Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.07.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2024.


Zákon, kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

326/2023 Sb.
 

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna trestního řádu Čl. III

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích Čl. IV

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Čl. V

ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST Čl. VI

INFORMACE

326

ZÁKON

ze dne 18. xxxxx 2023,

xxxxxx se xxxx xxxxx x. 279/2003 Xx., x xxxxxx zajištění majetku x věcí x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony
 

Parlament xx usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x výkonu zajištění xxxxxxx a xxxx x trestním řízení

Čl. X

Xxxxx č. 279/2003 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 113/2006 Sb., zákona x. 253/2006 Xx., xxxxxx x. 218/2009 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Sb., xxxxxx x. 193/2012 Xx., xxxxxx x. 86/2015 Xx., xxxxxx x. 55/2017 Xx., xxxxxx č. 225/2022 Xx. x xxxxxx x. 422/2022 Xx., xx mění takto:

1. X §6 xxxx. 1 úvodní části xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxx," xxxxxx slovo "xxxxxxx".

2. V §6 xx xx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

"(5) Xxxxx činný x xxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x rozhodování x věci xxxxxxxxx xx místě xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx orgán xx oprávněn pro xxxxx xxxxxxxx dodržení xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx movitou věcí xxxx pro xxxxx xxxxxx takové xxxx xxxxxxxx na xxxxx, xxx xx xxxxxx xxx nachází; xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx úkony xxx xx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxx jde x xxxxxx xxxx jinou xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx soudce, a xxxxx, u níž xx xxxxxxxxx věc xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx orgán xxxxxxx xx větě xxxxx v přípravném xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xx xxx vyžádá xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx předchozího xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxx xxxxxxx; xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx dodatečně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavec 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6.

3. X §6 xxxx. 6 xx xxxxx "3" nahrazuje xxxxxx "5".

4. Xx §8x xx xxxxxx nový §8x, který xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§8x

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xx xx možné x xxxxxxxx-xx xx povaha xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx před zajištěním xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nákladnost správy xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx vhodného způsobu xxxx xxxxxx.".

&xxxx;5. §9 xxxxxx xxxxxxx zní:

"§9

Správce xxxxxxxxxxx majetku

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxx xxxxx povahy x xxxxxxx xxxx x xxxx, které ho xxxxx, soud, xxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx který xxxxxx příslušnost xx xxxxxx podle §1 xxxx. 5, nebo xx xxxxxxx jeho xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxxx zajistit xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxx správou xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxx organizaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx jeho xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x obvodech xxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx soudních xxxxxxxxx, může soud xxxxxxx xxxxxx pověřit xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) uzavře xxxxxxx x jinou xxxxxx podnikající x xxxxxx oblasti nebo xxxxxxxxxx odborně způsobilou x xxxxxx xxxxxx xxxxxx majetku (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx"), x xx xx xxxxxxxxx xxxxxx, případně xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx mít xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx označení xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx správce x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. V pověření xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx musí xxx náležitě x xxxxxxxxxxxxx xxxxx zajištěný xxxxxxx, kterého xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxx dílčího právního xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xx zajištěným xxxxxxxx. Pokud xxxx xxxxxxx zajištěného xxxxxxx x přípravném xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx třeba xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx správy xxxxxxxxx xxxxxxxx začíná xxxxxxxxx xxxxxxxx pověřenému xxxxxxx x xxxxxxxxx majetku, xxxxx má být xxxxxxxxx. Soud xxxx xxxxxxxx xx správě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zrušit x xx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx správce, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx majetek xxxxxxxxx xxx.

(4) Obsahem xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. c) xxxx xxx i xxxxxxxx o povinnosti xxxxxxxxx správce xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx škodu nebo xxxxx xxxx podle §8x xxxx. 4. Xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Přichází-li v xxxxx prodej xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx stanovení xxxxx xxxx a x xxxxxxx xxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x způsob xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx smlouvy xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x tohoto xxxxxx xx xxxx. Výkon xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx majetku, xxxxx xx být xxxxxxxxx.".

6. Za §9 xx xxxxxxxx xxxx §9x xx 9x, xxxxx včetně nadpisů xxxxx:

"§9x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx výkonu xxxxxx

(1) Xxxxxxxx správce nebo xxx, xxx má xxx správou pověřen, xxxx odmítnout xxxxxxxx xx správě zajištěného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x důvodu, xx

x) správa majetku xxxxxxxx zvláštní podmínky xxxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx schopen xxxxxxxx, xxxx

x) výkon xxxxxx xx xxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Odmítnout xxxxxxxx ke správě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx může

a) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nejpozději xx 15 xxx xxx xxx jeho xxxxxxxx, x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx takového xxxxxxx, xxxx

x) ten, xxx xx xxx správou xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx soudu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx Ministerstvo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pověření xx xxxxxx zajištěného xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx majetku x xxxxx x xxxxxxxxxx pověření xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxx žádného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Pokud Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxx xxxxxxxx ústně xx xxxxx, xxxxxxx soudu xxxxxx vhodného xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxxx pověření. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx pověřený xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx nejpozději xx 15 xxx xxx xxx, kdy xx xxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx správce.

(4) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx správy xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx známa xxx xxxxxxxx zajištěného majetku xx xxxxxx, x xxxxxx důsledku xx xxx xxxxxxx z xxxxxx xxx odmítnutí xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, x xxxxx xxxxxx majetek xxxx xxxxx prodat, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx odmítnout xxxxx xxxxx správy xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx 3 se v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx pověření xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx pověření xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx; x xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, až xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx.

§9x

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx"), xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx korporace, x xx zapotřebí xxxxxxxxx správu xxxxxx, xxxx pověří xxxxxxx xxxxxx xxxxx zapsanou x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které bylo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce. Xxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx funkce xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx korporaci na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx být u xxxxxxx podílu xxxxxxx; xxxxx však xxxxxxx x insolvenčních xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx ustanoví xxxxxxxx podílu xxxxxxxxxx.

(2) X jiných xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §9.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxx xx správě xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxx x důležitých xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx nepověří správou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxx.

(4) O xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx pověření xxxx vyrozumí xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxx o xxxxx xxxxxxx xxxxxxx papíry x xx xxxxxxxxxx x xxxx prodeji, xxxx prodej zajistí xxxxxxxxxxxxxxx smluvního xxxxxxx.

§9x

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx zajištěných

a) xxxx, x nichž xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx předpisů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správu spotřebních xxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx na základě xxxxxx předpisů, vykonává Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx odpadů a xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření xxxxxxxx Xxxxxx úložišť xxxxxxxxxxxxxx odpadů,

c) xxxxxxxxx xxxxxxx x živočichů, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx druhy a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx chráněných xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, střeliva, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x dalších xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, návykových xxxxx x prekurzorů, včetně xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx obsahujících xxxxxxxx látky a xxxxxx nebezpečných xxxxx xxxxxxxx krajské xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx soudu, který xxxx trestní řízení.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx. Správce xxxxxxx x xxxxxxxx 1 vykonává správu xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx zajištěný xxxxxxx.".

7. X §10 xx xx konci xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxx "; v xxxxxxxxxxxx řízení xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx práva xxxxxxxx".

8. X §10 xxxx. 6 větě xxxxx xx xxxxx "týkajících xx xxxxxxxxxxx majetku" xxxxxxxxx slovy ", xxxxxxxxx jejich kopie, xx nezbytnou dobu xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx dokumenty xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx majetku" x xx xxxxx "xxxxxxxxx" se xxxxxxxx xxxxx ", nejde-li x xxxxxx".

9. X §10x xxxx. 1 x x §10x xxxx. 1 xx xxxxx "Správce pověřený xxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 odst. 2" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxx".

10. X §10x xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx "x případě, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxx" xxxxxxx.

11. §11 xxxxxx nadpisu xxx:

"§11

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx majetku xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 odst. 1 nebo §9 xxxx. 2 xxxx. x),

x) soud x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zajištěného xxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 písm. x), xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxx správce x xxxxxxx, že xxxxxxxx správu zajištěného xxxxxxx podle §9x.".

12. X §12 odst. 4 xxxx. x) xx slova "xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx," xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx".

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Pokud xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx 4 xxxxxx x. 279/2003 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx správu xxxxxxx zajištěného x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx správce, xx příslušný x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx i ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

ČÁST DRUHÁ

Změna xxxxxxxxx xxxx

Xx. III

Zákon č. 141/1961 Sb., x trestním xxxxxx xxxxxxx (trestní řád), xx xxxxx xxxxxx x. 57/1965 Sb., xxxxxx x. 58/1969 Xx., zákona x. 149/1969 Sb., xxxxxx x. 48/1973 Xx., xxxxxx x. 29/1978 Xx., xxxxxx č. 43/1980 Xx., xxxxxx x. 159/1989 Xx., xxxxxx x. 178/1990 Xx., xxxxxx x. 303/1990 Xx., zákona x. 558/1991 Sb., xxxxxx x. 25/1993 Xx., zákona x. 115/1993 Sb., xxxxxx x. 292/1993 Sb., xxxxxx x. 154/1994 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pod x. 214/1994 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 8/1995 Sb., zákona x. 152/1995 Xx., xxxxxx č. 150/1997 Xx., xxxxxx x. 209/1997 Sb., xxxxxx x. 148/1998 Sb., xxxxxx č. 166/1998 Xx., xxxxxx x. 191/1999 Sb., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx č. 30/2000 Xx., zákona x. 227/2000 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx č. 77/2001 Xx., xxxxxx x. 144/2001 Xx., xxxxxx x. 265/2001 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 424/2001 Xx., zákona x. 200/2002 Sb., xxxxxx č. 226/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 218/2003 Xx., xxxxxx x. 279/2003 Xx., zákona x. 237/2004 Xx., zákona x. 257/2004 Xx., xxxxxx č. 283/2004 Xx., xxxxxx x. 539/2004 Xx., zákona x. 587/2004 Xx., xxxxxx Ústavního soudu xxxxxxxxxxx pod x. 45/2005 Xx., nálezu Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx xxx č. 239/2005 Xx., xxxxxx x. 394/2005 Sb., zákona x. 413/2005 Sb., xxxxxx č. 79/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 113/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Xx., zákona x. 165/2006 Xx., zákona x. 253/2006 Sb., xxxxxx č. 321/2006 Xx., zákona x. 170/2007 Xx., xxxxxx x. 179/2007 Sb., xxxxxx x. 345/2007 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 90/2008 Xx., xxxxxx č. 121/2008 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Xx., zákona x. 135/2008 Xx., xxxxxx č. 177/2008 Xx., zákona x. 274/2008 Xx., zákona x. 301/2008 Xx., xxxxxx č. 384/2008 Xx., zákona č. 457/2008 Xx., xxxxxx x. 480/2008 Xx., xxxxxx č. 7/2009 Xx., xxxxxx č. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 52/2009 Xx., xxxxxx x. 218/2009 Xx., xxxxxx x. 272/2009 Xx., xxxxxx x. 306/2009 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 163/2010 Sb., xxxxxx x. 197/2010 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pod č. 219/2010 Sb., xxxxxx x. 150/2011 Xx., xxxxxx x. 181/2011 Xx., zákona x. 207/2011 Xx., xxxxxx x. 330/2011 Sb., xxxxxx x. 341/2011 Xx., zákona x. 348/2011 Xx., xxxxxx x. 357/2011 Xx., xxxxxx x. 459/2011 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx vyhlášeného xxx x. 43/2012 Xx., xxxxxx č. 193/2012 Xx., zákona x. 273/2012 Xx., zákona x. 390/2012 Xx., xxxxxx x. 45/2013 Xx., xxxxxx č. 105/2013 Xx., xxxxxx x. 141/2014 Sb., xxxxxx č. 77/2015 Xx., xxxxxx č. 86/2015 Xx., xxxxxx x. 150/2016 Xx., xxxxxx x. 163/2016 Xx., zákona x. 243/2016 Sb., xxxxxx x. 264/2016 Sb., xxxxxx č. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 301/2016 Xx., xxxxxx x. 455/2016 Sb., xxxxxx č. 55/2017 Xx., xxxxxx x. 56/2017 Xx., xxxxxx x. 57/2017 Xx., xxxxxx č. 58/2017 Xx., xxxxxx x. 59/2017 Sb., zákona x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 204/2017 Xx., xxxxxx x. 178/2018 Xx., xxxxxx x. 287/2018 Sb., xxxxxx č. 111/2019 Xx., zákona x. 203/2019 Xx., xxxxxx x. 255/2019 Xx., xxxxxx č. 315/2019 Xx., xxxxxx x. 114/2020 Xx., xxxxxx x. 165/2020 Xx., xxxxxx x. 333/2020 Xx., zákona x. 220/2021 Xx., xxxxxx x. 418/2021 Xx., xxxxxx x. 130/2022 Xx., xxxxxx č. 422/2022 Xx. a xxxxxx x. 173/2023 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §79x xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "nachází," xxxxxx xxxxx "xxxxxxx".

2. X §79c xx xx xxxxxxxx 5 xxxxxx nový xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:

"(6) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx místě xxxx xx xxxxxxx příkazu xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zástupce policejní xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx kontroly xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx se nakládání x takovou xxxx xxxx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx, xxx xx xxx xxxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxxxxx činit xxxx xxxxx xxx xx, xxxxx souvisejí x xxxxxxx kontroly xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx věci. Pokud xxx x obydlí xxxx jinou prostoru, x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx, x xxx xx xxxxxxxxx xxx nachází, xx vstupem nesouhlasí, xx orgán uvedený xx xxxx první x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xx xxx vyžádá xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx předchozího xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx větě xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx než obydlí, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx dosáhnout x věc nesnese xxxxxxx; xx však xxxxxxx si bezodkladně xxxxxxxxx xxxxxxx soudce xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7.

3. X §79x xxxx. 7 xx xxxxx "5" xxxxxxxxx xxxxxx "6".

4. Xx §79g xx xxxxxx xxxx §79x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§79x

Xxxxx zajištěné xxxx

(1) Xxxx-xx xxx xxxxxxx xxxx trestního xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx a x přípravném řízení xxxxxx zástupce xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx rozhodnout o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx zajištěna, xxxxx ten, komu xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx příslušného orgánu xxxxxxx v trestním xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx výši odpovídající xxxxxxx xxxxxxxxx věci.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx stížnost, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.".

5. X §85 xxxx. 2 se xx xxxx xxxxx vkládá xxxx "X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jiných xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, jejichž účast xxx prohlídce xx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x zabezpečení xxxxxxxx a odňatých xxxx.".

6. X §344x x x §349 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxx-xx xxx xxxxxxx účel trestního xxxxxx, předseda senátu x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx rozhodnout x xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxx, xxxx xxxx xxxxxx věc xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx peněžní prostředky xx xxxx odpovídající xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx určené xxxxx xxxxxxx podléhající xxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5.

7. V §344x xxxx. 5 a x §349 xxxx. 5 xx xxxxx "3" nahrazuje xxxxxx "4" x xx xxxxx "xxxxxxxxx" xx xxxxxxxx slova "xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx".

8. X §358x xxxx. 4 xxxx xxxxx xx xxxxx "x" xxxxxxxxx čárkou a xx xxxxx "majetkem" xx vkládají slova "x xx xxxxx xxxxxxxxx věci".

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. IV

Zákon č. 219/2000 Sb., x xxxxxxx České xxxxxxxxx a jejím xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 229/2001 Xx., zákona x. 320/2001 Xx., xxxxxx x. 501/2001 Xx., xxxxxx č. 202/2002 Xx., zákona x. 280/2002 Sb., xxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxxxxx pod č. 476/2002 Xx., xxxxxx x. 88/2003 Sb., xxxxxx č. 354/2003 Xx., zákona č. 480/2003 Xx., xxxxxx x. 41/2004 Xx., xxxxxx č. 218/2004 Xx., xxxxxx x. 217/2005 Xx., xxxxxx x. 359/2005 Xx., xxxxxx č. 22/2006 Xx., xxxxxx č. 140/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 139/2008 Sb., xxxxxx x. 274/2008 Sb., xxxxxx x. 457/2008 Xx., xxxxxx č. 153/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx č. 18/2012 Sb., zákona x. 239/2012 Xx., xxxxxx č. 407/2012 Xx., xxxxxx x. 503/2012 Xx., xxxxxx x. 311/2013 Xx., xxxxxx x. 86/2015 Xx., zákona x. 320/2015 Sb., zákona x. 375/2015 Xx., xxxxxx x. 51/2016 Xx., zákona č. 135/2016 Xx., zákona x. 185/2016 Sb., xxxxxx x. 192/2016 Xx., xxxxxx č. 264/2016 Xx., zákona x. 55/2017 Xx., xxxxxx č. 65/2017 Xx., xxxxxx č. 104/2017 Xx., xxxxxx x. 118/2020 Xx., xxxxxx x. 261/2021 Xx., zákona x. 225/2022 Xx., xxxxxx x. 362/2022 Sb. x xxxxxx x. 422/2022 Xx., xx xxxx takto:

1. V §11 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx bod 1 xxxxxx xxxx bod 2, který zní:

"2. x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxx 2 xx 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxx 3 xx 5.

2. X §11 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx" nahrazuje xxxxx "Policie Xxxxx xxxxxxxxx".

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 56/2001 Sb., x podmínkách provozu xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 478/2001 Xx., zákona x. 175/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 193/2003 Xx., xxxxxx x. 103/2004 Xx., xxxxxx x. 186/2004 Xx., xxxxxx č. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 411/2005 Sb., zákona x. 226/2006 Xx., xxxxxx x. 311/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., zákona x. 170/2007 Sb., xxxxxx x. 124/2008 Xx., zákona x. 137/2008 Sb., xxxxxx x. 383/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 297/2009 Xx., zákona x. 347/2009 Xx., xxxxxx x. 30/2011 Xx., zákona x. 152/2011 Xx., zákona x. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., zákona č. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 169/2013 Xx., xxxxxx x. 239/2013 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Sb., xxxxxx x. 63/2017 Xx., zákona x. 183/2017 Xx., zákona x. 193/2018 Sb., xxxxxx č. 227/2019 Xx., xxxxxx č. 52/2020 Sb., xxxxxx x. 337/2020 Xx., xxxxxx č. 543/2020 Xx., xxxxxx x. 261/2021 Xx., zákona x. 418/2021 Xx., xxxxxx x. 178/2022 Xx., xxxxxx x. 217/2022 Xx. x xxxxxx č. 432/2022 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §5 xx xx xxxxx xxxxxxxx 5 tečka xxxxxxxxx xxxxxx "x" x xxxxxxxx xx xxxxxxx e), xxxxx xxx:

"x) xxxxx §4 xxxx. 2 písm. x) xx x) x j) až x) x §4 xxxx. 3

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx správy vozidel xxxxxxxxxxx x trestním xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx x

2. Xxxxx xxx zastupování xxxxx xx věcech xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x vozidly, xxxxx xxxxxxxx státu odúmrtí xxxx xx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".

2. X §8 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 2 xx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxxxxx xx soudní xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx vlastnictví x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, přestupkovém xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx".

3. V §8 xxxx. 5 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxx ředitelství Policie Xxxxx republiky".

XXXX XXXX

XXXXXXXX

Xx. XX

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2024.
&xxxx;

Xxxxxxxx Adamová v. x.

Xxxxx x. r.

v x. Xxxxxxx v. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 326/2023 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.7.2024.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.