Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 15.06.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 21.04.2023.


Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

110/2023 Sb.
 

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí

INFORMACE

110

SDĚLENÍ

Ministerstva práce a xxxxxxxxxx xxxx

xx xxx 31. xxxxxx 2023

x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx smluv xxxxxxx xxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx věcí xxxxxxx, že x xxx xxxx uloženy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx:

1. Kolektivní xxxxxxx vyššího stupně xx rok 2023 xxxxxxxx dne 16. xxxxxxxx 2022 mezi xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx svaz xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x autoopravárenství Xxxx x Xxxxxx - Xxxxx silničního xxxxxxxxxxxx

x

Xxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx - Sekce xxxxxxxxxx hospodářství;

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxx x. x. x x. x. x.) xx rok 2023 uzavřená xxx 16. xxxxxxxx 2022 xxxx xxxxxxxxx stranami

Odborový xxxx pracovníků xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxx a Xxxxxx - Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x

Xxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - Xxxxx xxxxxxxxxx hospodářství;

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx rok 2023 xxxxxxxx dne 4. ledna 2023 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x kožedělného xxxxxxxx Xxxx x Xxxxxx

x

Xxxxxxxx textilního-oděvního-kožedělného xxxxxxxx;

4. Xxxxxxxxxx smlouva xxxxxxx xxxxxx xx xxx 2023 x násl. xxxxxxxx dne 22. xxxxxxxx 2022 xxxx xxxxxxxxx stranami

Odborový xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx

x

Xxxx zaměstnavatelů Xxxxxxxx Mobility;

5. Dodatek x. 1 xx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx rok 2022 xx 2025 xx xxx 30. xxxxxxxxx 2021, xxxxx xxx uzavřen xxx 9. prosince 2022 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx ECHO

a

Svaz xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x. x.;

6. Xxxxxxx x. 6 ke Xxxxxxxxxx xxxxxxx vyššího xxxxxx na xxx 2017 xx 2020 xx xxx 6. xxxxxxxx 2016, který xxx xxxxxxx dne 1. xxxxxxxx 2022 xxxx xxxxxxxxx stranami

Odborový xxxx XXXX, Xxxxx xxxxxxxx svaz energetiků

a

Český xxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx;

7. Kolektivní smlouva xxxxxxx stupně xx xxx 2023 xxxxxxxx xxx 12. xxxxx 2023 mezi smluvními xxxxxxxx Odborový xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x vodního xxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx,

Xxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxx sdružení

a

Asociace xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

8. Xxxxxxxxxx smlouva xxxxxxx xxxxxx na xxx 2023 uzavřená xxx 4. ledna 2023 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx XXXX

x

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx průmyslu, x. x.;

9. Dodatek x. 1 ke Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxx 2023 xx xxx 28. listopadu 2022, xxxxx byl xxxxxxx xxx 23. ledna 2023 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výživy - Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxx xxxx zemědělských xxxxxxxxxxx;

10. Xxxxxxx x. 1 xx Kolektivní xxxxxxx xxxxxxx stupně xx xxx 2023 ze xxx 21. xxxxxxxx 2022, který xxx xxxxxxx dne 9. xxxxx 2023 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx svaz xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx - Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

11. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stupně xx xxx 2023 xx 2024 xxxxxxxx xxx 4. xxxxx 2023 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx XXXX

x

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxx:

Xxx. Jurečka x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 110/2023 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 21.4.2023.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.