Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 19.06.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.05.2023.


Vyhláška o požadavcích na bezpečnou instalaci výrobny elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie s instalovaným výkonem do 50 kW

114/2023 Sb.
 

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Požadavky na materiálové provedení §2

Požadavky na vypnutí a odpojení od elektrické instalace a distribuční soustavy §3

Požadavky na provedení kabelového vedení §4

Účinnost §5

INFORMACE

114

XXXXXXXX

xx dne 24. xxxxx 2023

x požadavcích xx bezpečnou xxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 50 xX
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §98a xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x výkonu xxxxxx xxxxxx v energetických xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx zákona x. 19/2023 Sb.:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx energie x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx do 50 kW (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx").

§2

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx bezpečné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx instalace xxxxxxx elektřiny xxxxxxxx xx stavbě, xxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxx, pokud je xx výrobně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx tvořený xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx panelu je x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxx X1 xxxx A2 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x izolačních xxxx. Konstrukce, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, je x xxxxxxxxx třídy xxxxxx xx oheň X1 xxxx X2.

§3

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx bezpečné xxxxxxx x odpojení výrobny xxxxxxxxx xx elektrické xxxxxxxxx je splněn, xxxxx je xxxxxxxxx, xx odběrné xxxxx xx xxxxxxxx od xxxxx směrů xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prvkem, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x měřené xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx vypínacího prvku xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, že x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx současně vypíná x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx stavbě, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxx kromě xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx umožní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx XXX 73 0848 Xxxxxxx xxxxxxxxxx staveb - Xxxxxxxx rozvody.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx bezpečného stejnosměrného xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stejnosměrného napětí xxxxx předchozí xxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx využívající xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 10 kW umístěnou xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx1).

§4

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vedení

Požadavek xx xxxxxxxx provedení kabelového xxxxxx výrobny xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx pro vnější xxxxx xxxxxxxxxx rozvodů xx použit xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx budovy2) xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx instalovány xx

1. xxxxxxxxxx třídy xxxxxx xx xxxx A1 xxxx X2, xxxx

2. xxxxxxxxx podkladové konstrukci xxxxx reakce xx xxxx X1 nebo X2 o xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x 500 mm, x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx požárně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 73 0810 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§5

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2023.
 

Ministr průmyslu x obchodu:

Ing. Xxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 114/2023 Sb. xxxxx xxxxxxxxx 1.5.2023.

Xx dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx jiných právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) §2 xxxx. x) xxx 2 xxxxxxxx x. 501/2006 Xx., x obecných xxxxxxxxxxx xx využívání xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§13 xxxx. x) xxxxxx x. 283/2021 Sb., xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) Xxxxxxxx č. 268/2009 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 283/2021 Sb., xxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.