Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 21.04.2023.


Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

110/2023 Sb.
 

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí

INFORMACE

110

SDĚLENÍ

Ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx

xx xxx 31. března 2023

o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx smluv xxxxxxx xxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx práce x sociálních věcí xxxxxxx, xx u xxx byly xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxx xxxxxx:

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx 2023 xxxxxxxx xxx 16. xxxxxxxx 2022 xxxx xxxxxxxxx stranami

Odborový svaz xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxx a Moravy - Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x

Xxxx dopravy České xxxxxxxxx - Sekce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

2. Kolektivní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxx x. x. x x. r. x.) xx xxx 2023 uzavřená xxx 16. xxxxxxxx 2022 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx Čech a Xxxxxx - Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x

Xxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - Xxxxx xxxxxxxxxx hospodářství;

3. Xxxxxxxxxx smlouva vyššího xxxxxx xx xxx 2023 uzavřená xxx 4. ledna 2023 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx textilního, xxxxxxxx a kožedělného xxxxxxxx Xxxx x Xxxxxx

x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx průmyslu;

4. Xxxxxxxxxx smlouva xxxxxxx xxxxxx xx xxx 2023 x násl. xxxxxxxx xxx 22. xxxxxxxx 2022 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx svaz Xxxxxxxx Mobility

a

Svaz xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx;

5. Xxxxxxx x. 1 ke Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na rok 2022 xx 2025 xx xxx 30. xxxxxxxxx 2021, který xxx uzavřen xxx 9. xxxxxxxx 2022 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx XXXX

x

Xxxx chemického xxxxxxxx Xxxxx republiky, x. s.;

6. Xxxxxxx x. 6 ke Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx 2017 až 2020 xx dne 6. xxxxxxxx 2016, který xxx uzavřen xxx 1. xxxxxxxx 2022 xxxx smluvními xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx XXXX, Xxxxx xxxxxxxx svaz xxxxxxxxxx

x

Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx;

7. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx 2023 xxxxxxxx xxx 12. ledna 2023 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Odborový xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx,

Xxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x

Xxxxxxxx xxxxxxx papírenského xxxxxxxx;

8. Xxxxxxxxxx xxxxxxx vyššího xxxxxx xx xxx 2023 xxxxxxxx dne 4. ledna 2023 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx XXXX

x

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x. x.;

9. Xxxxxxx x. 1 xx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx 2023 ze dne 28. xxxxxxxxx 2022, xxxxx xxx xxxxxxx xxx 23. xxxxx 2023 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výživy - Asociace xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxx xxxx zemědělských xxxxxxxxxxx;

10. Xxxxxxx č. 1 xx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stupně xx xxx 2023 ze xxx 21. xxxxxxxx 2022, xxxxx byl xxxxxxx dne 9. xxxxx 2023 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx svaz xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx - Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

11. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx 2023 až 2024 xxxxxxxx dne 4. ledna 2023 xxxx xxxxxxxxx stranami

Odborový xxxx XXXX

x

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxx:

Xxx. Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 110/2023 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 21.4.2023.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.