Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 02.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 09.02.2024.


Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

27/2024 Sb.
 

Sdělení Ministerstva vnitra

INFORMACE

27

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx vnitra

o opravě xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx x. 111/1998 Sb., x vysokých xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx dalších xxxxxx (zákon x xxxxxxxx školách)
 

V xxxxx xxxxxxxx §99 xxxxxxxx 10 xxxxxxx xxx:

„(10) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx získali podle §22 xxxxxx x. 172/1990 Xx. xxxxxxxxxx-xxxxxxx xxxxx „doktor“, mohou xxxxxxx příslušnou xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx „Dr.“ xxxxxxxx „Xx.X.“, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx „Xx.X.“. Xxxxxxxxx x nahrazení xxxxxxx xxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx žádost xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.“

Informace

Právní předpis x. 27/2024 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 9.2.2024.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.