Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.05.2023.


Vyhláška o vydání zlaté mince „Městská památková rezervace Kroměříž“ po 5 000 Kč

134/2023 Sb.
 

Vyhláška

§1  §2  §3

Příloha - Vyobrazení zlaté mince "Městská památková rezervace Kroměříž" po 5 000 Kč

INFORMACE

134

XXXXXXXX

xx xxx 26. xxxxx 2023

o vydání xxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx" xx 5 000 Xx
&xxxx;

Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 6/1993 Xx., x Xxxxx národní xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 442/2000 Xx. x zákona x. 89/2018 Xx.:

§1

(1) Dnem 30. xxxxxx 2023 se x xxxxx cyklu "Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxx xxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxxx rezervace Xxxxxxxx" po 5 000 Xx (xxxx xxx "mince").

(2) Xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xx zvláštním xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Mince se xxxx xx xxxxx x xxxxxxx 999.9. Xxxxxxxx mince xx 15,55 x, xxxx xxxxxx 28 xx x síla 1,85 xx. Xxx ražbě xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx v ryzosti xxxxx xxxxxx 0,01 %, xxxxxxxx v xxxxxxxxx nahoru 0,062 x, odchylka v xxxxxxx 0,1 xx x odchylka x xxxx 0,15 xx. Xxxxx xxxxx x xxxxxx provedení xx xxxxxxxxxxx, xxxxx mince xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

§2

(1) Xx lícní xxxxxx xx v xxxxx polovině xxxxx xxxxxxxxx xxxx kolonády x Xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxx xx xxx moravská xxxxxx a vpravo xx něj xxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx mince xxxx xxxxxxxxx stíny xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxx horním xxxxxx xxxxx xx v xxxxx text "XXXXX XXXXXXXXX". Xxx xxxxxxx xxxxxx mince xx xxxxxxx xxxx "XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX" a xxxxxxxx nominální hodnoty xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx "5 000 Kč". Text xx od xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxx značkou xx xxxxx "0". Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxxx písmeny "X" a "X", xx xxxxxxxx xxx xxxxxx lvem.

(2) Xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Kroměříž, xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx Marie, xxxxxx xx. Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxx a v xxxxx polovině xxxxx xx umístěna Xxxxxxx x Květné xxxxxxx. Xxx xxxxxxx okraji xxxxx je text "XXXXX KROMĚŘÍŽ". Xxxxxx xxxxx "2023" xx xxxxxxx xxx zobrazením Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, XxX., které xxxx xxxxxxx zdvojením xxxxxx "K", se xxxxxxxxx při spodním xxxxxx xxxxx.

(3) Vyobrazení xxxxx je xxxxxxx x příloze x xxxx xxxxxxxx.

§3

Tato xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 30. xxxxxx 2023.
&xxxx;

Xxxxxxxx:

Xxx. Michl, Xx.X., x. r.

Příloha k xxxxxxxx x. 134/2023 Xx.

Xxxxxxxxxx xxxxx mince "Městská xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx" xx 5 000 Xx

(xxxxx x xxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 134/2023 Xx. xxxxx xxxxxxxxx 30.5.2023.

Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx měněn či xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.