Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024.


Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)

337/2023 Sb.
 

Nařízení vlády

§1 §2 §3 §4

Účinnost §5

INFORMACE

337

XXXXXXXX XXXXX

xx xxx 8. xxxxxxxxx 2023

x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx skončení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx x povolání xxxxxx xxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx náhradní xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xx platu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx nákladů na xxxxxx pozůstalých (xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx)
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxx podle §127 odst. 3 xxxxxx x. 221/1999 Xx., x xxxxxxxx x povolání, xx xxxxx xxxxxx x. 272/2009 Sb. a xxxxxx x. 332/2014 Xx.:

§1

Náhrada xx ztrátu xx xxxxxxx po xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx nemocí x xxxxxxxx, náhrada xx xxxxxx xx xxxxx xx skončení xxxxxxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxx xxx uznání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x povolání a xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx"), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo pozůstalým xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx, popřípadě zvýšený xxxxx prováděcích xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x provedení xxxxxx č. 221/1999 Sb., o vojácích x povolání, x xxxxxx č. 220/1999 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx zvyšuje x 360 Xx.

§2

Úprava náhrady xxxxx §1 xxxxxxxx xxxxxxx xxxx pozůstalým xx 1. ledna 2024, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx nebo pozůstalých xxxx 1. lednem 2024.

§3

Náhrada, xx xxxxxx xxxxxxx vojákovi xxxx xxxxxxxxxx xxxxx po 31. xxxxxxxx 2023, xx podle §1 xxxxxxxx.

§4

Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx žádosti xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx; xx xxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx mu náhrada xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx zvýšení invalidního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§5

Xxxxxxxx

Xxxx nařízení xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2024.
&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxx:

xxxx. XxXx. Fiala, Xx.X., XX.X., x. r.
 

Ministryně xxxxxx:

Xxx. Xxxxxxxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 337/2023 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2024.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.