Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.03.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 04.02.2023.


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci, ve znění pozdějších předpisů

28/2023 Sb.
 

Nařízení vlády

Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

28

NAŘÍZENÍ XXXXX

xx xxx 25. xxxxx 2023,

xxxxxx xx mění xxxxxxxx xxxxx x. 298/2022 Xx., x stanovení xxx xxxxxxxxx a xxxxx x mimořádné xxxxx situaci, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx č. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx státní xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 151/2002 Sb., zákona x. 262/2002 Xx., xxxxxx x. 278/2003 Xx., xxxxxx x. 356/2003 Xx., xxxxxx x. 670/2004 Sb., xxxxxx x. 186/2006 Xx., zákona x. 342/2006 Xx., zákona x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 124/2008 Xx., zákona x. 158/2009 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 155/2010 Xx., xxxxxx x. 211/2011 Xx., xxxxxx č. 299/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 165/2012 Xx., xxxxxx x. 350/2012 Sb., xxxxxx x. 90/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 104/2015 Xx., zákona x. 131/2015 Sb., xxxxxx x. 152/2017 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Xx., zákona x. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Xx., zákona č. 1/2020 Sb., zákona x. 403/2020 Xx., xxxxxx č. 609/2020 Xx., xxxxxx x. 261/2021 Xx., xxxxxx x. 284/2021 Xx., xxxxxx x. 362/2021 Xx., xxxxxx x. 382/2021 Xx., zákona x. 176/2022 Sb., xxxxxx č. 232/2022 Xx., xxxxxx x. 287/2022 Sb., zákona x. 365/2022 Xx. x zákona č. 19/2023 Sb.:

Xx. I

Nařízení xxxxx č. 298/2022 Sb., x xxxxxxxxx xxx elektřiny a xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 343/2022 Xx. x xxxxxxxx xxxxx x. 442/2022 Xx., xx xxxx takto:

1. Xx konci xxxxx xxxxxxxx vlády xx xxxxxxxx slova "x x xxxxxxxxx s xxx souvisejícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx".

2. X xxxxxx xxxx nařízení xxxxx se xxxxx "x zákona x. 287/2022 Xx." xxxxxxxxx xxxxx ", zákona x. 287/2022 Sb., xxxxxx č. 365/2022 Xx. x zákona x. 19/2023 Sb.".

3. X §1 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxx x elektřinou xxxx xxxxxx xxxxxx odběrem xxxxxxxxx a plynu xx stanovenou xxxx x odběrných místech xx xxxxx České xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxxx pro xxxxxxxxx vzniku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

4. X §2 xxxxxxxx 5 zní:

"(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx podle §3 xxxx. 1 xx 4 xx xxxx xxxxxxx xxx dodávku xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx poslední xxxxxxxx xxxxx §12x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zákazníkům s xxxxxxxx xxxxxx registrovaným x operátora trhu xxxx xxxxxxx místo xxxxxxxxx xxxxxxxxx X xxxx D podle xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxx kategorie xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx trhu x xxxxxx. Pro xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx dodavatelem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx cena xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §3 xxxx. 8.".

5. X §3 odst. 5 xx za xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx" xxxxxx xxxxx.

6. X §3 xxxxxxxx 8 xxx:

"(8) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx §12a xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx plynu xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx registrovaným x xxxxxxxxx xxxx jako xxxxxxx xxxxx odběratel xxxxxxxxx C nebo X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx plynu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx instance

a) xxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx xxxx xxxxxxxxx za XXx dosažené xx xxxxxx trhu s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx x xxxxxxxx hodině xxxxxxx elektřiny x xxxxxx v Xx/XXx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx 6 xxxx. a) xxxx x),

x) xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx x XXx ve xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx XXX Xxxxxxxx Xxx Xxxx Xxxxx pro xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx XXXX XX xxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx v Xx/XXx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 6 xxxx. x) xxxx x).".

7. X §4 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx "(xxxx xxx "velký xxxxxxxxxx"), xxxx" vkládají xxxxx "zákazníka, xxxxx".

8. X §6 odst. 5 větě druhé xx xx text "x)" xxxxxxxx slova "xxx xxxxxx do 30. dubna 2023".

9. X §6 xx xx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. x) pro xxxxxx xx 30. xxxxx 2023 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 10 x xxxxxx nařízení xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, který xx odběrného xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dodávku xxxxxxxxx, o tom, xx xx velkým xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nejvyšší xxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěch. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxx xxxxx prohlášení xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 10 k xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x doručení xxxxxx x posouzení vzniku xxxxxxxxxx majetkového prospěchu xxxxx §8x xxxx. 7 xxxxxxxxxxxx.".

10. V §6 odstavec 6 xxx:

"(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, 3 xxxx 5 nejpozději do xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, xxxxx předchází měsíci, xx xxxxx xx xx začít xxxxxxxxxx xxxx xx dodávku xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxx xxxxx x průběhu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí 2023 xx xxxxxx xx 30. dubna 2023. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnuté xxxxx odstavce 5 xxxx xxxxx x xxxxxxx druhého xxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxxxxx 2023 xx platné xx konce kalendářního xxxxxx následujícího xx xxxxxxxx kalendářního čtvrtletí. Xxxxxxxxxx zákazníka poskytnuté xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 2023 xx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2023.".

11. X §6 se xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:

"(7) Xxxxx, xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx do xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx prohlášených skutečností xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Pokud xxxxxxxx xxxxxx obchodníkovi x xxxxxxxxxx xxxxx prohlášených xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx ceny xx dodávku xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xx pro uplynulý xxxxxxxxxx xxxxx nepřihlíží. Xxxxxx-xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx podnikatelem xxxx který požádal x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx pro další xxxxxx neuplatňuje právo xx dodávku elektřiny xx podmínek xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx první x xxxxx obdobně.".

Dosavadní xxxxxxxx 7 a 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8 x 9.

12. X §7 xxxx. 4 xxxx xxxxx se xx xxxx "b)" xxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx xx 30. xxxxx 2023".

13. X §7 se na xxxxx odstavce 4 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx dodávku xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 4 xxxx. x) pro období xx 30. dubnu 2023 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 11 k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx zákazníka xxxxxxxxx xxxxxxx plynu, x xxx, xx xx velkým xxxxxxxxxxxx xxxx požaduje dodávku xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Součástí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxx vzoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x. 11 x tomuto nařízení xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8x xxxx. 7 xxxxxxxxxxxx.".

14. V §7 xxxxxxxx 8 xxx:

"(8) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xxxxxxxxxx xx xxxxx kalendářního xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx má xxxxx xxxxxxxxxx cena xx xxxxxxx xxxxx. Prohlášení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 2023 je xxxxxx xx 30. dubna 2023. Xxxxxxxxxx zákazníka xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 2023 xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx zákazníka xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 věty třetí x xxxxxxx posledního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 2023 xx platné xx 31. xxxxxxxx 2023.".

15. X §7 xx xx xxxxxxxx 8 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 9, který xxx:

"(9) Xxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx plynu xx xxxxxxx do xxxx, než xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxx změnu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo požadavku xxxxxxx plynu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx podnikatele. Xxxxx xxxxxxxx oznámí xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx skutečností xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, považuje xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx výkaz xxxxx xxxxxxxx 5 xx 7 nejpozději xx xxxxxxx xxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx, xx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx. X prohlášení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxx 8 nebo xxxx třetí xx xxx uplynulý xxxxxxxxxx xxxxx nepřihlíží. Oznámí-li xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx podnikatelem xxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx stanovených pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx první x xxxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 9 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 10.

16. Xx §8 xx xxxxxxxx xxxx §8x xx 8e, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pod čarou x. 2 x 3 znějí:

"§8a

Nejvyšší xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx velkého xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěch velkého xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x následující výši x označuje se xxxxxxxxxx:

x) xxxxxx majetkového xxxxxxxxx xxxxxxxxx X - nejvyšší přípustný xxxxxxxxx prospěch do 2 000 000 XXX,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kategorie X - xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 50 % xxxxxxxxxxx xxxxxxx velkého xxxxxxxxxxx xx dodávky energie, xxxxxxx xxxx 4 000 000 XXX,

x) xxxxxx majetkového xxxxxxxxx xxxxxxxxx X - xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 40 % xxxxxxxxxxx nákladů xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx energie, nejvýše xxxx 100 000 000 EUR,

d) rozsah xxxxxxxxxxx prospěchu kategorie X - xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěch xx 65 % xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, nejvýše xxxx 50 000 000 XXX, xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx energeticky náročným xxxxxxxxxx a dosáhl-li xx xxxxxx, xxx xxxxx jsou tímto xxxxxxxxx stanoveny ceny xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx výsledku xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x odpisy a xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx") xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získaného xxxxxxx elektřiny x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x porovnání x referenčním obdobím xxxxxxx x 40 % xxxx dosáhl-li xx xxxxxx, pro xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prospěchu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, nebo

e) rozsah xxxxxxxxxxx prospěchu xxxxxxxxx X - xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěch xx 80 % xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx na dodávky xxxxxxx, nejvýše však 150 000 000 XXX, je-li xxxxx xxxxxxxxxx energeticky xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx-xx xx období, xxx xxxxx xxxx tímto xxxxxxxxx stanoveny xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx výsledku xxxxxxxxxxx bez zohlednění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získaného xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx v porovnání x referenčním obdobím xxxxxxx o 40 % xxxx dosáhl-li xx xxxxxx, xxx xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxx stanoveny xxxx xxxxxxxxx nebo plynu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx stanovenou xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx obdobím xx období xx 1. ledna 2021 xx 31. xxxxxxxx 2021.

(3) Xxxxxxxxxxx náročným xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, který vynaložil xxxxxxx 3 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx obratu za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx 6 % xxxxxxx xxxxx čistého xxxxxx xx prvních 6 měsíců xxxx 2022 xx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx produktů xxx kódy xxxxxxxxxxxx 1507 xx 1518, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx jako xxxxxx xxxx pohonná xxxxx, 2701, 2702, 2704 xx 2715, 2901, 2902, 2905 11 00, které nejsou xxxxxxxxxxxx původu, xxxxx xxxx xxx použity xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, 3403, 3811, 3817, 3824 90 99, xxxxx xxxx xxx použity xxxx palivo nebo xxxxxxx xxxxx2).

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zákazníkem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxx xxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 12 x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx 50 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx XX xx určí xxxxx xxxxxx

XX = (pt - xxxx x 1,5) x x,

xxx xx

x měsíc xxxx xxxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxxxxxx měsíců x xxxx 2023,

xxx xxxxxxxxxx období,

pt xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx elektřiny xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podnikatelem x xxxx 2023 x XXX/XXx bez daně x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx elektřiny xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x XXX/XXx xxx daně x přidané xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxx xx související xxxxxx x elektroenergetice xxxx xxxxxxxxxxxx,

x 70 % xxxxxxxx elektřiny xxxx plynu x XXx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx velkým podnikatelem x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx jednotková xxxx xxxxxxxxx xxxx plynu xx je xxxx xx dodávku xxxxxxxxx xxxx xxxxx sjednaná xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ceny xxxxxxxxx xxxx xxxxx, pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx elektřiny xxxx plynu. Xxxx-xx xxxx za dodávku xxxxxxxxx xxxx plynu xxxxx xxxx první xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx pro xxxx xxxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xx průměrná xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx jako xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx sjednané ceny xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx již xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx budoucí xxxxxx. Xxx část xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx nařízením xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xxx xxxxxx xxxx známa skutečná xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Pro xxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxx není známa xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx vážený xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx určí xx základě

a) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx trhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu xxxx vážené xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx organizovaného xxxx x xxxxxx XXX Xxxxxxxx Xxx Spot Xxxxx pro xxxxxxxx xxxx Česká xxxxxxxxx XXXX XX xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx započatého xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx první xxxxx xxxxxxxxxx kalendářního xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx plynu xx bázi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx M xxx xxxxxxx x Xxxxx republice xxxxxxxxxx xx energetické xxxxx XXX (POWER XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX, x.x.) x patnáctému dni xxxxxxxxxxxx měsíce následujícího xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx x třetí xxxxx xxx xxxxxxxxxx čtvrtletí,

c) xxxx xxxxxx elektřiny xxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Q 23 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx PXE (XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX EUROPE, x.x.) x xxxxxxxxxx xxx kalendářního měsíce xxxxxxxxxxxxx po skončení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx kalendářní čtvrtletí.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prospěchů xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x výši xxxx xxxxxxx xx xxxxxx nákladů na xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podnikateli x xxxxxx xx 1. února 2022 xx skončení xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx nařízením xxxxxxxxx xxxx elektřiny nebo xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx3) nebo rozhodnutí Xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 107 xxxx. 3 písm. x) Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxx podle xxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podmínky obchodování x povolenkami xx xxxxx skleníkových plynů.

(8) Xxxxxxxx-xx za xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx nařízením xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, se započtením xxxxxxxxxxx prospěchu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 70 % xxxxxxx xxxxxxxxxx výsledku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx období, snižuje xx xxxxxx majetkového xxxxxxxxx kategorie X, X a X x xxxx xxxxxxx xxxx 70 % xxxxxxx upraveného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dosaženého x xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx, pro které xxxx tímto nařízením xxxxxxxxx xxxx elektřiny xxxx xxxxx. Byla-li xxxx hodnota upraveného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x hodnota xxxxxxxxxx výsledku xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo plynu, xxxx kladná, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kategorie X, X x X x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výsledku xxxxxxxxxxx.

§8x

Xxxxxxxx xxxxxxxxx majetkový xxxxxxxx xxx seskupení osob

(1) Xx-xx velký podnikatel xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx přípustný majetkový xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx X xx X xxxxxxxxxxx x XXX.

(2) Nejvyšší xxxxxxxxx majetkový xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx osob xx xxxx snižuje x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxx nákladů xx xxxxx elektřiny a xxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §8a xxxx. 7.

(3) Je-li xxxxxxxxxx osobou Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx celek, posuzuje xx nejvyšší přípustný xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx pouze xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx korporací xxxxxxxxx Českou xxxxxxxxxx xxxx územním xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§8x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx velkého xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle §8x xxxxxxxx za xxxxxx, xx které xx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx majetkového prospěchu xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx přípustného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx skutečně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxxxx nižší xxx xxxxxx majetkového prospěchu xxxxxxxxx xxxxx §8a, xxxxxxx xxxxxxx podnikatele xx xxxxxxxxx osob x xxxxxxx korekce X, xxxxx se xxxx xxxx:

xxx je

i xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx,

XX xxxxxxxx přípustný majetkový xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx majetkový xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xx tato xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

X nejvyšší xxxxxxxxx majetkový xxxxxxxx xxx seskupení osob.

(2) Xxxxxxxx-xx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §8b na xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přípustného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchy xxxxxxx xxxxxxx podnikatele ze xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx rozsahu xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx rozsah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prospěchu xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přípustný xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§8x

Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx majetkového xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx stanoveny xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xx xxxxxxxx tohoto období.

(2) X xxxxxxx xxxxxx, xxx které xxxx xxxxx nařízením stanoveny xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xx xxxxxxxxx, xxx xxxxx podnikatel xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, provádí xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx od 1. xxxxx 2023 xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Při posuzování xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx prospěchu xxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny x xxxxxxxxx místech zákazníka xxxxxxxxx x §4 xxxx. 1 nebo xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx místech zákazníka xxxxxxxxx x §4 xxxx. 3 xxxx xxxxxxx plynu podle §4 odst. 4 xxxx. x) xxxx x) nepřihlíží.

(4) X xxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kategorie C xx X xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx období, xxx xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxx stanoveny xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výsledku xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx které xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx elektřiny xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx, xxx velký xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, provádí xx 25. dubna 2024.

(6) Xx-xx xxxxx podnikatel xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §8x, xxxxxxx xxxxxxxxx, zda xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx plynu xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x velkých xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxx kalendářním čtvrtletí xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxx xxxx provede xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přípustného xxxxxxxxxxx prospěchu xxx xxxxxxxxx xxxx.

(7) Velký xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx vzniku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x příloze x. 13 x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zasílá xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx konce kalendářního xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx posouzení xx období xxxxx xxxxxxxx 2 nebo 5.

§8x

Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx splatný xx konce xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx provádí xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx nadměrného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8x xxxx. 2. Xxxxx xxxxxxxxxx majetkového prospěchu xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxx uskutečněné xxxxxx xxxxxxxxxx majetkového xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx období.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, posuzuje-li xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8d xxxx. 5 xx xxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx plynu, xx xxxxxxx do 30. xxxxxx 2024. Xxxxx nadměrného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle věty xxxxx se snižuje x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2658/87 xx dne 23. xxxxxxxx 1987 o xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx celním sazebníku, x platném znění.

3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (XX) x. 651/2014 xx xxx 17. xxxxxx 2014, kterým xx x souladu x xxxxxx 107 x 108 Smlouvy xxxxxxxxxx xxxxxx kategorie xxxxxxx za xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2022/2472 xx xxx 14. prosince 2022, xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxx 107 x 108 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx xxxxxx kategorie xxxxxxx x odvětvích xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx oblastech xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, nařízení Xxxxxx (EU) 2022/2473 xx xxx 14. xxxxxxxx 2022, xxxxxx xx xxxxxx kategorie xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, zpracování x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x akvakultury na xxx prohlašují xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 107 a 108 Xxxxxxx o xxxxxxxxx XX, xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1407/2013 xx dne 18. xxxxxxxx 2013 x xxxxxxx xxxxxx 107 x 108 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxxx znění, nařízení Xxxxxx (XX) x. 1408/2013 xx xxx 18. xxxxxxxx 2013 x xxxxxxx xxxxxx 107 a 108 Xxxxxxx o xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxx xx minimis x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx znění, xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 717/2014 ze xxx 27. června 2014 x xxxxxxx xxxxxx 107 x 108 Xxxxxxx o xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xx podporu xx xxxxxxx x odvětví xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx znění, xxxxxxxx Xxxxxx (EU) x. 360/2012 ze xxx 25. xxxxx 2012 x xxxxxxx xxxxxx 107 x 108 Xxxxxxx o xxxxxxxxx Evropské unie xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, v xxxxxxx znění.".

17. V §11 xx doplňuje xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prospěchu xx pro přepočet XXX xx Kč xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx stanoven Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prospěchu, xxxx xxxxx kurz zaokrouhlený xx dvě xxxxxxxxx xxxxx posledního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, pokud xxxxxxxx den xxxxxx xxx posouzení nadměrného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.".

18. V §14 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Ustanovení §1 xxxx. 2, §2 xxxx. 1 xx 5, §3, §4 xxxx. 5 až 7, §12 a 12x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dne 31. xxxxxxxx 2023.".

&xxxx;19. X xxxxxxx x. 1 xxxx X zní:

"Část X

“.

&xxxx;20. Xxxxxxx x. 3 zní:

Příloha x. 3 k nařízení xxxxx x. 298/2022 Xx.

XXXX PROHLÁŠENÍ ZÁKAZNÍKA

podle §6 xxxx. 3 xxxx §7 odst. 3 xxxxxxxx xxxxx x. 298/2022 Xx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx zákazníka:

Název nebo xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxx

XXX (xxxx-xx xxxxxxxxx)

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za zákazníka - jméno x xxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx odběrného xxxxx (XXX/XXX)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx veřejných xxxxxxx x

x) právnickou xxxxx, ve které xx xxxxx xxxx xxxxxxx veškeré podíly x xxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republika, xxxx nebo obec.

Zákazník xxxxxxxxxx, xx plyn xxxxxxxxx x odběrném xxxxx xxxxxxxxx

◻ xxxx,

◻ xx

xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx na xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx prohlášení xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx:........................................

....................................................................................
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx zákazníka

".

21. X xxxxxxx x. 9 xx text "XXx" xxxxxxxxx xxxxxx "%".

22. Za přílohu x. 9 xx xxxxxxxx xxxxxxx x. 10 až 13, xxxxx xxxxx:

Xxxxxxx x. 10 x xxxxxxxx xxxxx č. 298/2022 Xx.

XXXX XXXXXXXXXX ZÁKAZNÍKA

podle §6 xxxx. 5 xxxxxxxx xxxxx x. 298/2022 Xx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxx

XXX (bylo-li xxxxxxxxx)

Xxxxx oprávněná xxxxxx xx zákazníka - xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx číselný xxx odběrného xxxxx (XXX)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx

x) xx xxxxxx podnikatelem xxxx požaduje xxxxxxx xxxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a

b) v xxxxxx xx 1. xxxxx 2023 xx xxxxx posledního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podnikatele.

Je-li zákazník xxxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxx x xxx ve vztahu xxxxxxxxxxx xxxx partnerských xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx 2003/361/ES xx xxx 6. května 2003 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, malých x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx elektřinu xxxx xxxx xx stanovenou xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx stanovenou xxxx xx území Xxxxx republiky x xxxxxx xx 1. xxxxx 2023 xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx nejvyššího xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prospěchu pro xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x posouzení xxxxxx xxxxxxxxxx majetkového xxxxxxxxx xxxxx přílohy x. 13 x xxxxxx nařízení.

Zákazník xxxx xx vědomí, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, neúplných xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x tomto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx:........................................

....................................................................................
Xxxxxx osoby xxxxxxxxx jednat xx xxxxxxxxx


Xxxxxxx x. 11 x xxxxxxxx vlády x. 298/2022 Sb.

VZOR XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

xxxxx §7 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxx č. 298/2022 Xx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx xxxx obchodní xxxxx

Xxxxxx xxxxx

XXX (xxxx-xx xxxxxxxxx)

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx - xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx číselný xxx xxxxxxxxx místa (XXX)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx

x) xx xxxxxx podnikatelem nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx stanovených xxx xxxxxxx podnikatele, x

x) x xxxxxx xx 1. xxxxx 2023 xx konce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípustný xxxxxxxxx prospěch velkého xxxxxxxxxxx.

Xx-xx xxxxxxxx součástí xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxx s ním xx vztahu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx komise 2003/361/XX xx xxx 6. xxxxxx 2003 x definici xxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, které odebírají xxxxxxxxx nebo plyn xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx zákazník xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx plynu xx stanovenou xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v období xx 1. xxxxx 2023 xx xxxxx xxxxxxxxxx uplynulého xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 13 x xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx místě xxxxxxxxx

◻ xxxx,

◻ je

použit na xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx prohlašuje, xx plyn xxxxxxxxx x xxxxxxxx místě xxxxxxxxx

◻ xxxx,

◻ je

použit xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §4 xxxx. 4 xxxx. x) xxxx x).

Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx nesprávných, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx energetického zákona.

Dne:........................................

....................................................................................
Podpis xxxxx xxxxxxxxx jednat xx xxxxxxxxx


Xxxxxxx č. 12 k nařízení xxxxx x. 298/2022 Xx.

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX X PODODVĚTVÍ

kód XXXX

Xxxxx

1

0510

Xxxxx xxxxxxx xxxx

2

0610

Xxxxx xxxx

3

0710

Xxxxx xxxxxxxxx rud

4

0729

Těžba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx

5

0891

Xxxxx xxxxxxxxxx minerálů a xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx

6

0893

Xxxxx soli

7

0899

Ostatní těžba x xxxxxxxx j.n.

8

1041

Výroba xxxxx x xxxx

9

1062

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

10

1081

Xxxxxx xxxxx

11

1106

Xxxxxx xxxxx

12

1310

Xxxxxx a spřádání xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx

13

1330

Xxxxxxx úprava xxxxxxxx

14

1395

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx z nich, xxxxx oděvů

15

1411

Výroba xxxxxxxx xxxxx

16

1621

Xxxxxx dýh x xxxxx na bázi xxxxx

17

1711

Xxxxxx xxxxxxxx

18

1712

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx

19

1910

Xxxxxx koksárenských xxxxxxxx

20

1920

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx ropných xxxxxxxx

21

2011

Xxxxxx technických xxxxx

22

2012

Xxxxxx xxxxxx x pigmentů

23

2013

Výroba xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látek

24

2014

Výroba xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

25

2015

Xxxxxx hnojiv x xxxxxxxxxx sloučenin

26

2016

Výroba xxxxxx x primárních xxxxxxx

27

2017

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx kaučuku x xxxxxxxxxx xxxxxxx

28

2060

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

29

2110

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

30

2311

Xxxxxx xxxxxxxx skla

31

2313

Výroba xxxxxx xxxx

32

2314

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

33

2319

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx včetně xxxxxxxxxxx

34

2320

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

35

2331

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx

36

2332

Xxxxxx pálených xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

37

2341

Xxxxxx xxxxxxxxxxx a porcelánových xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

38

2342

Xxxxxx keramických sanitárních xxxxxxx

39

2351

Xxxxxx xxxxxxx

40

2352

Xxxxxx vápna x xxxxx

41

2399

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x.x.

42

2410

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x feroslitin

43

2420

Výroba xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tvarovek

44

2431

Tažení xxxx xx studena

45

2442

Výroba x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

46

2443

Xxxxxx x hutní xxxxxxxxxx olova, xxxxx x cínu

47

2444

Výroba a xxxxx xxxxxxxxxx mědi

48

2445

Výroba x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

49

2446

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

50

2451

Xxxxxxxx xxxxxx


&xxxx;

Xxx Xxxxxxx

Xxxxx

1

81221

Xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

2

10311130

Xxxxxxxx, upravené xxxx konzervované jinak xxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx)

3

10311300

Xxxxxx brambory ve xxxxx mouky, xxxxxx, xxxxxx, granulí x xxxxx

4

10391725

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

5

105122

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

6

105121

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

7

105153

Xxxxxx

8

105154

Xxxxxxx x laktózový xxxxx

9

10515530

Xxxxxxxxx x modifikovaná (xxxxxxxx) xxxxxxxxx, xxxxxx, x granulích xxxx x xxxx xxxxx xxxxx, též zahuštěná xxxx xxxxxxxxxx přidaný xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx

10

10891334

Xxxxxxxx droždí

11

20302150

Sklotvorné xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx průmysl, xxxxxxxxx xxxx sklárny

12

20302170

Tekuté xxxxxx x podobné xxxxxxxxx, skleněné xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

13

25501134

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx dílů převodových x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, x xxxxx xxxx.


Xxxxxxx č. 13 x xxxxxxxx xxxxx č. 298/2022 Xx.

XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXX NADMĚRNÉHO XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

xxxxx §8x xxxx. 7 xxxxxxxx xxxxx x. 298/2022 Xx.

".

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxx období dodávky xxxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxx a xxxxx 2023 poskytne xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 5 xxxx xxxxx xxxx §7 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxxxx vlády x. 298/2022 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx 3. února 2023. X prohlášení xxxxxxxxxxxx po lhůtě xxxxx xxxx xxxxx xx xxx období xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxx x únoru 2023 xxxxxxxxxx.

2. Poskytl-li zákazník xxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 5 xxxx xxxxx xxxx §7 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 298/2022 Xx., xx znění účinném xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx stanovených xxx xxxxxxx podnikatele, xxxxx §6 xxxx. 5 xxxx xxxxx nebo §7 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 298/2022 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xx 30. xxxxx 2023. Xxxxxxxxxx §13 xxxx. 2 věty xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 298/2022 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx.

Xx. XXX

Xxxxxxxx

Xxxx nařízení xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxx:

xxxx. XxXx. Xxxxx, Ph.D., XX.X., x. x.
&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 28/2023 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 4.2.2023.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.