Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024.


Rozhodnutí prezidenta republiky o přenesení pravomoci v řízení o udělení milosti

353/2023 Sb.
 

Rozhodnutí prezidenta

INFORMACE

353

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX REPUBLIKY

ze xxx 30. xxxxxxxxx 2023

x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x udělení xxxxxxx
&xxxx;

X.

Xx xxxxxxx zmocnění xxxxxx xx xxxxxxxxxxx §366 odst. 2 xxxxxx x. 141/1961 Xx., x trestním xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxx xx xxxxxxxx spravedlnosti xxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x milost, které xxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2024 x xxxxxx do xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxx 1 s xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx závažnou chorobou xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx život, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx ustanovení §327 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxx,

x to x xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2024.

XX.

Xx dni 31. prosince 2023 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 378 xx xxx 29. listopadu 2013 x přenesení xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxx x. x.
&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx v. x.

Informace

Právní předpis č. 353/2023 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2024.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.