Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 20.04.2023.


Zákon o kompenzacích zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2022 osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby

104/2023 Sb.
 

Zákon

Kompenzace osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby §1

Vyúčtování zdravotních služeb hrazených zdravotní pojišťovnou poskytnutých v roce 2022 §2

Účinnost §3

INFORMACE

104

ZÁKON

ze xxx 30. xxxxxx 2023

x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 v xxxx 2022 osobám xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx se usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

§1

Xxxxxxxxxx xxxxxx poskytujícím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, x xxxxx mají xxxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx") xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx náklady x xxxxxxx v xxxxxxxxxxx hrazených xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 xxxxxxxxx novým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx SARS-CoV-2 (xxxx jen "epidemie XXXXX-19") x roce 2022 (xxxx jen "xxxxxxxxxx"). Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vyplatí x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb hrazených xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx zdravotního pojištění (xxxx jen "hrazené xxxxxx") xxxxxxxxxxxx v xxxx 2022.

(2) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxx stanovit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx poskytnuté x xxxx 2022, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx objemu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx 2022, xx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx XXXXX-19; způsob xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 2022 zahrnuje xxxxxxxxx kompenzačních xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx výše xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx 31. xxxxxx 2023 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx úhrad za xxxxxxx služby xxxxxxxxxx x xxxx 2022 xxxxxxx od xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 (xxxx xxx "xxxxxx x xxxxxxxxxx"). Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obdobně xxxxx §17 xxxx. 9 xxx první, xxxx a šesté xxxxxx x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; dohoda x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx dohoda x kompenzaci xx xxx xxxxxxx podle §2 xxxxxxx místo xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 x xxxxxxx, x xxxx byla xxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxxxxxx v xxxx 2022

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx poskytnutých x xxxx 2022 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x poskytovatelů xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx poskytované xx vlastním xxxxxxxxx xxxxxxxxx pacienta do 30. xxxxxx 2023 x u ostatních xxxxxxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2023.

(2) X xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx poskytnuté x xxxx 2022 (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx") xxxxx

x) xxxxxx x veřejném zdravotním xxxxxxxxx x

x) tohoto xxxxxx, xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx výpočtu xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx zdravotním pojištění.

(3) Xxxxxxxxx pojišťovna provede xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 podle xxxx x výpočtů podle xxxxxxxx 2, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx poskytovatele.

(4) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx mezi finančním xxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x finančním nárokem xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

§3

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem následujícím xx xxx xxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx Xxxxxxx x. x.

Xxxxx x. r.

Fiala x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 104/2023 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 20.4.2023.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.