Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 11.08.2023.


Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o ukončení platnosti ve vztazích mezi Českou republikou a Ruskou federací Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o vzájemném poskytnutí pozemků pro výstavbu technických středisek na pomoc službám pro stroje, zařízení a přístroje dodávané ve vzájemném obchodě a o podmínkách výstavby těchto středisek ze dne 14. listopadu 1980 a Protokolu mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o ukončení platnosti Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci při dalším zlepšení obchodně technických služeb pro stroje, zařízení a přístroje dodávané ve vzájemném obchodě z 5. června 1974, podepsaného dne 4. března 1991

31/2023 Sb. m. s.
 

Sdělení o sjednání Dohody

Dohoda

INFORMACE

31

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx zahraničních věcí
 

Ministerstvo xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxx, xx výměnou nót xx xxx 22. xxxxx 2014 x 14. srpna 2019 xxxx sjednána Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx mezi Českou xxxxxxxxxx a Ruskou xxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x vzájemném xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx středisek xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx těchto středisek xx xxx 14. xxxxxxxxx 19801) x Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky x xxxxxx Svazu sovětských xxxxxxxxxxxxxxx republik x xxxxxxxx platnosti Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky a xxxxxx Xxxxx sovětských xxxxxxxxxxxxxxx republik o xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx obchodně technických xxxxxx xxx stroje, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx z 5. xxxxxx 1974, xxxxxxxxxxx xxx 4. xxxxxx 1991.

Xxxxxx vstoupila x xxxxxxxx dne 16. xxxxx 2019.

Ruské xxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx x xxxxx znění xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx Xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

č. 8429/n/3 xx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí Ruské xxxxxxxx projevuje xxxx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx republiky x Xxxxx federaci x xx xxxx xxxxxxxx příjem nóty Xxxxxxxxxxxxxx x. 2067/2014 xx xxx 22. xxxxx 2014 xxxxxx xxxxx:

"Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx federaci xxxxxxxxx úctu Ministerstvu xxxxxxxxxxxx věcí Ruské xxxxxxxx x xx xxxx, x xxxxxxxxx xx výsledky druhých xxxxx-xxxxxxx konzultací x xxxxxxx nemovitostí, které xx uskutečnily xxx 23. března 2011 x Moskvě, xxxxxx xxxxxxxxxxx:

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxx mezi Xxxxxx xxxxxxxxxx x Ruskou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vládou Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx republik x xxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, zařízení a xxxxxxxxx dodávané xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx výstavby xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 14. xxxxxxxxx 1980 x Xxxxxxxxx xxxx vládou České x Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o ukončení xxxxxxxxx Dohody xxxx xxxxxx Československé socialistické xxxxxxxxx x vládou Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxx xxxxxx zlepšení xxxxxxxx technických xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx x přístroje dodávané xx vzájemném obchodě x 5. xxxxxx 1974, xxxxxxxxxxx xxx 4. března 1991. Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxx se xxxxxxxx Dohoda xx xxx 14. xxxxxxxxx 1980 x Protokol xx xxx 4. xxxxxx 1991, bude xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxx x Protokolu upraven x souladu x xxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx.

X xxxxxxx, že xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx návrhem, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx tvořily Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx x ukončení xxxxxxxxx Xxxxxx ze dne 14. xxxxxxxxx 1980 x Xxxxxxxxx xx xxx 4. března 1991, která vstoupí x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nóty xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx této xxxxxxxxxxxx, xxx opětovně xxxxxxxx Ministerstvo zahraničních xxxx Ruské federace xxxx xxxxxxxx xxxxx."

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Ruské xxxxxxxx xx jménem xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxx vyjádřit souhlas x obsahem xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxx.

Xxxx Velvyslanectví Xxxxx xxxxxxxxx x Ruské xxxxxxxx č. 2067/2014 xx dne 22. xxxxx 2014 a xxxx nóta xxxxx xxxxx Dohodu mezi xxxxxx Xxxxx federace x xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx Ruskou xxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx mezi xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx výstavbu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx službám xxx xxxxxx, zařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx obchodě x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ze xxx 14. xxxxxxxxx 1980 a Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx republik x vládou České x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x ukončení xxxxxxxxx Dohody mezi xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx republik x xxxxxx Československé xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx zlepšení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx obchodě x 5. xxxxxx 1974, xxxxxxxxxxx xxx 4. xxxxxx 1991, xxxxx vstoupí x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx nóty Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx federaci. Ministerstvo xxxxxxxxxxxx věcí Ruské xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx data xxxxxxxx xxxx nóty.

Ministerstvo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx ujistilo Velvyslanectví Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx, 14. xxxxx 2019

Informace

Právní předpis č. 31/2023 Xx. x. x. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 11.8.2023.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Sjednání Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx zákonů v xxxxxx 9 x xxxx 1981.