Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.11.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.11.2023.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu, ve znění vyhlášky č. 374/2020 Sb.

309/2023 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

309

XXXXXXXX

xx xxx 6. xxxxx 2023,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 175/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 374/2020 Xx.
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §66 xxxxxx x. 266/1994 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 23/2000 Xx., xxxxxx x. 103/2004 Xx., xxxxxx x. 181/2006 Xx., xxxxxx x. 191/2006 Xx., xxxxxx x. 194/2010 Xx., xxxxxx x. 134/2011 Xx., xxxxxx č. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 319/2016 Sb., zákona x. 367/2019 Xx. x xxxxxx x. 426/2021 Xx., x xxxxxxxxx §37 xxxx. 7 xxxxxx xxxxxx, xxxxx §41 xxxx. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 304/1997 Xx., xxxxxx x. 150/2000 Xx., xxxxxx x. 103/2004 Xx., zákona x. 229/2005 Sb., xxxxxx x. 226/2006 Xx., xxxxxx x. 194/2010 Xx., zákona č. 119/2012 Xx., xxxxxx x. 102/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., zákona x. 304/2017 Xx., zákona x. 115/2020 Xx., xxxxxx x. 337/2020 Xx. x xxxxxx x. 217/2022 Xx., x provedení §18b xxxx. 2 tohoto xxxxxx:

Xx. X

X §49 xxxx. 1 větě xxxxx xxxxxxxx č. 175/2000 Sb., x přepravním xxxx xxx xxxxxxxx drážní x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 374/2020 Xx., xx xxxxx ", x x xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2023.
 

Ministr:

Mgr. Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 309/2023 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.11.2023.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.