Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 19.06.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 25.08.2023.


Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 244/2023 Sb.

REG 23119001
 

Sdělení Ministerstva vnitra

INFORMACE

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

x opravě xxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx č. 244/2023 Sb., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 227/2015 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;

X xxxxxx 112/2023 Xx. xxxxx xxxxxxxx x. 244 na xxxxxx 2975 xxxxxxx xxx:

"XXXXXXXX

xx xxx 26. xxxxxxxx 2023,

kterou xx xxxx vyhláška x. 227/2015 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zpracovateli posudku".

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx XXX 23119001 nabyl účinnosti xxxx 25.8.2023.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.