Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.05.2023.


Vyhláška o vydání zlaté mince „Městská památková rezervace Kroměříž“ po 5 000 Kč

134/2023 Sb.
 

Vyhláška

§1  §2  §3

Příloha - Vyobrazení zlaté mince "Městská památková rezervace Kroměříž" po 5 000 Kč

INFORMACE

134

XXXXXXXX

xx xxx 26. xxxxx 2023

x xxxxxx xxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx" xx 5 000 Xx
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 442/2000 Xx. x xxxxxx x. 89/2018 Xx.:

§1

(1) Xxxx 30. xxxxxx 2023 xx x xxxxx xxxxx "Xxxxxxx památkové rezervace" xxxxxx xxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx" po 5 000 Xx (dále xxx "xxxxx").

(2) Xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx polem xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Mince se xxxx xx xxxxx x xxxxxxx 999.9. Xxxxxxxx xxxxx xx 15,55 x, xxxx xxxxxx 28 xx x síla 1,85 xx. Xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x ryzosti xxxxx xxxxxx 0,01 %, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx 0,062 x, xxxxxxxx x xxxxxxx 0,1 mm x xxxxxxxx x xxxx 0,15 xx. Xxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, hrana xxxxx xx xxxxxxxxx provedení xx xxxxxx.

§2

(1) Xx lícní xxxxxx je v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx kolonády x Xxxxxx zahradě x Xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx znaku xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxx xx xxx moravská xxxxxx a xxxxxx xx něj slezská xxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx heraldických xxxxxx x xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx je v xxxxx xxxx "XXXXX XXXXXXXXX". Xxx xxxxxxx xxxxxx mince xx xxxxxxx text "XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX" a xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxx xx zkratkou xxxxxxx xxxxxxxx "5 000 Kč". Xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxx značkou xx xxxxx "0". Značka Xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx tvořena xxxxxxx "X" a "X", xx umístěna xxx xxxxxx lvem.

(2) Xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx nejvýznamnějších xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx Marie, kostel xx. Mořice, Xxxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx umístěna Rotunda x Květné zahradě. Xxx spodním xxxxxx xxxxx xx text "XXXXX XXXXXXXX". Ročník xxxxx "2023" xx xxxxxxx nad xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, DiS., xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "X", xx xxxxxxxxx při spodním xxxxxx mince.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x příloze x xxxx vyhlášce.

§3

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 30. xxxxxx 2023.
 

Guvernér:

Ing. Michl, Xx.X., x. x.

Xxxxxxx x xxxxxxxx x. 134/2023 Sb.

Vyobrazení xxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxxx rezervace Xxxxxxxx" xx 5 000 Xx

(xxxxx x xxxxxx xxxxxx)

Informace

Právní xxxxxxx x. 134/2023 Xx. nabyl xxxxxxxxx 30.5.2023.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných právních xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.