Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2023.


Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

105/2023 Sb.
 

Zákon

Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

105

XXXXX

xx dne 30. xxxxxx 2023,

kterým se xxxx xxxxx x. 99/1963 Sb., občanský xxxxxx řád, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

Xx. X

Xxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx soudní řád, xx znění xxxxxx x. 36/1967 Xx., xxxxxx x. 158/1969 Xx., xxxxxx č. 49/1973 Xx., zákona x. 20/1975 Xx., xxxxxx x. 133/1982 Xx., xxxxxx x. 180/1990 Xx., zákona x. 328/1991 Xx., xxxxxx č. 519/1991 Xx., xxxxxx č. 263/1992 Xx., xxxxxx x. 24/1993 Sb., xxxxxx č. 171/1993 Xx., xxxxxx č. 117/1994 Xx., xxxxxx x. 152/1994 Xx., xxxxxx x. 216/1994 Xx., xxxxxx x. 84/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 238/1995 Xx., xxxxxx x. 247/1995 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxxxxx pod x. 31/1996 Xx., xxxxxx x. 142/1996 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pod x. 269/1996 Sb., zákona x. 202/1997 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Xx., xxxxxx x. 15/1998 Xx., xxxxxx x. 91/1998 Xx., xxxxxx č. 165/1998 Xx., xxxxxx x. 326/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 2/2000 Xx., zákona x. 27/2000 Xx., xxxxxx x. 30/2000 Xx., xxxxxx č. 46/2000 Xx., zákona x. 105/2000 Xx., xxxxxx x. 130/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Sb., xxxxxx x. 204/2000 Xx., xxxxxx č. 220/2000 Xx., xxxxxx č. 227/2000 Sb., xxxxxx x. 367/2000 Xx., xxxxxx x. 370/2000 Xx., zákona x. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 137/2001 Xx., xxxxxx x. 231/2001 Xx., zákona č. 271/2001 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx č. 276/2001 Xx., xxxxxx č. 317/2001 Xx., xxxxxx x. 451/2001 Xx., xxxxxx č. 491/2001 Xx., zákona x. 501/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 202/2002 Xx., xxxxxx č. 226/2002 Xx., zákona x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxxxxx pod x. 476/2002 Xx., xxxxxx x. 88/2003 Xx., xxxxxx č. 120/2004 Sb., nálezu Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx xxx č. 153/2004 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 340/2004 Xx., zákona x. 436/2004 Sb., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 554/2004 Xx., zákona č. 555/2004 Xx., xxxxxx x. 628/2004 Sb., xxxxxx x. 59/2005 Xx., xxxxxx č. 170/2005 Xx., zákona x. 205/2005 Sb., xxxxxx x. 216/2005 Xx., xxxxxx č. 342/2005 Xx., zákona x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 383/2005 Xx., zákona č. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx č. 79/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx č. 113/2006 Xx., zákona x. 115/2006 Xx., zákona x. 133/2006 Xx., xxxxxx x. 134/2006 Xx., xxxxxx x. 135/2006 Xx., zákona x. 189/2006 Sb., xxxxxx č. 216/2006 Xx., xxxxxx č. 233/2006 Sb., zákona x. 264/2006 Sb., xxxxxx x. 267/2006 Xx., zákona x. 308/2006 Xx., xxxxxx x. 315/2006 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona x. 104/2008 Xx., xxxxxx x. 123/2008 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Xx., xxxxxx x. 259/2008 Xx., xxxxxx č. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 295/2008 Xx., zákona x. 305/2008 Sb., xxxxxx x. 384/2008 Xx., xxxxxx č. 7/2009 Sb., xxxxxx x. 198/2009 Sb., xxxxxx x. 218/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx č. 286/2009 Sb., xxxxxx x. 420/2009 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx č. 48/2010 Xx., zákona x. 347/2010 Sb., xxxxxx č. 409/2010 Xx., xxxxxx č. 69/2011 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx vyhlášeného xxx č. 80/2011 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 186/2011 Xx., xxxxxx x. 188/2011 Xx., xxxxxx č. 218/2011 Xx., xxxxxx x. 355/2011 Xx., xxxxxx x. 364/2011 Xx., xxxxxx č. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Sb., xxxxxx č. 470/2011 Xx., nálezu Ústavního xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 147/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., zákona x. 202/2012 Sb., xxxxxx x. 334/2012 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pod x. 369/2012 Xx., zákona x. 396/2012 Xx., xxxxxx č. 399/2012 Xx., zákona x. 401/2012 Sb., xxxxxx x. 404/2012 Sb., xxxxxx č. 45/2013 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Sb., zákona x. 293/2013 Sb., xxxxxx č. 252/2014 Xx., zákona č. 87/2015 Xx., xxxxxx x. 139/2015 Xx., xxxxxx x. 164/2015 Xx., xxxxxx x. 205/2015 Xx., xxxxxx x. 375/2015 Sb., xxxxxx x. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 222/2017 Xx., xxxxxx x. 258/2017 Xx., zákona č. 291/2017 Sb., zákona x. 296/2017 Xx., xxxxxx x. 365/2017 Xx., xxxxxx x. 287/2018 Xx., xxxxxx x. 307/2018 Xx., xxxxxx x. 111/2019 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Sb., zákona x. 191/2020 Sb., xxxxxx č. 588/2020 Xx., xxxxxx č. 38/2021 Xx., xxxxxx x. 192/2021 Xx., xxxxxx x. 218/2021 Xx., zákona x. 286/2021 Sb. a xxxxxx č. 214/2022 Xx., se mění xxxxx:

1. X §250x xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxx xx, xxx se x xxxxxx písemně xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xx, aby soudu x určené lhůtě xxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx věty xxxxx; jinak xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx, xxx mu xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xx mu však xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx samé nebo xxxx rozhodnutí, kterým xx řízení xxxx xxxxxx končí. Xxx xxxxxx o opravném xxxxxxxxxx xx věty xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.".

2. V §250x xx xx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxx "X xxxxxxxxxxx správního xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx č. 99/1963 Xx., xxxxx xxxx zahájena xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x. 99/1963 Sb., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. července 2023.
&xxxx;

Xxxxxxxx Xxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx č. 105/2023 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2023.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.