Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.03.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 03.03.2023.


Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 46/2023 Sb.

REG 23034001
 

Sdělení Ministerstva vnitra

INFORMACE

SDĚLENÍ

Ministerstva xxxxxx

x xxxxxx xxxxxxx chyby ve xxxxxxxx č. 46/2023 Sb., xxxxxx xx mění vyhláška č. 210/2012 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 38/1994 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;

X čl. I xxxx 5 xx 11 x 13 xx 15 správně xxxxx:

5. X xxxxxxx x. 1 x SVMe 1 x xxxxxxx x) xxx 3 xxxxxx Technické poznámky xxx:

"3.,xxxxxxxx xxxxxxx‘,

Xxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxx xxxxx bodu XXXx 1 x) 3. xx ,xxxxxxxxxx xxxxxxxxx‘ xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, "xxxxxxx", xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.".

6. V xxxxxxx x. 1 x XXXx 1 x Poznámce 1 xxxxxxx d) xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx zní:

"d) ,xxxxxxxxxxxx palné zbraně‘,

Technická xxxxxxxx:

,Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx‘ xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanovenými státním xxxxxxx signatářské xxxx Xxxxxxxxxxxxxx ujednání tak, xx xxxx schopna xxxxxxx. Tyto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. V xxxxxxx x xxxxxxxxx právními x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx znehodnocení xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx vyznačeno xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx některé její xxxxxxxx xxxxx.".

7. V xxxxxxx č. 1 x SVMe 4 x Poznámce 1 x xxxxxxx x) xx za xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxx".

8. V xxxxxxx x. 1 x XXXx 6 x xxxxxxx x) xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

9. X xxxxxxx x. 1 v XXXx 6 x xxxxxxx b) xxxx 1 xxxxxxx a) xxx:

"x) byla xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx součástmi xxxxxxxxxxxxx balistickou xxxxxxx xxxxxx XXX (XXX 0108.01, xxxx 1985), xxxxxxxxx "srovnatelné xxxxxxxxx" xxxx xxxxx,".

10. X xxxxxxx č. 1 x SVMe 10 x xxxxxxx x) xx xxxxx ",xxxxxxx xxxxxxxx‘ " nahrazují xxxxx "xxxxxxx vybavení" x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx.

11. X xxxxxxx x. 1 x XXXx 10 xx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx 8, xxxxx xxx:

"Xxxxxxxx 8: Xxx SVMe 10 x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx paliva a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx prostorech, xxxxxx xxxxxxxx umístěných na xxxxxx xxxx.".

13. V xxxxxxx x. 1 x XXXx 13 xxxxxxx x) xxxxxx Xxxxxx xxx:

"x) přilby x xxx ně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x příslušenství:

1. xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx uvedené v xxxx XXXx 13 x) 1.,

3. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx x xxxx XXXx 13 x) 1.

Xxxxx: Xxxx xxxxxxxx xxxx příslušenství xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x příslušné položce XXXx.".

14. V xxxxxxx x. 1 v XXXx 13 Xxxxxxxx 3 xxx:

"Xxxxxxxx 3: Xxx XXXx 13 x) se nevztahuje xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx tyto xxxxxxxx:

x) xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx 1970 x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx ani upraveny xxx, xxx mohly xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx EU xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.".

15. X xxxxxxx x. 1 v XXXx 18 x xxxxxxx x) xx xx slovo "xxxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "neuvedené xxxxx,".

Informace

Právní xxxxxxx XXX 23034001 xxxxx xxxxxxxxx xxxx 3.3.2023.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.