Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.07.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2024.


Zákon, kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

326/2023 Sb.
 

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna trestního řádu Čl. III

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích Čl. IV

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Čl. V

ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST Čl. VI

INFORMACE

326

XXXXX

xx dne 18. xxxxx 2023,

xxxxxx se xxxx zákon č. 279/2003 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx majetku x věcí x xxxxxxxx řízení x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony
 

Parlament xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxx zajištění xxxxxxx a xxxx x trestním xxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 279/2003 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx v xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 113/2006 Xx., xxxxxx x. 253/2006 Sb., xxxxxx č. 218/2009 Xx., xxxxxx č. 420/2011 Sb., xxxxxx x. 18/2012 Sb., xxxxxx x. 193/2012 Xx., zákona x. 86/2015 Sb., zákona x. 55/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2022 Xx. a zákona x. 422/2022 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §6 odst. 1 úvodní části xxxxxxxxxx větě xxxxx xx xx slovo "xxxxxxx," xxxxxx slovo "xxxxxxx".

2. X §6 xx xx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

"(5) Orgán xxxxx x trestním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx trestního xxxx x rozhodování x xxxx xxxxxxxxx xx místě xxxx xx základě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx oprávněn xxx xxxxx kontroly xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx takové věci xxxxxxxx xx místo, xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxxxxx činit xxxx úkony než xx, xxxxx xxxxxxxxx x výkonem xxxxxxxx xxxxxxxxxx příkazu xxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx soudce, a xxxxx, u xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xx vstupem xxxxxxxxxx, je orgán xxxxxxx xx větě xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vstoupit xx obydlí xxxx xxxx takové prostory xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; policejní xxxxx xx jej xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx takového xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx větě xxxxx xxxxxxxx do xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx předem xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx; xx xxxx povinen xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx označuje xxxx xxxxxxxx 6.

3. X §6 xxxx. 6 xx xxxxx "3" xxxxxxxxx xxxxxx "5".

4. Xx §8x xx xxxxxx xxxx §8x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§8x

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx majetku

Pokud xx xx xxxxx x xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx majetku, soud xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx majetku x xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobu xxxx xxxxxx.".

&xxxx;5. §9 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§9

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx majetku vykonává xxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx x xxxx, xxxxx xx xxxxx, soud, xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx rozhodl xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §1 xxxx. 5, xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx Ministerstvo vnitra.

(2) Xxxxx xxxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx výkon xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx organizaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx majetkem xxxxx,

x) xxxxxx jeho xxxxxxx xx úplatu xxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx nachází; xxxxxxxx xx xxxxxxxxx majetek xxxxxxx x obvodech xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx pracovišť xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, nebo

c) uzavře xxxxxxx s jinou xxxxxx podnikající x xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx majetku (xxxx xxx "smluvní správce"), x to xx xxxxxxxxx úplatu, xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Pověření xx xxxxxx zajištěného xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx mít xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x vymezení rozsahu xxxxxx. X pověření xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx zajištěný xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx může xxx xxxxxx x pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx úkonu xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx správce, x xxxxxx před xxxxxx není xxxxx xxxxxxx nové xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx. Soud xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kdykoli xxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxx stanovených xxxxx zákonem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx majetek xxxxxxxxx xxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. c) xxxx být x xxxxxxxx o povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx dobu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x pojištění odpovědnosti xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx §8x xxxx. 4. Xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx i pro xxxxx dílčího xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx smlouva xxxxxxxxx i ujednání x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ceny x x xxxxxxx xxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xx třeba xxxxxxx x způsob xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx smlouvy xxxxxxxx policejním xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx správcem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x převzetím majetku, xxxxx xx být xxxxxxxxx.".

6. Xx §9 xx xxxxxxxx xxxx §9x xx 9x, xxxxx včetně xxxxxxx xxxxx:

"§9x

Xxxxxxxxx pověření nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx, xxx má xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx zajištěného xxxxxxx určitého xxxxx xxxxx z důvodu, xx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx schopen xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx správy xx xxxxxx s xxxxxxxxxxxxx náklady.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nejpozději xx 15 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) ten, xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx, ústně do xxxxxxxxx xx místě, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, a xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx odmítnutí; xxxxxxxxxx xx 15 xxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxxxxx postup soudu xxxxxxxx xxxxxxx zdůvodnit.

(3) Xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx správě zajištěného xxxxxxx, xxxxxxxx soudu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx zajištění xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x spolu s xxxxxxxxxx pověření xx xxxxxxx xxxxxx vhodného xxxxxxx xxxx případně xxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxx žádného xxxxxxxx xxxxxxx nalézt. Pokud Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ústně na xxxxx, xxxxxxx soudu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiný xxxxxx xxxxxxxxxx do 15 xxx ode dne xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx ke správě xxxxxxx jiný xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx postup xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx xx soud x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx pověření xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxx xxxx, aby bylo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, i když xxx převzal a xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx x průběhu xxxxxx správy zajištěného xxxxxxx xxxxxxxx druhu xxxxxxx skutečnost, která xxxxxx známa při xxxxxxxx zajištěného majetku xx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xx xxx některý x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, x pokud xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx správce xxxxxxxxx xxxxx xxxxx správy xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx 3 se x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx pověření xxxx dalšího xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxx druhu xxxxxx; x po xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxx zajištěného majetku, xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxx xxxxxxx soudu xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§9x

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx byla xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx v obchodní xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx"), xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx korporace, x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx pověří xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx-xx xxxxx postupovat, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxx vlastnictví podílu xxxx xxxxx funkce xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx korporaci xx xxxxxxx xxxxxxxx zvláštních xxxxxxxx, tyto xxxxxxxx xxxxxx být u xxxxxxx podílu xxxxxxx; xxxxx však xxxxxxx x insolvenčních xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx podílu xxxxxxxxxx.

(2) X jiných případech xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 vykonávají xxxxxx xxxxxx správci xxxxxxx v §9.

(3) Xxxxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxx xx správě xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 odmítnout xxx x důležitých xxxxxx, xxxxx posoudí soud. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx insolvenčního správce, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxx xxxxxxx podílu x x xxxxxxx pověření xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx zajištěn.

(5) Xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x je xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxx, xxxx xxxxxx zajistí xxxxxxxxxxxxxxx smluvního správce.

§9c

Zvláštní xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxx, o nichž xx důvodné xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx celních xxxxxxxx xxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx spotřebních xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hazardních xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel,

b) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx ionizujícího xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) exemplářů xxxxxxx x živočichů, xxxxxxxxxxxx kožešin x xxxxxxx x tuleňů x xxxxxx jedinců xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx vykonává Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, střeliva, munice, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx látek x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ředitelství Xxxxxxx České republiky, x xxxxx územním xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxx, který xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx správě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxx majetek.".

7. X §10 xx xx xxxxx textu xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxx "; x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx tímto účelem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx".

8. X §10 xxxx. 6 větě první xx xxxxx "xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxxx kopie, xx nezbytnou xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x jiné xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx" x xx xxxxx "xxxxxxxxx" se xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx-xx x xxxxxx".

9. V §10x odst. 1 x x §10b xxxx. 1 xx xxxxx "Správce xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §9 odst. 2" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxx xxxxxx".

10. X §10b xxxx. 3 xxxx xxxxx xx slova "x případě, že xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, také" zrušují.

11. §11 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§11

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx nutné xxx xxxxx xxxxx xxxxxx zajištěného xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx majetku xxxxx §9 odst. 1 xxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxx v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pověřený xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. b), xxxxxxx správce xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx na správu xxxxxx xxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxx správce x případě, že xxxxxxxx správu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9x.".

12. X §12 odst. 4 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx Úřadu pro xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx majetkových," nahrazují xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx".

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx 4 xxxxxx x. 279/2003 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx správu xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxx xxxxxxx správce, xx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXX

Xxxxx trestního xxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 141/1961 Sb., x xxxxxxxx řízení xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxx x. 57/1965 Sb., xxxxxx č. 58/1969 Xx., xxxxxx x. 149/1969 Xx., zákona x. 48/1973 Xx., xxxxxx č. 29/1978 Xx., xxxxxx x. 43/1980 Xx., xxxxxx x. 159/1989 Xx., xxxxxx x. 178/1990 Xx., zákona č. 303/1990 Xx., xxxxxx x. 558/1991 Sb., xxxxxx č. 25/1993 Xx., xxxxxx x. 115/1993 Xx., xxxxxx x. 292/1993 Xx., xxxxxx č. 154/1994 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx vyhlášeného pod x. 214/1994 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx pod x. 8/1995 Xx., xxxxxx x. 152/1995 Xx., xxxxxx x. 150/1997 Xx., xxxxxx x. 209/1997 Xx., zákona x. 148/1998 Xx., xxxxxx x. 166/1998 Xx., zákona č. 191/1999 Xx., zákona x. 29/2000 Sb., xxxxxx x. 30/2000 Xx., zákona č. 227/2000 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 77/2001 Xx., zákona č. 144/2001 Xx., xxxxxx x. 265/2001 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx č. 424/2001 Xx., xxxxxx x. 200/2002 Sb., xxxxxx x. 226/2002 Xx., zákona č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 218/2003 Sb., xxxxxx č. 279/2003 Xx., xxxxxx č. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 283/2004 Xx., zákona č. 539/2004 Xx., xxxxxx x. 587/2004 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx č. 45/2005 Sb., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx č. 239/2005 Xx., zákona x. 394/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 79/2006 Xx., xxxxxx č. 112/2006 Sb., xxxxxx x. 113/2006 Sb., xxxxxx č. 115/2006 Xx., zákona x. 165/2006 Sb., xxxxxx x. 253/2006 Sb., xxxxxx x. 321/2006 Xx., xxxxxx x. 170/2007 Sb., zákona x. 179/2007 Xx., xxxxxx x. 345/2007 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx vyhlášeného xxx x. 90/2008 Sb., xxxxxx x. 121/2008 Xx., zákona x. 129/2008 Xx., xxxxxx x. 135/2008 Sb., xxxxxx x. 177/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., zákona x. 301/2008 Xx., xxxxxx č. 384/2008 Xx., zákona č. 457/2008 Sb., zákona x. 480/2008 Sb., xxxxxx x. 7/2009 Xx., zákona x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 52/2009 Sb., xxxxxx x. 218/2009 Xx., xxxxxx x. 272/2009 Xx., xxxxxx x. 306/2009 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx pod x. 163/2010 Xx., zákona x. 197/2010 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pod č. 219/2010 Xx., xxxxxx x. 150/2011 Sb., xxxxxx x. 181/2011 Xx., xxxxxx x. 207/2011 Xx., xxxxxx x. 330/2011 Xx., xxxxxx x. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 348/2011 Sb., xxxxxx x. 357/2011 Xx., xxxxxx x. 459/2011 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 43/2012 Sb., xxxxxx č. 193/2012 Xx., xxxxxx x. 273/2012 Xx., zákona x. 390/2012 Sb., xxxxxx x. 45/2013 Xx., xxxxxx x. 105/2013 Xx., xxxxxx x. 141/2014 Xx., xxxxxx č. 77/2015 Xx., xxxxxx x. 86/2015 Xx., xxxxxx x. 150/2016 Xx., xxxxxx č. 163/2016 Xx., xxxxxx č. 243/2016 Sb., xxxxxx x. 264/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 301/2016 Xx., xxxxxx x. 455/2016 Sb., xxxxxx č. 55/2017 Xx., xxxxxx x. 56/2017 Sb., xxxxxx x. 57/2017 Xx., xxxxxx x. 58/2017 Xx., xxxxxx x. 59/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 204/2017 Xx., zákona č. 178/2018 Xx., xxxxxx x. 287/2018 Xx., xxxxxx č. 111/2019 Xx., zákona x. 203/2019 Sb., xxxxxx x. 255/2019 Xx., xxxxxx x. 315/2019 Xx., zákona x. 114/2020 Xx., xxxxxx x. 165/2020 Xx., xxxxxx x. 333/2020 Xx., xxxxxx x. 220/2021 Xx., zákona x. 418/2021 Sb., xxxxxx x. 130/2022 Xx., xxxxxx x. 422/2022 Xx. a xxxxxx č. 173/2023 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §79x xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxx," xxxxxx xxxxx "zejména".

2. X §79x xx xx odstavec 5 xxxxxx xxxx odstavec 6, xxxxx zní:

"(6) Xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx příslušný x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx ponechané xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx oprávněn xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx příkazu x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx, xxx xx xxx xxxxxxx; přitom xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx než ty, xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx dodržování xxxxxxx xxxx x xxxxxxx věci. Xxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, x jejíž xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx, x xxx se xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xx vstupem nesouhlasí, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx první x přípravném xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx orgán si xxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxx. Bez xxxxxxxx předchozího xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx udělení souhlasu xxxxx předem xxxxxxxxx x xxx nesnese xxxxxxx; xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx souhlas xxxxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavec 6 xx označuje jako xxxxxxxx 7.

3. V §79x xxxx. 7 xx xxxxx "5" xxxxxxxxx xxxxxx "6".

4. Xx §79x se xxxxxx nový §79x, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:

"§79x

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxx-xx tím xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx senátu a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zástupce nebo x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx, komu xxxx xxxxxx věc xxxxxxxxx, složí xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xx xxxx odpovídající xxxxxxx zajištěné xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx účinek.".

5. X §85 odst. 2 se xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx "K xxxxxx xxxxxxx prohlídky xxxx xxxxxxxxx jiných xxxxxxx xxxx xxxxx vykonávající xxxxxxxxx přibrat xxx xxxxx, jejichž xxxxx xxx prohlídce xx xxxxxxxx zejména xxx xxxxx náležité identifikace, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a odňatých xxxx.".

6. V §344b x x §349 xx za odstavec 3 xxxxxx nový xxxxxxxx 4, který xxx:

"(4) Xxxx-xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, předseda xxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zajištění, xxxxx xxx, komu byla xxxxxx věc xxxxxxxxx, xxxxx do xxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxxx peněžní prostředky xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx určené části xxxxxxx xxxxxxxxxxx zajištění.".

Dosavadní xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5.

7. V §344x xxxx. 5 x x §349 xxxx. 5 se číslo "3" xxxxxxxxx xxxxxx "4" x za xxxxx "zajištění" se xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx".

8. X §358b odst. 4 větě druhé xx xxxxx "x" xxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "x xx xxxxx xxxxxxxxx věci".

XXXX TŘETÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 219/2000 Sb., x xxxxxxx České xxxxxxxxx x jejím xxxxxxxxxxx v právních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 229/2001 Sb., xxxxxx x. 320/2001 Sb., xxxxxx x. 501/2001 Xx., zákona x. 202/2002 Sb., zákona x. 280/2002 Xx., xxxxxx Ústavního soudu xxxxxxxxxxx pod x. 476/2002 Xx., xxxxxx x. 88/2003 Sb., xxxxxx č. 354/2003 Xx., xxxxxx x. 480/2003 Sb., xxxxxx x. 41/2004 Sb., xxxxxx x. 218/2004 Xx., xxxxxx x. 217/2005 Xx., zákona x. 359/2005 Sb., xxxxxx č. 22/2006 Xx., xxxxxx č. 140/2006 Xx., zákona x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona x. 139/2008 Xx., zákona x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 457/2008 Xx., zákona x. 153/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 239/2012 Sb., xxxxxx x. 407/2012 Xx., zákona č. 503/2012 Sb., zákona x. 311/2013 Sb., xxxxxx č. 86/2015 Xx., xxxxxx x. 320/2015 Sb., zákona x. 375/2015 Xx., xxxxxx č. 51/2016 Xx., zákona x. 135/2016 Xx., xxxxxx x. 185/2016 Xx., xxxxxx x. 192/2016 Xx., xxxxxx x. 264/2016 Xx., xxxxxx x. 55/2017 Sb., xxxxxx x. 65/2017 Xx., xxxxxx č. 104/2017 Xx., xxxxxx x. 118/2020 Xx., xxxxxx č. 261/2021 Xx., xxxxxx x. 225/2022 Xx., zákona x. 362/2022 Sb. x xxxxxx x. 422/2022 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §11 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxx 1 xxxxxx xxxx xxx 2, který zní:

"2. x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx právních předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hazardních xxx anebo na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxx 2 xx 4 se xxxxxxxx xxxx xxxx 3 xx 5.

2. X §11 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "policie" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx".

ČÁST XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na pozemních xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 478/2001 Xx., zákona č. 175/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 193/2003 Xx., zákona x. 103/2004 Sb., xxxxxx x. 186/2004 Sb., xxxxxx x. 237/2004 Xx., zákona č. 411/2005 Xx., zákona x. 226/2006 Xx., xxxxxx x. 311/2006 Xx., zákona x. 342/2006 Xx., zákona x. 170/2007 Sb., xxxxxx č. 124/2008 Xx., zákona x. 137/2008 Xx., xxxxxx x. 383/2008 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 297/2009 Sb., zákona x. 347/2009 Xx., xxxxxx x. 30/2011 Xx., xxxxxx x. 152/2011 Xx., xxxxxx x. 341/2011 Xx., xxxxxx č. 457/2011 Xx., xxxxxx č. 18/2012 Sb., xxxxxx x. 169/2013 Xx., xxxxxx x. 239/2013 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx., zákona x. 298/2016 Xx., xxxxxx č. 63/2017 Xx., zákona x. 183/2017 Xx., zákona x. 193/2018 Xx., xxxxxx č. 227/2019 Xx., xxxxxx x. 52/2020 Xx., xxxxxx x. 337/2020 Sb., xxxxxx č. 543/2020 Xx., xxxxxx č. 261/2021 Xx., xxxxxx x. 418/2021 Xx., xxxxxx x. 178/2022 Xx., xxxxxx x. 217/2022 Xx. x xxxxxx x. 432/2022 Xx., se mění xxxxx:

1. X §5 xx na konci xxxxxxxx 5 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "x" x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. x) až h) x x) xx x) x §4 xxxx. 3

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro účely xxxxxx správy xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a

2. Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx věcech majetkových xxx xxxxx hospodaření x xxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxx odúmrtí xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".

2. V §8 odst. 1 xxxx. x) xxxx 2 xx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx věci" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx připadnutím xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx, přešlo-li vlastnictví x xxxxxxxxxx vozidlu xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx jiném obdobném xxxxxx".

3. V §8 xxxx. 5 se xx slovo "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx".

XXXX PÁTÁ

ÚČINNOST

Čl. XX

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2024.
&xxxx;

Xxxxxxxx Xxxxxxx v. x.

Xxxxx v. x.

x x. Xxxxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 326/2023 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2024.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.