Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 20.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024.


Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)

337/2023 Sb.
 

Nařízení vlády

§1 §2 §3 §4

Účinnost §5

INFORMACE

337

XXXXXXXX VLÁDY

ze xxx 8. listopadu 2023

x xxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xx xxxxxxx xx skončení pracovní xxxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxx vzniklé xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx vojáků xxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx náhradní xxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx vzniklé xxxxxxxxx úrazem xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx (nařízení x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx)
&xxxx;

Xxxxx nařizuje podle §127 xxxx. 3 xxxxxx č. 221/1999 Xx., x xxxxxxxx x povolání, xx xxxxx xxxxxx x. 272/2009 Xx. a xxxxxx x. 332/2014 Xx.:

§1

Náhrada za xxxxxx xx výdělku xx xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, náhrada xx xxxxxx xx xxxxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "náhrada"), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo pozůstalým xx něm podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx poskytované xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx č. 221/1999 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxx č. 220/1999 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx služby x xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx x 360 Kč.

§2

Xxxxxx xxxxxxx xxxxx §1 xxxxxxxx vojákům xxxx xxxxxxxxxx od 1. xxxxx 2024, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx 1. lednem 2024.

§3

Náhrada, xx kterou xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2023, xx podle §1 xxxxxxxx.

§4

Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx; xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pouze x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§5

Účinnost

Toto nařízení xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2024.
 

Předseda vlády:

prof. XxXx. Xxxxx, Xx.X., XX.X., x. r.
 

Ministryně xxxxxx:

Xxx. Xxxxxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 337/2023 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.1.2024.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.