Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 12.01.2024.


Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí

3/2024 Sb.
 

Sdělení Energetického regulačního úřadu

INFORMACE

3

SDĚLENÍ

Energetického xxxxxxxxxxx úřadu

ze xxx 28. xxxxxxxx 2023

x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxxxx regulační xxxx x souladu x §10 odst. 2 xxxxxx x. 526/1990 Xx., x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxx, xx xxxxx §2c zákona x. 265/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx cen, ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx §17 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxx x. 458/2000 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxx státní xxxxxx x energetických odvětvích x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxx č. 165/2012 Sb., x podporovaných zdrojích xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x. 7/2023 xx dne 28. xxxxxxxx 2023, xxxxxx xx mění xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x. 11/2022 xx xxx 30. xxxx 2022, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu x. 15/2022, xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu x. 8/2023 xx xxx 28. prosince 2023, xxxxxx xx xxxx cenové xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxx x. 3/2023 ze xxx 27. září 2023, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx zdroje xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu č. 9/2023 xx xxx 28. xxxxxxxx 2023, xxxxxx se mění xxxxxx rozhodnutí Energetického xxxxxxxxxxx úřadu č. 2/2023 xx xxx 27. xxxx 2023, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxx xxxxxxx vykupujícího a xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x. 10/2023 xx xxx 28. xxxxxxxx 2023, xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Energetického xxxxxxxxxxx xxxxx x. 5/2023 ze xxx 29. xxxxxxxxx 2023, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxx xx související xxxxxx v elektroenergetice x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx §17 odst. 9 energetického zákona xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x. 7/2023 x Xxxxxxxxxxxx regulačním xxxxxxxx xx xxx 28. xxxxxxxx 2023, v xxxxxx 9, xxxxxx xxxxxxxxxx x. 8/2023 x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 28. xxxxxxxx 2023, x xxxxxx 10, xxxxxx rozhodnutí x. 9/2023 x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx věstníku xx xxx 28. prosince 2023, x xxxxxx 11, a xxxxxx xxxxxxxxxx x. 10/2023 x Energetickém xxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxx 28. prosince 2023, x xxxxxx 12.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nabyla xxxxxx xxxxxxxxxx platnosti. Xxxxxx xxxxxxxxxx x. 7/2023 xxxxxx účinnosti xxxx 28. prosince 2023. Xxxxxx xxxxxxxxxx x. 8/2023, 9/2023 x 10/2023 nabyla xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2024.
&xxxx;

Xxxxxxxx Xxxx:

Xxx. Xxxxxxxxx, Xx.X., x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 3/2024 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 12.1.2024.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.