Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.05.2023.


Vyhláška o požadavcích na bezpečnou instalaci výrobny elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie s instalovaným výkonem do 50 kW

114/2023 Sb.
 

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Požadavky na materiálové provedení §2

Požadavky na vypnutí a odpojení od elektrické instalace a distribuční soustavy §3

Požadavky na provedení kabelového vedení §4

Účinnost §5

INFORMACE

114

VYHLÁŠKA

ze xxx 24. xxxxx 2023

x požadavcích xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx energie x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 50 xX
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §98a xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 19/2023 Xx.:

§1

Xxxxxxx úpravy

Tato xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx výkonem xx 50 xX (xxxx xxx "xxxxxxx elektřiny").

§2

Požadavky na materiálové xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx umístěné xx xxxxxx, která xx xxxxxxx, xx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Nehořlavá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx X1 xxxx A2 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx. Konstrukce, na xxx xx umístěný xxxxxxxxxxxxx xxxxx, je x materiálu třídy xxxxxx na xxxx X1 xxxx X2.

§3

Xxxxxxxxx na vypnutí x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx elektrické xxxxxxxxx xx splněn, xxxxx je zajištěno, xx odběrné xxxxx xx odpojeno xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxx je zajištěno xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx umístěn xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx volnému xxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x měřené xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prvku xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx spínací xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx distribuční xxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx výrobnu xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxx kromě xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx této výrobny xxxxxxxxx xx elektrické xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxx nebo xxxx části xxxxx XXX 73 0848 Xxxxxxx bezpečnost staveb - Xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx elektřiny xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavcích 1 x 2 xxxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx bezpečného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx rozvodu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úrovně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx předchozí xxxx xxxxxxx xxx výrobnu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx energie x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx do 10 xX xxxxxxxxx xx stavbě xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu1).

§4

Xxxxxxxxx xx provedení xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx výrobny xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx vnější xxxxx kabelových xxxxxxx xx použit materiál xxxxxx xxxxx ultrafialovému xxxxxx,

x) rozvaděč, sběrač xxx xxxxxxx kabelového xxxxxxx x střídač, xxxxx jsou umístěny xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx plášti xxxxxx2) xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xx

1. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx oheň X1 xxxx X2, xxxx

2. xxxxxxxxx podkladové xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx X1 xxxx X2 x xxxxxxxxx, xxxxx přesahují xxxx xxxxxxx xxxxxxx o 500 xx, x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dělicí xxxxxxxxxx xx požárně utěsněn xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 73 0810 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§5

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2023.
 

Ministr průmyslu x obchodu:

Ing. Síkela x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 114/2023 Sb. xxxxx xxxxxxxxx 1.5.2023.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) §2 písm. x) xxx 2 xxxxxxxx x. 501/2006 Xx., x obecných xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§13 xxxx. x) xxxxxx x. 283/2021 Xx., xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

2) Xxxxxxxx č. 268/2009 Sb., x technických xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Zákon č. 283/2021 Sb., stavební xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.