Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 04.02.2023.


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci, ve znění pozdějších předpisů

28/2023 Sb.
 

Nařízení vlády

Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

28

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze xxx 25. ledna 2023,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx č. 298/2022 Xx., x stanovení xxx elektřiny a xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
 

Vláda xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx č. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 262/2002 Xx., xxxxxx č. 278/2003 Xx., zákona č. 356/2003 Xx., zákona x. 670/2004 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx č. 342/2006 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 124/2008 Xx., xxxxxx č. 158/2009 Sb., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 155/2010 Xx., xxxxxx x. 211/2011 Xx., xxxxxx x. 299/2011 Xx., zákona x. 420/2011 Sb., xxxxxx x. 165/2012 Xx., xxxxxx x. 350/2012 Xx., zákona x. 90/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx č. 104/2015 Xx., zákona x. 131/2015 Sb., xxxxxx x. 152/2017 Xx., zákona x. 183/2017 Xx., zákona x. 225/2017 Xx., xxxxxx č. 277/2019 Xx., zákona x. 1/2020 Xx., zákona x. 403/2020 Sb., xxxxxx č. 609/2020 Xx., xxxxxx č. 261/2021 Xx., xxxxxx x. 284/2021 Sb., xxxxxx x. 362/2021 Xx., zákona x. 382/2021 Xx., xxxxxx x. 176/2022 Xx., xxxxxx x. 232/2022 Xx., zákona č. 287/2022 Xx., zákona x. 365/2022 Xx. x zákona č. 19/2023 Xx.:

Čl. I

Nařízení xxxxx č. 298/2022 Sb., o stanovení xxx xxxxxxxxx x xxxxx x mimořádné xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx nařízení xxxxx x. 343/2022 Sb. x xxxxxxxx xxxxx x. 442/2022 Xx., xx mění xxxxx:

1. Xx konci názvu xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx "a x stanovení x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozsahu majetkového xxxxxxxxx zákazníka".

2. X xxxxxx větě xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx "x xxxxxx x. 287/2022 Sb." xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxx x. 287/2022 Xx., xxxxxx x. 365/2022 Xx. x xxxxxx x. 19/2023 Xx.".

3. X §1 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx zní:

"(3) Xxxx xxxxxxxx xxxx stanovuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prospěchu, který xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xx stanovenou cenu x xxxxxxxxx místech xx xxxxx České xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prospěchu.".

4. X §2 odstavec 5 xxx:

"(5) Stanovené xxxx elektřiny x xxxxx podle §3 xxxx. 1 xx 4 xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx poslední xxxxxxxx xxxxx §12a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zákazníkům s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx trhu xxxx odběrné místo xxxxxxxxx xxxxxxxxx C xxxx X podle xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx maloodběratel xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pravidla xxxx x xxxxxx. Xxx xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ostatním zákazníkům xx uplatní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §3 odst. 8.".

5. X §3 xxxx. 5 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx" xxxxxx xxxxx.

6. X §3 xxxxxxxx 8 xxx:

"(8) Xxxxxxx-xx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx podle §12a xxxx. 2 energetického xxxxxx x nejedná xx x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo plynu xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx jako xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx X nebo X podle právního xxxxxxxx upravujícího pravidla xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx domácnost xxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxx xx xxx dodávky xxxxxxxxx xxxx xxxxx dodavatelem xxxxxxxx xxxxxxxx

x) cena xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx za XXx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x Kč/MWh xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 6 xxxx. x) xxxx x),

x) xxxx xxxxx jako xxxxxx xxxx xxxxx x XXx xx výši xxxxxx organizovaného xxxx x plynem XXX Xxxxxxxx Gas Xxxx Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx XXXX CZ pro xxx dodávky plynu x částek v Xx/XXx stanovených x xxxxxxxx 6 xxxx. x) xxxx x).".

7. X §4 xxxx. 2 písm. x) xx xx xxxxx "(xxxx xxx "velký xxxxxxxxxx"), nebo" xxxxxxxx xxxxx "zákazníka, xxxxx".

8. X §6 xxxx. 5 xxxx druhé xx xx text "x)" xxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx xx 30. xxxxx 2023".

9. X §6 xx xx konci odstavce 5 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §4 odst. 2 xxxx. b) xxx xxxxxx xx 30. xxxxx 2023 xx xxxxxxxxxx prohlášení zákazníka xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze x. 10 x xxxxxx xxxxxxxx obchodníkovi x xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx místa xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, o xxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx stanovených pro xxxxxxx podnikatele x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípustný xxxxxxxxx xxxxxxxx. Součástí xxxxxxxxxx zákazníka xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx uvedeného x příloze č. 10 x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x posouzení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prospěchu xxxxx §8x xxxx. 7 xxxxxxxxxxxx.".

10. V §6 odstavec 6 xxx:

"(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, 3 xxxx 5 xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, xxxxx xxxxxxxxx měsíci, xx xxxxx se xx začít xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx xxxxx x průběhu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 2023 xx xxxxxx xx 30. dubna 2023. Xxxxxxxxxx zákazníka poskytnuté xxxxx odstavce 5 xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx kalendářního xxxxxxxxx 2023 je xxxxxx xx konce xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx kalendářního čtvrtletí. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnuté xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 2023 je xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2023.".

11. X §6 se xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 7, xxxxx zní:

"(7) Xxxxx, xx podmínka pro xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxx elektřiny xx xxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx skutečností xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx obchodníkovi x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxx xxx uplatnění ceny xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx do xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. K prohlášení xxxxxxxxxxxx po lhůtě xxxxx odstavce 6 xx xxx uplynulý xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx, který xx xxxxxx podnikatelem xxxx xxxxx požádal x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx podnikatele, xx xxx další xxxxxx neuplatňuje xxxxx xx xxxxxxx elektřiny xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 x 8 xx označují xxxx xxxxxxxx 8 x 9.

12. X §7 xxxx. 4 xxxx xxxxx se xx xxxx "x)" xxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx xx 30. xxxxx 2023".

13. X §7 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx "Podmínkou xxx uplatnění xxxx xx dodávku xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 4 xxxx. x) xxx období xx 30. xxxxx 2023 xx poskytnutí xxxxxxxxxx zákazníka xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 11 k tomuto xxxxxxxx obchodníkovi x xxxxxx, xxxxx do xxxxxxxxx místa xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxx, že xx velkým xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 4 písm. x) xxxxx vzoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x. 11 x tomuto xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zprávy x xxxxxxxxx vzniku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prospěchu xxxxx §8x xxxx. 7 xxxxxxxxxxxx.".

14. X §7 xxxxxxxx 8 zní:

"(8) Xxxxxxxx poskytne prohlášení xxxxx odstavců 2 xx 5 xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx má začít xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx plynu. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 2023 xx xxxxxx xx 30. xxxxx 2023. Prohlášení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 věty xxxxx x průběhu xxxxxxx xxxx třetího xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 2023 xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce následujícího xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx zákazníka xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 2023 xx xxxxxx do 31. xxxxxxxx 2023.".

15. X §7 xx xx odstavec 8 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 9, který zní:

"(9) Xxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx plynu xx xxxxxxx xx xxxx, než zákazník xxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx obchodníkovi x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx velkého podnikatele x průběhu xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx uplatnění xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 5 xx 7 xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx, xx xxxxx xx má uplatnit xxxx xx dodávku xxxxx. X xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 nebo xxxx třetí xx xxx xxxxxxxx kalendářní xxxxx nepřihlíží. Xxxxxx-xx xxxxxxxx, který xx xxxxxx podnikatelem nebo xxxxx požádal o xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx podnikatele, xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx stanovených xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, platí xxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 9 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 10.

16. Xx §8 se xxxxxxxx xxxx §8x xx 8x, xxxxx xxxxxx nadpisů x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 2 a 3 znějí:

"§8a

Nejvyšší xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x následující xxxx x označuje se xxxxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx A - xxxxxxxx přípustný xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 2 000 000 XXX,

x) rozsah xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx X - xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěch xx 50 % xxxxxxxxxxx xxxxxxx velkého podnikatele xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx 4 000 000 EUR,

c) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx X - xxxxxxxx xxxxxxxxx majetkový xxxxxxxx xx 40 % způsobilých xxxxxxx xxxxxxx podnikatele na xxxxxxx energie, xxxxxxx xxxx 100 000 000 EUR,

d) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kategorie X - xxxxxxxx xxxxxxxxx majetkový xxxxxxxx xx 65 % xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx však 50 000 000 XXX, xx-xx velký xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a dosáhl-li xx období, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx stanoveny ceny xxxxxxxxx nebo plynu, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx navýšeného x odpisy x xxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx") xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prospěchu získaného xxxxxxx elektřiny x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x 40 % xxxx xxxxxx-xx xx xxxxxx, pro xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxx stanoveny xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prospěchu získaného xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx stanovenou xxxx, nebo

e) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kategorie X - xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 80 % xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dodávky xxxxxxx, nejvýše však 150 000 000 XXX, je-li xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx-xx xx období, xxx xxxxx xxxx tímto xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx zohlednění xxxxxxxxxxx prospěchu získaného xxxxxxx elektřiny a xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x porovnání x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x 40 % xxxx dosáhl-li xx xxxxxx, xxx xxxxx jsou tímto xxxxxxxxx xxxxxxxxx ceny xxxxxxxxx xxxx plynu, xxxxxxxxx upraveného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx zohlednění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získaného xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Referenčním xxxxxxx xx období xx 1. ledna 2021 xx 31. xxxxxxxx 2021.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx je velký xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 3 % xxxxxxx ročního xxxxx xxxxxxx obratu xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx 6 % xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx prvních 6 měsíců xxxx 2022 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx nákladů xx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx nomenklatury 1507 až 1518, xxxxx mají být xxxxxxx jako xxxxxx xxxx pohonná xxxxx, 2701, 2702, 2704 xx 2715, 2901, 2902, 2905 11 00, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, 3403, 3811, 3817, 3824 90 99, pokud xxxx xxx xxxxxxx xxxx palivo xxxx xxxxxxx xxxxx2).

(4) Energeticky xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zákazník, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx dosáhl z xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 12 x xxxxxx xxxxxxxx xxxx než 50 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx období.

(5) Xxxxxxxxx náklady xx xxxxxxx xxxxxxx XX xx určí xxxxx xxxxxx

XX = (xx - pref x 1,5) x x,

xxx xx

x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx následujících xxxxxx x roce 2023,

ref xxxxxxxxxx období,

pt xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx 2023 x XXX/XXx bez xxxx x xxxxxxx hodnoty, xxxx x elektřiny xxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx elektřiny xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx období x XXX/XXx bez xxxx x přidané xxxxxxx, xxxx x elektřiny xxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,

x 70 % xxxxxxxx elektřiny xxxx xxxxx x XXx nakoupených x xxxxxxxxxx xxxxxx podnikatelem x referenčním xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo plynu xx je xxxx xx dodávku xxxxxxxxx xxxx xxxxx sjednaná xxxxxx podnikatelem xxx xxxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ceny elektřiny xxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxx stanovenou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxx za dodávku xxxxxxxxx nebo plynu xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x konkrétní xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxx které xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, stanoví xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxx xxxxxx průměr vážených xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xx již xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx období. Xxx xxxx období, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx stanoveny xxxx elektřiny nebo xxxxx, xxx kterou xxxx známa skutečná xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx plánovaná výše xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Pro xxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx tímto xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx elektřiny xxxx xxxxx, pro xxxxxx xxxx známa xxxxxxxxx výše xxxx xxxxxxxxx xxxx plynu, xx vážený xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx plynu xxx xxxxxxx období určí xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dosažené xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxx průměrné xxxx xx xxxx xxxxxx organizovaného xxxx x xxxxxx XXX Xxxxxxxx Xxx Xxxx Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx XXXX CZ do xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro první xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx základního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx X xxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx XXX (POWER XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX, x.x.) x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx měsíc xxx započatého xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx forwardového xxxxxxxx X 23 xxx xxxxxxxxxx kalendářní xxxxxxxxx xxx dodávku x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx XXX (XXXXX XXXXXXXX CENTRAL XXXXXX, x.x.) k patnáctému xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx kalendářní xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxx přípustných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxx x xxxx xxxx podpory xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx poskytnuté velkému xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxx energie xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x období od 1. února 2022 xx skončení xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx nařízením stanoveny xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx3) xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx schválena xxxx xxxxxxxx podpory xxxxx xxxxxx 107 xxxx. 3 xxxx. b) Xxxxxxx o xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie. Za xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx nepovažuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxx-xx za xxxxxx, xxx které jsou xxxxx nařízením stanoveny xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prospěchu získaného xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx za xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 70 % xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx období, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx X, X a X x xxxx xxxxxxx xxxx 70 % xxxxxxx upraveného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx období x xxxxxxxx upraveného výsledku xxxxxxxxxxx dosaženého xx xxxxxx, xxx které xxxx xxxxx nařízením xxxxxxxxx xxxx elektřiny xxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxx hodnota xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dosaženého x referenčním xxxxxx xxxxxxx x hodnota xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx tímto xxxxxxxxx xxxxxxxxx ceny xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx majetkového xxxxxxxxx xxxxxxxxx X, X x X x xxxxxxx hodnotu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§8x

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx osob

(1) Xx-xx xxxxx podnikatel xxxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxx x xxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osobou xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx přípustný majetkový xxxxxxxx všech členů xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx A xx X xxxxxxxxxxx x XXX.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx majetkový xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx osob xx dále xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx na xxxxxx tepelné xxxxxxx xxxxxxxx členům seskupení xxxx xxxxx §8x xxxx. 7.

(3) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx osob xxxxx xx xx členy xxxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§8x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx majetkového xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osob podle §8x xxxxxxxx xx xxxxxx, xx které xx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx majetkový prospěch, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prospěchu xxx xxxxxxxxx osob, xxxxxxx se hodnota xxxxxxxxxx přípustného majetkového xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prospěchu, xxxxx xx tato xxxxxxx nižší xxx xxxxxx majetkového xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8x, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx seskupení xxxx x hodnotu korekce X, xxxxx se xxxx xxxx:

xxx xx

x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx seskupení xxxx,

XX xxxxxxxx přípustný xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx majetkový xxxxxxxx xxxxxxx podnikatele, xxxxx xx tato xxxxxxx xxxxx než xxxxxxxx xxxxxxxxx majetkový xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

X nejvyšší xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx se všichni xxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxx §8x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx nejvyššího xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx nejvyšší xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podnikatele ze xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x celkový xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přípustného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, vždy xxxx xxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx seskupení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§8x

Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nadměrného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Posouzení, xxx velký xxxxxxxxxx xxxxxx nadměrný xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, x po xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxx stanoveny xxxx elektřiny nebo xxxxx, xx posouzení, xxx velký xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, provádí xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx kalendářního měsíce xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí xx xxxxxx od 1. xxxxx 2023 do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zákazníka xxxxxxxxx v §4 xxxx. 3 xxxx xxxxxxx plynu xxxxx §4 xxxx. 4 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxxxxx.

(4) V xxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx X xx X xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx majetkového prospěchu x xxxxxxx období, xxx které xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx.

(5) Xx uplynutí xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx nařízením xxxxxxxxx xxxx elektřiny nebo xxxxx, se xxxxxxxxx, xxx xxxxx podnikatel xxxxxx nadměrný xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx 25. xxxxx 2024.

(6) Xx-xx xxxxx podnikatel xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §8b, provede xxxxxxxxx, xxx odběrem xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxx zpracuje xxxxxx x xxxxxxxxx vzniku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx č. 13 k xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nadměrného xxxxxxxxxxx prospěchu xxxxxx xxxxx podnikatel xxxxxxxxxxxx xx xxxxx kalendářního xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 5.

§8x

Xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx majetkového xxxxxxxxx

(1) Xxxxx nadměrného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx konce xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterém xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx nadměrného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8x xxxx. 2. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxx uskutečněné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx období.

(2) Xxxxx nadměrného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxx nadměrného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8x xxxx. 5 xx xxxxxxxx období, xxx xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxx stanoveny xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xx splatný xx 30. června 2024. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xx xxxxxxx x všechny xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx majetkového xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 2658/87 xx xxx 23. xxxxxxxx 1987 o xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 651/2014 xx xxx 17. xxxxxx 2014, kterým xx x xxxxxxx x xxxxxx 107 x 108 Xxxxxxx xxxxxxxxxx určité xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x vnitřním xxxxx, x platném znění, xxxxxxxx Komise (XX) 2022/2472 xx dne 14. prosince 2022, xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxx 107 x 108 Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx xxxxxx kategorie xxxxxxx x xxxxxxxxx zemědělství x xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2022/2473 xx xxx 14. xxxxxxxx 2022, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx podniky xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx produktů xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x vnitřním xxxxx xxxxx článků 107 x 108 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX, xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1407/2013 xx xxx 18. xxxxxxxx 2013 o xxxxxxx článků 107 x 108 Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx xxxx xx podporu xx xxxxxxx, x xxxxxxx znění, xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1408/2013 ze xxx 18. xxxxxxxx 2013 x xxxxxxx xxxxxx 107 a 108 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx de xxxxxxx x odvětví zemědělství, x platném xxxxx, xxxxxxxx Komise (XX) x. 717/2014 xx xxx 27. xxxxxx 2014 x xxxxxxx xxxxxx 107 a 108 Xxxxxxx o xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx podporu xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx znění, xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 360/2012 ze xxx 25. xxxxx 2012 x xxxxxxx xxxxxx 107 x 108 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxx de xxxxxxx xxxxxxxx podnikům xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, v xxxxxxx xxxxx.".

17. V §11 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx přepočet XXX xx Kč xxxxxxx denní xxxx xxxxxxxxxxxx na dvě xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xxx xxxxxxxx den období xxx posouzení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx desetinná xxxxx posledního předcházejícího xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxx období xxx xxxxxxxxx nadměrného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxx.".

18. X §14 odstavec 2 xxx:

"(2) Xxxxxxxxxx §1 xxxx. 2, §2 xxxx. 1 xx 5, §3, §4 xxxx. 5 xx 7, §12 x 12x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 31. xxxxxxxx 2023.".

&xxxx;19. V xxxxxxx x. 1 xxxx A zní:

"Část X

“.

&xxxx;20. Příloha č. 3 xxx:

Xxxxxxx x. 3 x nařízení xxxxx č. 298/2022 Xx.

XXXX PROHLÁŠENÍ XXXXXXXXX

xxxxx §6 xxxx. 3 xxxx §7 odst. 3 nařízení xxxxx x. 298/2022 Xx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxx

XXX (xxxx-xx xxxxxxxxx)

Xxxxx oprávněná xxxxxx xx zákazníka - xxxxx a xxxxxxxx x funkce xx xxxxxx, jakým xxxxx jménem zákazníka

Identifikační xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX/XXX)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx je

a) veřejným xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxx, xx které xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podíly x xxxxxx na xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx Česká xxxxxxxxx, xxxx nebo xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

◻ xxxx,

◻ xx

xxxxxx na výrobu xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, neúplných nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx:........................................

....................................................................................
Xxxxxx xxxxx oprávněné xxxxxx za xxxxxxxxx

".

21. X příloze č. 9 xx xxxx "XXx" xxxxxxxxx textem "%".

22. Xx xxxxxxx x. 9 xx xxxxxxxx přílohy x. 10 xx 13, xxxxx xxxxx:

Xxxxxxx x. 10 x nařízení xxxxx č. 298/2022 Xx.

XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

xxxxx §6 xxxx. 5 xxxxxxxx xxxxx x. 298/2022 Xx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odběrného xxxxx:

Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx sídla

IČO (xxxx-xx xxxxxxxxx)

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx - xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx či xxxxxx, xxxxx jedná xx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx odběrného xxxxx (XXX)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx

x) xx velkým podnikatelem xxxx požaduje xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx velkého xxxxxxxxxxx, x

x) x xxxxxx xx 1. xxxxx 2023 xx xxxxx posledního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx jsou x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 2003/361/XX ze xxx 6. xxxxxx 2003 o definici xxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx podniků, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, pak xxxxxxxx prohlašuje, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx za xxxxxxxxxx xxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx od 1. xxxxx 2023 xx xxxxx xxxxxxxxxx uplynulého xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prospěchu xxx xxxxxxxxx osob.

Zákazník prohlašuje, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nadměrného majetkového xxxxxxxxx xxxxx přílohy x. 13 x xxxxxx nařízení.

Zákazník xxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, neúplných xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx:........................................

....................................................................................
Xxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx


Xxxxxxx x. 11 x xxxxxxxx vlády x. 298/2022 Xx.

XXXX XXXXXXXXXX ZÁKAZNÍKA

podle §7 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxx x. 298/2022 Xx.

Xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx x xxxxxxxxx místa:

Název xxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxx

XXX (xxxx-xx přiděleno)

Osoba xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx - xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx místa (XXX)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, že

a) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx plynu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx podnikatele, x

x) v xxxxxx xx 1. ledna 2023 do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxxxx nejvyšší xxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěch xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxx s xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx partnerských xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 2003/361/XX ze xxx 6. května 2003 x xxxxxxxx mikropodniků, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo plyn xx stanovenou cenu x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxx zákazník xxxxxxxxxx, že odběrem xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx cenu xx xxxxx České xxxxxxxxx v období xx 1. ledna 2023 xx konce xxxxxxxxxx uplynulého čtvrtletí xxxxxxx k překročení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx ministerstvu zprávu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přílohy x. 13 x xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxx odebíraný x xxxxxxxx místě zákazníka

◻ xxxx,

◻ je

použit xx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx x odběrném místě xxxxxxxxx

◻ xxxx,

◻ xx

xxxxxx xx xxxxxx tepelné xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 4 písm. x) xxxx x).

Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xx poskytnutí nesprávných, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx v tomto xxxxxxxxxx je přestupkem xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona.

Dne:........................................

....................................................................................
Podpis xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx


Xxxxxxx x. 12 k xxxxxxxx xxxxx x. 298/2022 Xx.

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX A XXXXXXXXXX

xxx XXXX

Xxxxx

1

0510

Xxxxx xxxxxxx xxxx

2

0610

Xxxxx xxxx

3

0710

Xxxxx xxxxxxxxx rud

4

0729

Těžba xxxxxxxxx neželezných rud

5

0891

Těžba xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx

6

0893

Xxxxx xxxx

7

0899

Xxxxxxx těžba x xxxxxxxx j.n.

8

1041

Výroba xxxxx x xxxx

9

1062

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

10

1081

Xxxxxx xxxxx

11

1106

Xxxxxx xxxxx

12

1310

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx

13

1330

Xxxxxxx xxxxxx textilií

14

1395

Výroba xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx z nich, xxxxx xxxxx

15

1411

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx

16

1621

Xxxxxx xxx a xxxxx xx bázi xxxxx

17

1711

Xxxxxx buničiny

18

1712

Výroba xxxxxx x xxxxxxx

19

1910

Xxxxxx koksárenských xxxxxxxx

20

1920

Xxxxxx rafinovaných xxxxxxx xxxxxxxx

21

2011

Xxxxxx technických xxxxx

22

2012

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

23

2013

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx anorganických xxxxxxxxxx xxxxx

24

2014

Xxxxxx jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

25

2015

Xxxxxx hnojiv x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

26

2016

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

27

2017

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

28

2060

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

29

2110

Xxxxxx xxxxxxxxxx farmaceutických xxxxxxx

30

2311

Xxxxxx xxxxxxxx skla

31

2313

Výroba xxxxxx skla

32

2314

Výroba xxxxxxxxxx xxxxxx

33

2319

Xxxxxx a zpracování xxxxxxxxx skla xxxxxx xxxxxxxxxxx

34

2320

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

35

2331

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx

36

2332

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, tašek, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

37

2341

Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx

38

2342

Xxxxxx xxxxxxxxxxx sanitárních xxxxxxx

39

2351

Xxxxxx xxxxxxx

40

2352

Xxxxxx xxxxx x sádry

41

2399

Výroba ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x.x.

42

2410

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx

43

2420

Xxxxxx xxxxxxxxx trub, trubek, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

44

2431

Xxxxxx xxxx xx studena

45

2442

Výroba x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

46

2443

Xxxxxx x hutní xxxxxxxxxx olova, zinku x xxxx

47

2444

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx

48

2445

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx neželezných kovů

49

2446

Zpracování xxxxxxxxx paliva

50

2451

Odlévání xxxxxx


&xxxx;

Xxx Xxxxxxx

Xxxxx

1

81221

Xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx jíly

2

10311130

Brambory, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx jinak xxx octem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx částečně vařených x oleji x xxxxxxxxxx)

3

10311300

Xxxxxx brambory xx xxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, granulí a xxxxx

4

10391725

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

5

105122

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

6

105121

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

7

105153

Xxxxxx

8

105154

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

9

10515530

Xxxxxxxxx a modifikovaná (xxxxxxxx) xxxxxxxxx, xxxxxx, x granulích xxxx x xxxx xxxxx xxxxx, xxx zahuštěná xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx

10

10891334

Xxxxxxxx droždí

11

20302150

Sklotvorné smalty x xxxxxxx, engoby x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo sklárny

12

20302170

Tekuté xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx, skleněné xxxxx x xxxxxxx xxxx x prášku, granulích xxxx vločkách

13

25501134

Volně xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x klik, x xxxxx apod.


Příloha č. 13 k xxxxxxxx xxxxx x. 298/2022 Xx.

XXXXXX O XXXXXXXXX XXXXXX NADMĚRNÉHO XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

xxxxx §8x xxxx. 7 nařízení vlády x. 298/2022 Xx.

".

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx plynu x xxxxx x xxxxx 2023 poskytne xxxxx podnikatel xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx podle §6 xxxx. 5 věty xxxxx xxxx §7 xxxx. 4 věty xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 298/2022 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx 3. xxxxx 2023. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx lhůtě xxxxx xxxx první xx xxx xxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxx x xxxxx x únoru 2023 xxxxxxxxxx.

2. Poskytl-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 5 věty xxxxx nebo §7 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 298/2022 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nařízení, xxxxxxxx xx takové xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx, podle §6 odst. 5 xxxx druhé xxxx §7 xxxx. 4 xxxx druhé xxxxxxxx xxxxx x. 298/2022 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxx, pro období xx 30. xxxxx 2023. Xxxxxxxxxx §13 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 298/2022 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx.

Xx. III

Účinnost

Toto nařízení xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxx:

xxxx. XxXx. Xxxxx, Xx.X., XX.X., v. x.
&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 28/2023 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 4.2.2023.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.