Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 02.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 12.12.2023.


Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o aplikaci ustanovení článku 9 odst. 4 Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví

47/2023 Sb. m. s.
 

Sdělení

INFORMACE

47

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx sděluje, xx xxxxx ze xxx 4. xxxxxxxx 2001 bylo Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx socialistické republiky x Xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx článku 9 xxxxxxxx 4 Xxxxxx xxxx xxxxxx Československé xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxx demokratické xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx1) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx Dohodou upravena (článek 5 odstavce 1 x 2).

Informace

Právní předpis x. 47/2023 Xx. x. x. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 12.12.2023.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Dohoda mezi xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vládou Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x spolupráci x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx 30. xxxxxxxx 1964 v Xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx č. 118/1967 Sb.