Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.01.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024.


Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)

337/2023 Sb.
 

Nařízení vlády

§1 §2 §3 §4

Účinnost §5

INFORMACE

337

NAŘÍZENÍ XXXXX

xx xxx 8. xxxxxxxxx 2023

x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx skončení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx vzniklé služebním xxxxxx xxxx xxxxxx x povolání xxxxxx xxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxx náhrady xx xxxxxx xx xxxxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úrazem xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vojákům x xxxxxxxxxx)
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxx podle §127 xxxx. 3 xxxxxx x. 221/1999 Xx., o vojácích x xxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 272/2009 Xx. x xxxxxx x. 332/2014 Xx.:

§1

Xxxxxxx xx ztrátu xx výdělku xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx při uznání xxxxxxxxxx xxxxxxx služebním xxxxxx nebo xxxxxx x povolání, náhrada xx ztrátu xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx"), příslušející xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx něm xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx, xx průměrný výdělek xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx, popřípadě zvýšený xxxxx prováděcích xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x provedení xxxxxx č. 221/1999 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxx č. 220/1999 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx služby a xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vojáků x xxxxxx, xx zvyšuje x 360 Kč.

§2

Xxxxxx náhrady podle §1 přísluší xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2024, xxxxx vznikl xxxxx xxxxxx xxxx pozůstalých xxxx 1. xxxxxx 2024.

§3

Xxxxxxx, na kterou xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2023, xx podle §1 xxxxxxxx.

§4

Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx; xx xxxxxx xx xxxxxxx x případech, xxx xx náhrada xxxxxxxxxxxx pouze x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx pojištění.

§5

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2024.
&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxx:

xxxx. XxXx. Fiala, Xx.X., XX.X., x. x.
&xxxx;

Xxxxxxxxxx xxxxxx:

Xxx. Xxxxxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 337/2023 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2024.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.