Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.01.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 131/2018 Sb., o předkládání informací o úvěrech a úvěrovém riziku České národní bance

133/2023 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

133

VYHLÁŠKA

ze xxx 11. xxxxxx 2023,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 131/2018 Xx., o xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxx a úvěrovém xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxxxx x. 6/1993 Sb., x České xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 227/2013 Xx.:

Čl. I

Vyhláška č. 131/2018 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x úvěrech a xxxxxxxx riziku České xxxxxxx xxxxx, se xxxx xxxxx:

1. V §3 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx "x" xxxxxxxxx xxxxxx.

2. X §3 xx xx xxxxx odstavce 2 xxxxx nahrazuje xxxxxx "a" a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx zní:

"k) XXX (XXX) 06-12 "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx".".

3. V §3 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Banka x xxxxxxx xxxxxxxxxx banky x poslednímu dni xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x do 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxxxxxxx předkládá výkaz XXX (XXX) 22-04 "Xxxxxxxxxx výkaz o xxxxxxxx riziku nástrojů".".

4. X xxxxxxx nadpis xxxx XX zní:

"PAN (XXX) 06-12 "Xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx"".

Xx. XX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti dnem 1. xxxxx 2024.
 

Guvernér:

Ing. Xxxxx, Xx.X., x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 133/2023 Sb. nabyl xxxxxxxxx 1.1.2024.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.