Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.03.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 20.03.2023.


Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

71/2023 Sb.
 

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o důchodovém pojištění Čl. I

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu Čl. II

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů Čl. III

ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST Čl. IV

INFORMACE

71

ZÁKON

ze xxx 8. xxxxxx 2023,

kterým se xxxx xxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx pojištění, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. X

X xxxxxx č. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 134/1997 Xx., xxxxxx x. 289/1997 Xx., xxxxxx x. 224/1999 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 118/2000 Xx., zákona č. 132/2000 Xx., zákona x. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 116/2001 Xx., xxxxxx č. 188/2001 Xx., xxxxxx x. 353/2001 Xx., xxxxxx x. 198/2002 Xx., xxxxxx č. 263/2002 Xx., xxxxxx x. 264/2002 Sb., xxxxxx č. 362/2003 Xx., zákona x. 424/2003 Xx., zákona x. 425/2003 Xx., xxxxxx x. 85/2004 Xx., xxxxxx x. 281/2004 Xx., zákona x. 359/2004 Sb., xxxxxx x. 436/2004 Xx., zákona x. 562/2004 Xx., zákona x. 168/2005 Xx., xxxxxx č. 361/2005 Xx., xxxxxx č. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 24/2006 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., zákona x. 264/2006 Xx., xxxxxx č. 267/2006 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 405/2006 Sb., xxxxxx x. 152/2007 Xx., xxxxxx x. 181/2007 Xx., zákona x. 218/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., zákona č. 296/2007 Sb., zákona x. 178/2008 Sb., xxxxxx x. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 382/2008 Xx., xxxxxx x. 479/2008 Xx., zákona x. 41/2009 Sb., xxxxxx x. 108/2009 Xx., xxxxxx č. 158/2009 Xx., xxxxxx x. 303/2009 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 135/2010 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Xx., zákona x. 73/2011 Sb., xxxxxx č. 220/2011 Xx., xxxxxx x. 341/2011 Xx., zákona x. 348/2011 Sb., xxxxxx č. 364/2011 Xx., xxxxxx x. 365/2011 Sb., xxxxxx x. 428/2011 Sb., xxxxxx x. 458/2011 Xx., zákona x. 470/2011 Xx., xxxxxx x. 314/2012 Xx., xxxxxx č. 401/2012 Xx., xxxxxx x. 403/2012 Xx., xxxxxx x. 463/2012 Xx., xxxxxx x. 267/2013 Xx., xxxxxx x. 274/2013 Xx., zákona x. 303/2013 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx č. 182/2014 Xx., xxxxxx x. 183/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 267/2014 Xx., zákona x. 332/2014 Xx., xxxxxx x. 131/2015 Xx., xxxxxx č. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 47/2016 Sb., zákona x. 137/2016 Xx., xxxxxx x. 190/2016 Xx., zákona x. 212/2016 Xx., xxxxxx x. 213/2016 Xx., xxxxxx x. 24/2017 Xx., xxxxxx č. 99/2017 Xx., xxxxxx x. 148/2017 Sb., xxxxxx x. 150/2017 Xx., xxxxxx x. 203/2017 Xx., zákona x. 259/2017 Sb., xxxxxx č. 310/2017 Xx., zákona č. 191/2018 Sb., zákona x. 32/2019 Xx., xxxxxx x. 244/2019 Xx., xxxxxx č. 315/2019 Xx., xxxxxx x. 469/2020 Xx., xxxxxx č. 540/2020 Xx., xxxxxx x. 323/2021 Xx., xxxxxx x. 330/2021 Xx., xxxxxx x. 221/2022 Xx. a zákona x. 455/2022 Xx., xx xx §67x xxxxxx xxxx §67xx, xxxxx xxx:

"§67xx

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 2023 se xxxxxxxxx §67 odst. 10 x 16; xxx xxxxx xxxxxxx xx procentní výměry xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx, xx procentní xxxxxx důchodu se xxxxxxx

x) o 2,3 % xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, která náleží xx xxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, a

b) x 400 Kč; xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx x plné výši (§4 odst. 2 xxxx xxxxx).

(2) Xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx s jiným xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxx souběh x výdělečnou xxxxxxxx, xxxxxx se xxx xxxxx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx procentní xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x to xxxxx té výše xxxxxxxxx výměry xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxx obnovení xxxxxxx xxxxxxx. Procentní xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.".

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxx xxxxx němu

Čl. XX

X zákoně č. 198/1993 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxx, xx znění xxxxxx x. 220/2011 Sb. x xxxxxx č. 212/2016 Xx., se xx §8 xxxxxx xxxx §8x, který xxx:

"§8x

(1) Xxxxxxxxxx §8 xxxx. 2 xx xxxxxxxxx x případě xxxxxxx vyplácených důchodů x xxxxxxxxxx xxxxxxx x červnu 2023.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 622/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx zmírnění xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 405/2005 Sb. x xxxxxxxx xxxxx č. 369/2007 Sb., (dále xxx "xxxxxxxxx") x xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxx 2023 xx xxxxxxx x 11,5 % xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxx, xx xxxxx xx příplatek xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx se xxxxxxxxx, xxxxxxx po 31. xxxxxx 2023.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxxx 2023 do 31. prosince 2023 xx zvyšují xxx xxx, xx něhož xx příplatek xxxxxxx, x 11,5 % xxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxx ke xxx, xx něhož xx xxxxxxxxx přiznán.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 zaokrouhluje xx xxxx koruny xxxxxx.".

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxx účastníků xxxxxxxxx boje za xxxxx a xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx x některých xxxxxxxxxxx po nich, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x důchodu některým xxxxxx, o jednorázové xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx boje xx xxxxxxxxxx v xxxxxx 1939 až 1945 x o xxxxx některých xxxxxx

Xx. XXX

X zákoně č. 357/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx a osvobození Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx, x zvláštním xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxx 1939 xx 1945 x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Sb., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx č. 108/2009 Xx., xxxxxx x. 220/2011 Sb., xxxxxx x. 458/2011 Xx. x xxxxxx x. 212/2016 Sb., xx za §2 xxxxxx nový §2x, xxxxx xxx:

"§2x

(1) Xxxxxxxxxx §2 xxxx. 8 xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx důchodů x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 2023.

(2) Xxxxxxxxx přiznané před 1. xxxxxxx 2023 xx zvyšují x 11,5 % xxxxxx xxxxxxxxx, která náleží xx dni, xx xxxxx xx příplatek xxxxxxx. Příplatky xx xxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxx, s nímž xx vyplácejí, splatné xx 31. xxxxxx 2023.

(3) Příplatky xxxxxxxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxxx 2023 xx 31. prosince 2023 xx xxxxxxx xxx dne, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, o 11,5 % xxxxxx příplatku, xxxxx xxxxxx ke xxx, xx něhož xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx příplatku xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 nebo xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xx celé xxxxxx xxxxxx.".

XXXX ČTVRTÁ

ÚČINNOST

Čl. XX

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx Xxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

x x. Xxxxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 71/2023 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 20.3.2023.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.