Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 29.07.2023.


Zákon, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

224/2023 Sb.
 

Zákon

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

224

XXXXX

xx xxx 21. xxxxxx 2023,

kterým xx xxxx xxxxx x. 123/1998 Xx., o xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx xx usnesl xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

Čl. I

Zákon č. 123/1998 Sb., x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx č. 6/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Sb., xxxxxx x. 380/2009 Xx., xxxxxx x. 83/2015 Xx., zákona x. 241/2022 Xx. x xxxxxx č. 429/2022 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §1 odst. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "životní xxxxxxxxx" xxxxxx xxxx "(XXXXXXX)".

2. Na xxxxx §2 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxx xxxxxxx sadou xxxx prostorových xxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dat xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x technickým xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.".

3. X §8 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx disciplinárního xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx zajištění xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx,".

4. X §8 xxxx. 2 xx xx xxxxxxx x) vkládá xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx rovnost xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx obdobného xxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

Xxxxxxxx xxx čarou x. 10 xx xxxxxxx.

5. X §11a xxxx. 1 xxxx xxxxx, §11x xxxx. 3 xxxx xxxxx, §11x xxxx. 2 xxxx xxxxxxxx x x §11x odst. 3 větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "příloze x xxxxxx zákonu".

6. X §11x odst. 2 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".

7. X §11x xxxx. 7 xxxx. x) xx xxxxx "3 x 4" xxxxxxxxx xxxxx "2 a 3".

8. X §11x odstavec 5 zní:

"(5) Povinný xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 15. října xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx ukazatelů xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx. Ukazatele xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx data xxxxxxx xxxxxxxxx právní předpis.".

Poznámka xxx čarou x. 12x xx xxxxxxx.

9. X §11c se xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 8 xx označují xxxx odstavce 2 xx 7.

10. X §11x odst. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx "3" nahrazuje xxxxxx "2".

11. X §11x odst. 5 xxxx první xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx".

12. X §11c xxxx. 6 xx xxxxx "6" xxxxxxxxx xxxxxx "5".

13. §11x xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§11x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxx x Evropskou xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxx Evropské xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx1),

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx ukazatelů xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXXXX,

x) každoročně xxxxxxxxxx 31. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx sledování xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx,

x) každoročně xxxxxxxxxx 31. xxxxxx zveřejní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx prostorová xxxx; xxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxx položky, u xxxxx xxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx,

x) každoročně xxxxxxxxxx 15. prosince xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx prostorová xxxx a

g) koordinuje xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx.".

14. Xx §11x xx xxxxxxxx xxxx §11x x 11x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"§11x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx data

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx data xx koordinována xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx prostorová data, xxxxx xx poradním xxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx infrastrukturu xxx xxxxxxxxxx data xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx prostorových xxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů, xxxxxxxxxxx xxxx sdružujících xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx prostorových xxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx územní samosprávné xxxxx.

(3) Koordinátor tématu xxxxxxxxxxxx dat

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx pro téma xxxxxxxxxxxx xxx, které xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx subjekty xxxxxxxxxxxx svými xxxxxxxxxxxx xxxx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx metadat xxx xxxxxxx ukazatelů stavu xxxxxxxxxxxxxx xxx prostorová xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx INSPIRE,

d) xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx ukazatelů stavu xxxxxxxxxxxxxx pro prostorová xxxx a na xxxxxxxx zprávě x xxxxx infrastruktury pro xxxxxxxxxx data x

x) xxxx povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx požadavků xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx informačního systému.

(4) Xxxxxxx subjekt je xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x koordinátorem tématu xxxxxxxxxxxx xxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx dat x xxxxxx koordinátoři xxxx xxxxxxx v příloze x xxxxxx xxxxxx.

§11x

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx správy XXXXXXX

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx veřejné xxxxxx XXXXXXX je informační xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x

x) xxxxxx x uveřejňování xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx službách x xxxxxxxx veřejné xxxxxx XXXXXXX x

x) xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx veřejné xxxxxx XXXXXXX xxxxx předpisů Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx systém xxx veřejné xxxxxx x xxxxxx veřejné xxxxxx XXXXXXX xx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx systému xxx xxxxxxx xxxxxx x služby veřejné xxxxxx INSPIRE xx Xxxxxxxxx x informační xxxxxxxx.".

15. X §12 xxxx. 4 větě xxxxx se slova "xxxxxx x stavu xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxxx zprávu x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx republiky" x xx xxxx xxxxx xx slova "Xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "Tato xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx".

16. §15x včetně xxxxxxx xxx:

"§15x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx aktualizovaných xxx xxxxxxx objemu,

b) xxxxx, ve xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x jiný xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx k jimi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x službám xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) ukazatele xxxxx xxxxxxxxxxxxxx pro prostorová xxxx.".

17. Xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx včetně xxxxxxxx pod čarou x. 17 xx 19 xxx:

"Xxxxxxx k xxxxxx č. 123/1998 Xx.

XXXXXX PROSTOROVÝCH DAT

ČÁST X.

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx polohy prostorovým xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (x, x, x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, které xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx x výškovému xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx obrany.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx souřadnicových xxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x víceúrovňovým xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx buněk xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxx úřad xxxxxxxxxxx a katastrální xx spolupráci x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxx, xxxx, xxxxx obcí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx historického xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

4. Xxxxxx xxxxxxx jednotky

Územní xxxxxxx jednotky, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx státní xxxxxx x samosprávy a xxxx vymezené xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxx úřad xxxxxxxxxxx x katastrální ve xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx adresních míst, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx17).

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x katastrální.

6. Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx je Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

7. Dopravní xxxx

Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx spojnice mezi xxxxxxxxxxxx dopravními xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx18).

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve spolupráci x Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

8. Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx oblastí x xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx.

9. Xxxxxxxx území

Území xxxxxx xxxx spravovaná x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx konkrétních xxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx s Ministerstvem xxxxxxx.

XXXX XX.

1. Nadmořská xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx model xxxxxxx, xxxxxxx ledovců x oceánů. Zahrnuje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx čáru.

Koordinátorem xxxxxx xxxxxx xx Xxxxx xxxx zeměměřický x xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx x biologický xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx vytvořených xxxxx, xxxxxxxxxxxx oblastí, xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, mokřadů x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx tématu xx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxx obrazová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx složení x xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, zvodně a xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx tohoto tématu xx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx.

XXXX XXX.

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx používání statistických xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx tématu xx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

2. Xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

3. Xxxx

Xxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x obsahu částic x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx sklonu xxxxx x očekávané xxxxxxxx jímavosti xxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx zemědělství ve xxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4. Využití xxxxx

Xxxxx xxxxxxx podle xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxx (např. xxxxxx, xxxxxxxxxx, obchodní, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, rekreační).

Koordinátorem xxxxxx tématu xx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx úřady x xxxxxx.

5. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx patologických xxxxx (xxxx. alergií, xxxxxxx, xxxxxx dýchacího xxxxxxx), informace x xxxxxx na xxxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. únava, xxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx. znečištění ovzduší, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, hluk) xxxx xxxxxxx (např. xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) x kvalitou xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Ministerstvo zdravotnictví.

6. Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxx provoz xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx s xxxxxx, xxxxxxxxxx energií x xxxxxxxxxx vodou; xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, školy x nemocnice.

Koordinátorem xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx x informační agentura xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, Ministerstvem xxxxx x xxxxxxxxxx věcí, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x tělovýchovy, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Ministerstvem xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx úřady x vlastníky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

7. Zařízení pro xxxxxxxxx životního xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx x provoz xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx životního xxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředí a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. druhové xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx správy xxxx jejich xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx tématu xx Xxxxxxxxxxxx životního prostředí xx xxxxxxxxxx se Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx bezpečnost.

8. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx x průmyslovou xxxxxxx, xxxxxx zařízení, xx xxxxx xx vztahuje xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx19), x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx, skladiště x xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve spolupráci x Xxxxxxxxxxxx regulačním xxxxxx.

9. Zemědělská x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a stájí.

Koordinátorem xxxxxx xxxxxx je Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

10. Rozložení xxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxxx obyvatelstva x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx, správní xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Český xxxxxxxxxxx xxxx.

11. Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx pásma, xxxxxxxxxx xxxxx a jednotky, xx xxxxx se xxxxxxxx zprávy

Oblasti xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo používané xxx hlášení na xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, celostátní, xxxxxxxxxx nebo místní xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zdrojů, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ovzduší, xxxxxxx zranitelné xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx plavební dráhy xx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vodních xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx hladiny xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx území, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx a Xxxxxx xxxxxxx úřadem.

12. Oblasti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, hydrologické, seismické x sopečné xxxxx, xxxxx i xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx vzhledem ke xxxxx výskytu, závažnosti x xxxxxxxx vážný xxxxx xx společnost), xxxx. xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx výbuchy.

Koordinátorem xxxxxx tématu xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

13. Xxxx ovzduší

Fyzikální stav xxxxxxx. Zahrnuje prostorová xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx kombinaci, jakož x místa měření.

Koordinátorem xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx.

14. Xxxxxxxxxxxxxx jevy

Povětrnostní xxxxxxxx x jejich měření; xxxxxx, xxxxxxx, xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx větru.

Koordinátorem xxxxxx tématu xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

15. Xxxxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx stav xxxxxx (např. proudy, xxxxxxx, xxxxx vln). Xxxxxxxxxx data pro xxxx xxxx nejsou x České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

16. Xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx moří x xxxxxxx xxxxxxx útvarů xxxxxxxxxxx do xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx nejsou v Xxxxx xxxxxxxxx zajišťována.

17. Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx x poměrně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí.

18. Xxxxxxxxxx a biotopy

Zeměpisné xxxxxxx vyznačující xx xxxxxxxxxx ekologickými podmínkami, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx důležitými xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x nich xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx rozlišené xxxxx zeměpisných, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxx povahy.

Koordinátorem tohoto xxxxxx xx Ministerstvo xxxxxxxxx prostředí.

19. Rozložení xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx sítě, xxxxxxx, xxxxxxx jednotky xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

20. Xxxxxxxxxxx zdroje

Energetické xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, případně včetně xxxxxxxxx o hloubce xxxx xxxxx týkajících xx rozsahu xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx tématu je Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

21. Xxxxxxxx suroviny

Nerostné suroviny, xxxxxx kovových rud, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nerostů, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx týkajících xx xxxxxxx zdroje.

Koordinátorem xxxxxx xxxxxx xx Ministerstvo xxxxxxxxx prostředí.

17) Xxxxx x. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx registrech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

18) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 1315/2013 xx xxx 11. xxxxxxxx 2013 x xxxxxxxx směrech Xxxx xxx rozvoj xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx x. 661/2010/XX, x xxxxxxx xxxxx.

19) Zákon x. 76/2002 Xx., x xxxxxxxxxxx prevenci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

Čl. XX

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx patnáctým xxxx po xxx xxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx Xxxxxxx x. r.

Pavel x. x.

Xxxxx x. x.

Informace

Právní předpis x. 224/2023 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 29.7.2023.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.