Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 12.01.2024.


Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí

3/2024 Sb.
 

Sdělení Energetického regulačního úřadu

INFORMACE

3

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

xx xxx 28. prosince 2023

x vydání xxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x §10 xxxx. 2 xxxxxx x. 526/1990 Xx., o xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sděluje, xx xxxxx §2c zákona x. 265/1991 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx cen, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx §17 xxxx. 6 písm. d) xxxxxx č. 458/2000 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx zákona č. 165/2012 Sb., x podporovaných zdrojích xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx cenové xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x. 7/2023 xx xxx 28. xxxxxxxx 2023, kterým xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx č. 11/2022 xx dne 30. xxxx 2022, kterým xx xxxxxxxxx podpora xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x. 15/2022, xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu x. 8/2023 xx xxx 28. xxxxxxxx 2023, kterým xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x. 3/2023 xx xxx 27. xxxx 2023, xxxxxx se xxxxxxxxx podpora xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx energie, xxxxxx rozhodnutí Energetického xxxxxxxxxxx xxxxx x. 9/2023 ze xxx 28. xxxxxxxx 2023, xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx č. 2/2023 xx xxx 27. xxxx 2023, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx za činnost xxxxxxx vykupujícího x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx původu, x xxxxxx xxxxxxxxxx Energetického xxxxxxxxxxx úřadu x. 10/2023 xx xxx 28. prosince 2023, xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Energetického xxxxxxxxxxx úřadu x. 5/2023 xx xxx 29. xxxxxxxxx 2023, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x ostatní xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx §17 xxxx. 9 energetického xxxxxx xxxxxxxxx Energetický xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x. 7/2023 v Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx věstníku xx xxx 28. xxxxxxxx 2023, x xxxxxx 9, xxxxxx xxxxxxxxxx x. 8/2023 x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxx 28. xxxxxxxx 2023, x xxxxxx 10, xxxxxx xxxxxxxxxx č. 9/2023 x Energetickém xxxxxxxxxx věstníku ze xxx 28. xxxxxxxx 2023, x xxxxxx 11, x xxxxxx xxxxxxxxxx x. 10/2023 x Xxxxxxxxxxxx regulačním xxxxxxxx ze xxx 28. xxxxxxxx 2023, x xxxxxx 12.

Uvedeným xxxx uveřejnění nabyla xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x. 7/2023 xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 28. xxxxxxxx 2023. Cenová xxxxxxxxxx x. 8/2023, 9/2023 x 10/2023 xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2024.
&xxxx;

Xxxxxxxx Xxxx:

Xxx. Xxxxxxxxx, Xx.X., x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 3/2024 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 12.1.2024.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních předpisů x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.