Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 20.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2023.


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci dodávaných na ztráty v distribučních soustavách a o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu na ztráty za stanovené ceny

214/2023 Sb.
 

Nařízení vlády

Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

214

XXXXXXXX VLÁDY

ze xxx 28. xxxxxx 2023,

xxxxxx xx mění xxxxxxxx xxxxx č. 463/2022 Xx., x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx v xxxxxxxxx xxxxx situaci dodávaných xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx na xxxxxx za xxxxxxxxx xxxx
&xxxx;

Xxxxx nařizuje x xxxxxxxxx §19d odst. 1 x 4 x §19f xxxx. 8 xxxxxx x. 458/2000 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x energetických xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 287/2022 Sb. x xxxxxx x. 365/2022 Xx.:

Xx. X

Xxxxxxxx xxxxx č. 463/2022 Sb., x stanovení xxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx situaci xxxxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x kompenzacích poskytovaných xx dodávku xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xx mění xxxxx:

1. V §1 xxxx. 1 xx xxxxx "rozsah xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx ztráty, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx elektřiny x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx" nahrazují xxxxx "ceny xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx, xxxxxx".

2. V §8 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx soustavě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy, xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo dalších xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx území xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx ztráty x xxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx dodávky elektřiny xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx soustavě x Xx/XXx určí xxxx xxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxx xxxx elektřiny xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx soustavě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx ztráty xxxxxxxxx x xxxx elektřiny xxx vyhodnocení ceny xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx provozovatele xxxxxxxxxxx soustavy podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx ztráty xxxxx §3 odst. 2.".

3. X §8 se xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xx-xx cena xxxxxxxxx xx ztráty xxxxxxxxx x distribuční soustavě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx po 30. xxxxxx 2023 xxxx xxxxx-xx po tomto xxx ke xxxxxxxx xxxxx obsahu smlouvy x xxxxx xxxxxxxx xx ceny xxxxxxxxx xx xxxxxx elektřiny x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx jednotková xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx dodávky xxxxxxxxx na ztráty xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Kč/MWh xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx hodině xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v Xx/XXx xxxxxxxx o xxxxxxxx ve výši 250 Xx/XXx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x distribuční xxxxxxxx xxxxx §3 odst. 1 xxxx 2.".

Dosavadní xxxxxxxx 3 až 6 se xxxxxxxx xxxx odstavce 4 xx 7.

4. X §8 xx xx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

"(5) Xx-xx xxxx xxxxx na xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2023 xxxx xxxxx-xx xx tomto xxx xx sjednání xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx plynu na xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, určí xx xxxxxxxxxx výše xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xx/XXx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x plynem XXX European Gas Xxxx Index pro xxxxxxxxxxx den xxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx EGSI XX xxx xxxx x Xx/XXx xxxxxxxxx x xxxxxxxx ve xxxx 150 Kč/MWh x xxxx stanovené ceny xxxxx xx ztráty xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6 xx 8.

5. V §8 xxxx. 6 xx xx xxxxx "xxxxxxxx 1" x za xxxxx "xxxxxxxx 2" xxxxxxxx xxxxx "xxxx 3".

6. X §8 xxxx. 7 xx xxxxx "3" xxxxxxxxx xxxxx "4 nebo 5".

7. V §9 xxxx. 1 se xxxxx "dvanáctého" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx".

8. V §9 xxxx. 4 xxxx. x) se xx text "Xx/XXx" xxxxxxxx slova ", x je-li jednotková xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx kalendářní měsíc xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx elektřiny, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiný xxxxxxxxxxxxx x datum xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx změny xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx ceny xxxxxxxxx na ztráty xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx taková xxxxx byla sjednána,".

9. X §9 odst. 5 písm. e) xx xx slovo "xxxxxxxx" xxxxxxxx slova ", xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx změny xxxxxx xxxxxxx v xxxxx týkající xx xxxx plynu na xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxx byla xxxxxxxx,".

10. X §10 xxxxxxxx 2 zní:

"(2) X xxxxxxx nové xxxxxxx obchodníka x xxxxxxxxxx nebo plynem xxxxx §19x xxxx. 5 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona se xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2.".

11. X §13 se xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 a 4 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 2 a 3.

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx připojené x distribuční xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Energetický xxxxxxxxx xxxx stanovuje pevnou xxxx služby distribuční xxxxxxxx, xxxx v xxxxxxx distribučních xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do 30. xxxxxx 2023 xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x přiměřeného xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xx/XXx určí podle §8 odst. 2 xxxxxxxx xxxxx č. 463/2022 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx nařízení.

Xx. XXX

Xxxxxxxx

Xxxx nařízení xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2023.
&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxx:

xxxx. XxXx. Xxxxx, Xx.X., XX.X., x. x.
&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 214/2023 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2023.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.