Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 21.02.2024.


Vyhláška o územních pracovištích Dopravního a energetického stavebního úřadu

32/2024 Sb.
 

Vyhláška

§1  §2

INFORMACE

32

XXXXXXXX

xx xxx 13. xxxxx 2024

o územních xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx stavebního xxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §333 xxxx. 2 xxxxxx x. 283/2021 Xx., xxxxxxxx zákon, xx znění xxxxxx x. 152/2023 Xx., x xxxxxxxxx §17 xxxx. 3 tohoto xxxxxx:

§1

Územní pracoviště Xxxxxxxxxx x energetického stavebního xxxxx xx stanovují x Xxxxx, Xxxxx x Xxxxxxxx.

§2

Účinnost

Tato xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx následujícím xx dni jejího xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxxx:

Xxx. Xxxxx x. r.

Informace

Právní xxxxxxx č. 32/2024 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 21.2.2024.

Xx xxx uzávěrky právní xxxxxxx nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.