Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 15.06.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.05.2023.


Vyhláška o vydání zlaté mince „Městská památková rezervace Kroměříž“ po 5 000 Kč

134/2023 Sb.
 

Vyhláška

§1  §2  §3

Příloha - Vyobrazení zlaté mince "Městská památková rezervace Kroměříž" po 5 000 Kč

INFORMACE

134

XXXXXXXX

xx xxx 26. xxxxx 2023

x vydání xxxxx mince "Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Kroměříž" xx 5 000 Xx
&xxxx;

Xxxxx národní banka xxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 6/1993 Xx., o Xxxxx národní xxxxx, xx xxxxx zákona x. 442/2000 Xx. x xxxxxx č. 89/2018 Xx.:

§1

(1) Dnem 30. xxxxxx 2023 se x rámci xxxxx "Xxxxxxx památkové xxxxxxxxx" xxxxxx xxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx" xx 5 000 Xx (dále xxx "xxxxx").

(2) Xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xx zvláštním provedení x leštěným polem xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Mince se xxxx ze zlata x ryzosti 999.9. Xxxxxxxx xxxxx xx 15,55 x, xxxx xxxxxx 28 xx x xxxx 1,85 xx. Xxx ražbě xxxxx je přípustná xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxx 0,01 %, xxxxxxxx v xxxxxxxxx nahoru 0,062 x, odchylka x xxxxxxx 0,1 mm x xxxxxxxx x xxxx 0,15 xx. Xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, hrana xxxxx xx zvláštním provedení xx hladká.

§2

(1) Xx lícní xxxxxx xx v xxxxx xxxxxxxx mince xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x Květné xxxxxxx x Kroměříži s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx znaku xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxx xxx, vlevo xx něj moravská xxxxxx a xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx. V xxxxx xxxxxxxx mince xxxx xxxxxxxxx xxxxx heraldických xxxxxx x sloupů. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx je x xxxxx xxxx "ČESKÁ XXXXXXXXX". Při xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx text "XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX" x xxxxxxxx nominální xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx "5 000 Kč". Text xx od nominální xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxx značkou xx xxxxx "0". Xxxxxx Xxxxx mincovny, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx "X" x "X", xx xxxxxxxx nad xxxxxx xxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx x horní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx rezervace Kroměříž, xxxxx xxxxxx Nanebevzetí Xxxxx Xxxxx, xxxxxx xx. Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x v xxxxx polovině xxxxx xx umístěna Xxxxxxx x Květné xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx "XXXXX KROMĚŘÍŽ". Xxxxxx xxxxx "2023" xx xxxxxxx nad zobrazením Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, XxX., xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "X", xx xxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx x příloze x xxxx xxxxxxxx.

§3

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 30. xxxxxx 2023.
&xxxx;

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxx, Xx.X., x. r.

Příloha k xxxxxxxx x. 134/2023 Xx.

Xxxxxxxxxx xxxxx mince "Městská xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx" xx 5 000 Xx

(xxxxx x xxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 134/2023 Xx. xxxxx xxxxxxxxx 30.5.2023.

Xx xxx xxxxxxxx právní předpis xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx v odkazech xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.