Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.01.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 131/2018 Sb., o předkládání informací o úvěrech a úvěrovém riziku České národní bance

133/2023 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

133

VYHLÁŠKA

ze xxx 11. xxxxxx 2023,

kterou xx xxxx xxxxxxxx č. 131/2018 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxxxx x. 6/1993 Sb., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx x. 227/2013 Xx.:

Čl. X

Xxxxxxxx č. 131/2018 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x úvěrech a xxxxxxxx riziku Xxxxx xxxxxxx xxxxx, se xxxx xxxxx:

1. X §3 xxxx. 2 xx na xxxxx xxxxxxx i) xxxxx "x" nahrazuje čárkou.

2. X §3 xx xx konci xxxxxxxx 2 xxxxx nahrazuje xxxxxx "x" a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) XXX (ČNB) 06-12 "Xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx údajích".".

3. V §3 odstavec 3 xxx:

"(3) Banka x xxxxxxx zahraniční xxxxx x poslednímu dni xxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxx x xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výkaz XXX (XXX) 22-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx riziku xxxxxxxx".".

4. X xxxxxxx xxxxxx xxxx XX zní:

"PAN (XXX) 06-12 "Xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx"".

Xx. XX

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2024.
&xxxx;

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxx, Xx.X., x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 133/2023 Xx. nabyl xxxxxxxxx 1.1.2024.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.