Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.12.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 28.12.2024.


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 426/2016 Sb., o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů

26/2024 Sb.
 

Nařízení vlády

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

26

XXXXXXXX XXXXX

xx dne 17. xxxxx 2024,

xxxxxx xx xxxx nařízení xxxxx x. 426/2016 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxx xxxxxxxx xx trh, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxx podle §4 xxxxxx x. 90/2016 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx výrobků xxx jejich dodávání xx xxx:

Xx. X

Xxxxxxxx xxxxx č. 426/2016 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zařízení xxx jejich dodávání xx xxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 499/2021 Xx. x nařízení xxxxx x. 245/2023 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Xxxxxxxx pod čarou x. 1 xxx:

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2014/53/EU xx xxx 16. xxxxx 2014 o xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx týkajících xx dodávání xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/5/XX, xx znění xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2018/1139, směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2022/2380 x xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2023/1717.“.

2. X xxxxxxx x.8 části X xxxx 2 xxxx. x) x b) xx xxxx „XX XXX 62680-1-3:2021“ nahrazuje xxxxxx „XX XXX 62680-1-3:2022“.

3. X příloze x.8 xxxxx X xxxx 3 xxxx. x) xx text „XX XXX 62680-1-2:2021“ xxxxxxxxx xxxxxx „XX XXX 62680-1-2:2022“.

Čl. XX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 28. xxxxxxxx 2024.
 

Předseda xxxxx:

xxxx. XxXx. Xxxxx, Xx.X., XX.X., v. x.
&xxxx;

Xxxxxxx průmyslu x xxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 26/2024 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 28.12.2024.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.