Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 03.10.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 20.04.2023.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 101/2022 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro onemocnění COVID-19

102/2023 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

102

VYHLÁŠKA

ze xxx 6. xxxxx 2023,

kterou se xxxx vyhláška x. 101/2022 Xx., x xxxxxxx epidemiologické bdělosti xxx xxxxxxxxxx XXXXX-19
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 274/2001 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 274/2003 Xx., xxxxxx č. 392/2005 Xx., xxxxxx x. 222/2006 Sb., xxxxxx x. 110/2007 Xx. x xxxxxx x. 267/2015 Sb., (xxxx xxx "xxxxx") x xxxxxxxxx §62 xxxx. 1 x 3 xxxx. b) x §75a xxxx. 1 x 4 xxxxxx:

Xx. I

V xx. 5 bodě 5 xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx č. 101/2022 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, xx za xxxxx "xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" vkládají xxxxx ", x xx v xxxxxxx, xxx xx xx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotních xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx," x xxxxx ", xx dobu xxxxxxxx nutnou k xxxxxxxx šíření infekce" xx xxxxxxx.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx:

xxxx. XXXx. Válek, CSc., XXX, EBIR, x. x.

Informace

Právní xxxxxxx č. 102/2023 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 20.4.2023.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.