Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2023.


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci dodávaných na ztráty v distribučních soustavách a o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu na ztráty za stanovené ceny

214/2023 Sb.
 

Nařízení vlády

Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

214

NAŘÍZENÍ XXXXX

xx xxx 28. xxxxxx 2023,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 463/2022 Xx., x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx situaci dodávaných xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx poskytovaných xx xxxxxxx xxxxxxxxx x plynu xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §19d odst. 1 x 4 x §19f odst. 8 xxxxxx x. 458/2000 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx státní xxxxxx x energetických xxxxxxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 287/2022 Xx. x xxxxxx x. 365/2022 Xx.:

Xx. X

Xxxxxxxx vlády č. 463/2022 Sb., o xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx v xxxxxxxxx xxxxx situaci xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx soustavách a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dodávku xxxxxxxxx x plynu na xxxxxx xx stanovené xxxx, se mění xxxxx:

1. V §1 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx plynu xx xxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxx na ztráty xxxxxxx, xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "ceny xxxxxxxxx x plynu na xxxxxx, xxxxxx".

2. V §8 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx soustavě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy, xxxxxxx Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxxxxxxx pevnou xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy, xx jednotková xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx zisku x xxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xx xxxxxx elektřiny x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Kč/MWh xxxx xxxx rozdíl xxxx xxxxx z xxxxxx xxxx elektřiny xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sjednané xxxxxxxxxxxxxx distribuční soustavy xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx ztráty xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx vyhodnocení ceny xx xxxxxxxxxx účiníku xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx regulačním xxxxxx pro provozovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxx cenou xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2.".

3. X §8 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx nový xxxxxxxx 3, xxxxx zní:

"(3) Xx-xx xxxx elektřiny xx xxxxxx elektřiny x distribuční soustavě xxxxxxxx provozovatelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2023 xxxx xxxxx-xx po tomto xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx smlouvy x xxxxx xxxxxxxx xx ceny elektřiny xx ztráty xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx se jednotková xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx ztráty xxxxxxxxx v distribuční xxxxxxxx v Xx/XXx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx hodině xx xxxxxx xxxx organizovaném xxxxxxxxxx xxxx x Xx/XXx navýšené x xxxxxxxx ve xxxx 250 Xx/XXx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxxxx soustavě xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx 2.".

Dosavadní xxxxxxxx 3 xx 6 se označují xxxx xxxxxxxx 4 xx 7.

4. X §8 se xx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 5, xxxxx zní:

"(5) Xx-xx xxxx xxxxx na xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx soustavě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2023 xxxx xxxxx-xx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx se xxxx plynu xx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx soustavě, určí xx jednotková xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx zisku z xxxxxxxx dodávky xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xx/XXx xxxx xxxxxx xxxxxx mezi xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxx XXX European Xxx Xxxx Index xxx xxxxxxxxxxx den xxx xxxxxxxx zónu Xxxxx xxxxxxxxx XXXX XX xxx plyn x Xx/XXx xxxxxxxxx o xxxxxxxx ve xxxx 150 Xx/XXx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx ztráty xxxxx x distribuční xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx 7 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 6 xx 8.

5. V §8 xxxx. 6 xx xx xxxxx "odstavce 1" a za xxxxx "xxxxxxxx 2" xxxxxxxx xxxxx "nebo 3".

6. V §8 xxxx. 7 xx xxxxx "3" xxxxxxxxx xxxxx "4 xxxx 5".

7. V §9 xxxx. 1 se xxxxx "dvanáctého" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxxx".

8. X §9 xxxx. 4 xxxx. x) xx xx xxxx "Kč/MWh" xxxxxxxx xxxxx ", x je-li xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x přiměřeného xxxxx xx xxxxxxxxxx měsíc xxxxxxxx od xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, identifikační xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx smlouvy s xxxxxxxxxxxxxx distribuční soustavy, xxxx xxxxx sjednání xxxxxxxx xxxxx obsahu xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud taková xxxxx xxxx xxxxxxxx,".

9. X §9 xxxx. 5 písm. e) xx xx xxxxx "xxxxxxxx" vkládají slova ", xxxx xxxxx xxxxxxxx poslední změny xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx plynu x xxxxxxxxxxx soustavě, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx,".

10. X §10 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) X xxxxxxx xxxx xxxxxxx obchodníka s xxxxxxxxxx xxxx plynem xxxxx §19f xxxx. 5 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2.".

11. V §13 se odstavec 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 x 3.

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx dodávky elektřiny xx ztráty x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x distribuční xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx distribuční soustavy, xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx distribuční xxxxxxxx, xxxx v xxxxxxx distribučních xxxxxxxxxx xx vymezeném xxxxx xxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do 30. xxxxxx 2023 xx xxxxxxxxxx xxxx prokazatelné xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xx/XXx určí xxxxx §8 odst. 2 xxxxxxxx vlády x. 463/2022 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. července 2023.
&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxx:

xxxx. XxXx. Fiala, Xx.X., LL.M., x. x.
&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 214/2023 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.7.2023.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.