Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 20.04.2023.


Zákon o kompenzacích zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2022 osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby

104/2023 Sb.
 

Zákon

Kompenzace osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby §1

Vyúčtování zdravotních služeb hrazených zdravotní pojišťovnou poskytnutých v roce 2022 §2

Účinnost §3

INFORMACE

104

ZÁKON

ze xxx 30. xxxxxx 2023

x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dopady xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 v xxxx 2022 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

§1

Kompenzace xxxxxx poskytujícím xxxxxxx zdravotní xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, x nimiž xxxx xxxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x nimiž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") xxxxxxxxxx zohledňující xxxxxxx x výpadky v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x důsledku xxxxxxxx onemocnění XXXXX-19 xxxxxxxxx xxxxx koronavirem xxxxxxxxxxx jako XXXX-XxX-2 (xxxx xxx "xxxxxxxx XXXXX-19") x xxxx 2022 (dále jen "xxxxxxxxxx"). Kompenzaci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx vyúčtování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxx") xxxxxxxxxxxx v xxxx 2022.

(2) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxx stanovit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do výše xxxxx xx hrazené xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 2022, přičemž xxxxxxxx xxxxxxx předpokládané xxxxxxx objemu hrazených xxxxxx poskytnutých x xxxx 2022, xx xxxxxxx došlo x xxxxxxxxxxx x epidemií XXXXX-19; xxxxxx zahrnutí xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 2022 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hodnot xxxx, xxxxxxxxxxx výše xxxxx xx hrazené xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx mohou do 31. května 2023 xxxxxxxxx ohledně způsobu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx za xxxxxxx služby poskytnuté x xxxx 2022 xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 (xxxx xxx "dohoda x xxxxxxxxxx"). Dohodu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 9 xxx xxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxx x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; dohoda x xxxxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx podle §2 xxxxxxx místo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxx, x xxxx byla xxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x roce 2022

(1) Vyúčtování hrazených xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx 2022 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provede zdravotní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx služby xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx sociálním xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 30. června 2023 x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2023.

(2) X xxxxx vyúčtování podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx hrazené xxxxxx poskytnuté x xxxx 2022 (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx") xxxxx

x) zákona x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a

b) xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx ve xxxxxx neupravených xxxxx xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 podle xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, ze xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nárok xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxxx odpovídá xxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vypočítaným xxxxx xxxxxx xxxxxx x finančním xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx, přičemž x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx nepřihlíží.

§3

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx jeho xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx Xxxxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 104/2023 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 20.4.2023.

Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.