxxx nový §14x, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:

„§14x

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx přístupu

Úřad xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vybrané xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxx; xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §11 až 14 xx nepoužijí. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bezúplatné xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx popis x xxxxxxxxx jejího užívání Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx.“.

4. Xx §15 xx xxxxxxxx xxxx §15x xx 15x, které xxxxxx xxxxxxx znějí:

„§15a

Šíření xxxxx katastru xxxxxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 2

(1) Údaje xxxxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 2 xxx šířit xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předá uživateli xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx smlouvu x xxx, xx xxx něj údaje xxxxxxxx xxxxxx. Šiřitel xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxxx xxxxxxxx pro svou xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx je xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x udělení xxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx Úřad xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx údajů x x xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxx xxxxxx. Xxxxxx xxx podat na xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx zveřejněn xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx. Xxxxxx musí kromě xxxxxxxxxxx stanovených správním xxxxx obsahovat

a) xxxxxxxx xxxxxxxxx údajů,

b) rozsah xxxxx katastru, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx uživatelům xxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, na základě xxxxxxx xxx budou xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx §15 xxxx. 2 xx x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx katastru xxxxxxxxxxxx x šíření xxxx xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx žadatelem x xxxxxxxxx údajů.

§15b

Šíření xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 2 xx xxxxxx

(1) Žádost x udělení souhlasu x šířením xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 1 xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx údaje xxxxxx xxxxxx.

(2) Souhlas x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx katastru, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxx odstavce 1. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx údaje, xxxxx xxxx xxx xxxxxx.

(3) Úplata xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx poskytnutí xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxx šiřitel xxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx katastru xx xxxxxxxx, xx

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx mu xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx poskytnutého x šíření,

b) xxxxxxxxxx 2 týdny xx xxxxxxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx, xx xxxxxx xxxx údaje šířeny, xxxxxxxx hlášení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx lze xxxxx na xxxxxxxxx, xxxxx vzor je xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Úřadu,

c) xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx,

x) xx xxxxxxx Xxxxx předloží xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx údajů xxxx potvrzení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx XXX, x xx xx 2 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxx xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxx vlastní xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx poskytnuté xxxxx xxx, jako xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §15.

§15x

Xxxxxxxxxx šíření xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §15 odst. 2

(1) Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx poskytnutí xxxxx xxxxxxxx, se xxxxxx xxxxxxxxxx 1 xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx katastru xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx XXX.

(2) Xxxxxxx s bezúplatným xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx konce xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Společně xx xxxxxxxxx xx poskytnou xxxxx, xxxxx xxxx xxx šířeny. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxx byl xxxxxx souhlas s xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx šiřitelem x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx kalendářní xxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxx.“.

5. §23 xx 23x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

6. X xxxxxxx x. 4 x položky č. 4001 xx xxxxxxx „Xxxxx xxxxxxxx (MJ)“ xx slova „xxxxxx X4“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxxxxxx“ x xx xxxxxxx „Xxxxxx xx MJ“ se xxxxx „50“ xxxxxxxxx xxxxxx „100“.

7. X xxxxxxx č. 4 x položky č. 4002 xx sloupci „Xxxxx xxxxxxxx (MJ)“ xx xxxxx „formát X4“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxx“ x xx xxxxxxx „Xxxxxx za XX“ se xxxxx „50“ nahrazuje xxxxxx „10“.

8. X xxxxxxx x. 4 x xxxxxxx x. 4003 xx xxxxxxx „Měrná xxxxxxxx (XX)“ xx xxxxx „xxxxxx X4“ xxxxxxxxx slovem „xxxxxx“ x xx xxxxxxx „Xxxxxx xx MJ“ xx xxxxx „50“ xxxxxxxxx číslem „10“.

9. X příloze x. 4 u xxxxxxx x. 4004 xx xxxxxxx „Měrná xxxxxxxx (XX)“ xx xxxxx „xxxxxx X4“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxx“ a xx xxxxxxx „Úplata xx XX“ se xxxxx „50“ xxxxxxxxx xxxxxx „10“.

10. X xxxxxxx x. 4 x xxxxxxx x. 4005 ve xxxxxxx „Xxxxx jednotka (XX)“ xx xxxxx „xxxxxx X4“ nahrazují xxxxx „xxxxx xxxxxx“ x xx xxxxxxx „Xxxxxx xx MJ“ se xxxxx „50“ xxxxxxxxx xxxxxx „10“.

11. X xxxxxxx x. 4 x xxxxxxx x. 4006 ve xxxxxxx „Xxxxx xxxxxxxx (MJ)“ xx xxxxx „formát X4“ nahrazují xxxxxx „xxxxxx“ x ve xxxxxxx „Úplata xx XX“ se xxxxx „50“ xxxxxxxxx xxxxxx „10“.

12. X xxxxxxx x. 4 u xxxxxxx č. 4007 xx xxxxxxx „Xxxxx xxxxxxxx (XX)“ xx xxxxx „xxxxxx X4“ xxxxxxxxx xxxxxx „výstup“ x xx sloupci „Xxxxxx za MJ“ xx číslo „50“ xxxxxxxxx číslem „150“.

13. X xxxxxxx č. 4 x xxxxxxx x. 4008 ve xxxxxxx „Specifikace“ xx xx slovo „xxxxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx“, xx sloupci „Xxxxx xxxxxxxx (XX)“ xx xxxxx „xxxxxx X4“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxx“ x ve xxxxxxx „Xxxxxx xx XX“ xx xxxxx „50“ xxxxxxxxx xxxxxx „150“.

14. X příloze x. 4 x xxxxxxx x. 4009, 4021 x 4022 xx xxxxxxx „Xxxxx xxxxxxxx (XX)“ xx xxxxx „formát X4“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxx“.

15. X xxxxxxx x. 4 x položky x. 4020 ve xxxxxxx „Xxxxxx xx XX“ xx číslo „10“ xxxxxxxxx číslem „20“.

16. X příloze x. 4 se xx konec xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x. 4023, která xxx:

4023

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx

xxxxxx

200 Xx

“.

17. V xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x) xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx x) až x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx g).

18. X xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxxxx xx xx písmeno x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x), xxxxx znějí:

„f) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 4021 xx xxxxxx údaje xxxxxxxx xx nemovitostí xxxxxxxx typu x xxxxxxxxxx xxxxxxx 200 xxxxxxxxxxx.

x) Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxx správy se xxxxxxx za výpis, xxxx xx jednu xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxx 50 % xxxxxx za xxxxxx podle příslušné xxxxxxx.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxx f) x x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) a i).

19. X xxxxxxx č. 5 u xxxxxxx x. 5006 xx xxxxxxx „Xxxxxx za XX“ se xxxxx „50“ nahrazuje xxxxxx „10“.

20. X xxxxxxx x. 5 x xxxxxxx č. 5007 xx xxxxxxx „Xxxxxx xx XX“ xx xxxxx „50“ xxxxxxxxx xxxxxx „150“.

21. X xxxxxxx x. 5 x xxxxxxx x. 5008 xx xxxxxxx „Xxxxxxxxxxx“ se xx xxxxx „xxxxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „s xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx“ x xx xxxxxxx „Xxxxxx xx XX“ xx xxxxx „50“ xxxxxxxxx xxxxxx „150“.

22. X xxxxxxx č. 5 u xxxxxxx x. 5012 xx xxxxxxx „Xxxxxx xx XX“ se xxxxx „5“ nahrazuje xxxxxx „10“.

23. X příloze x. 5 xx xx xxxxx tabulky xxxxxxxx xxxx položka x. 5013, xxxxx xxx:

5013

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx s nemovitostmi

výstup

200 Xx

“.

24. X xxxxxxx x. 5 v xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx písmeno x), xxxxx xxx:

„x) Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx, jenž má xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxx 50 % xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.“.

Xxxxxxxxx písmena x) až h) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

25. X příloze x. 9 xx xxxxxxx x. 9001 xxxxxxx.

26. V příloze x. 9 v xxxxxxxxxx se xxxxxxx x) xxxxxxx. Dosavadní xxxxxxx x) až x) xx označují xxxx xxxxxxx x) xx x).

Čl. XX

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2024.
 

Předseda:

Ing. Xxxxxxx v. r.

Informace

Právní předpis x. 50/2024 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.7.2024.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.