Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.05.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 04.02.2023.


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci, ve znění pozdějších předpisů

28/2023 Sb.
 

Nařízení vlády

Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

28

XXXXXXXX XXXXX

xx xxx 25. xxxxx 2023,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 298/2022 Xx., x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
 

Vláda xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx č. 458/2000 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx v energetických xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 151/2002 Xx., zákona x. 262/2002 Sb., xxxxxx x. 278/2003 Xx., zákona x. 356/2003 Xx., zákona x. 670/2004 Sb., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx č. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 158/2009 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 155/2010 Xx., xxxxxx x. 211/2011 Xx., zákona x. 299/2011 Sb., xxxxxx x. 420/2011 Sb., xxxxxx č. 165/2012 Xx., xxxxxx č. 350/2012 Xx., xxxxxx x. 90/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 104/2015 Xx., xxxxxx x. 131/2015 Xx., xxxxxx x. 152/2017 Xx., zákona x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Xx., xxxxxx č. 1/2020 Xx., xxxxxx x. 403/2020 Xx., xxxxxx č. 609/2020 Xx., zákona x. 261/2021 Sb., zákona x. 284/2021 Xx., xxxxxx x. 362/2021 Xx., xxxxxx x. 382/2021 Sb., xxxxxx x. 176/2022 Xx., xxxxxx x. 232/2022 Xx., zákona č. 287/2022 Xx., zákona x. 365/2022 Sb. x zákona č. 19/2023 Xx.:

Xx. X

Xxxxxxxx vlády č. 298/2022 Sb., x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx situaci, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 343/2022 Sb. x xxxxxxxx xxxxx x. 442/2022 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Xx konci xxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx "x x xxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx nejvyššího xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx".

2. X xxxxxx větě nařízení xxxxx se slova "x zákona x. 287/2022 Sb." xxxxxxxxx xxxxx ", zákona x. 287/2022 Xx., xxxxxx x. 365/2022 Xx. x xxxxxx x. 19/2023 Sb.".

3. X §1 xx xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxx xxxxxxxx dále xxxxxxxxx xxxxxxxx přípustný xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx účastník xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx cenu x xxxxxxxxx místech xx xxxxx České xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx nadměrného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

4. X §2 xxxxxxxx 5 zní:

"(5) Stanovené xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 xx 4 se xxxx xxxxxxx xxx dodávku xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12x energetického xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx místem xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx kategorie X xxxx X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx maloodběratel xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x plynem. Pro xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx poslední xxxxxxxx ostatním xxxxxxxxxx xx uplatní cena xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §3 odst. 8.".

5. X §3 odst. 5 xx za xxxxx "stanovenou xxxxxxx xxxxxx plynu" xxxxxx xxxxx.

6. V §3 xxxxxxxx 8 xxx:

"(8) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx §12x xxxx. 2 energetického xxxxxx a xxxxxxx xx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx registrovaným x xxxxxxxxx trhu jako xxxxxxx místo xxxxxxxxx xxxxxxxxx X xxxx X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx domácnost xxxx maloodběratel xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxx xx xxx dodávky elektřiny xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx instance

a) cena xxxxxxxxx jako xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx XXx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x Xx/XXx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 6 xxxx. a) xxxx x),

x) xxxx xxxxx xxxx součet xxxx xxxxx v XXx ve xxxx xxxxxx organizovaného xxxx x xxxxxx EEX Xxxxxxxx Xxx Xxxx Xxxxx pro xxxxxxxx xxxx Česká xxxxxxxxx XXXX CZ pro xxx xxxxxxx xxxxx x částek v Xx/XXx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 6 písm. x) nebo x).".

7. X §4 odst. 2 xxxx. b) xx za xxxxx "(xxxx jen "xxxxx xxxxxxxxxx"), nebo" xxxxxxxx xxxxx "zákazníka, který".

8. X §6 odst. 5 xxxx druhé xx xx xxxx "x)" xxxxxxxx slova "xxx xxxxxx do 30. dubna 2023".

9. X §6 se xx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx zákazníkovi podle §4 xxxx. 2 xxxx. b) pro xxxxxx xx 30. xxxxx 2023 xx xxxxxxxxxx prohlášení xxxxxxxxx xxxxx vzoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 10 k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dodávku xxxxxxxxx, x xxx, xx je velkým xxxxxxxxxxxx xxxx požaduje xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx podnikatele a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Součástí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx uvedeného x příloze č. 10 k xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx vzniku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8x xxxx. 7 ministerstvu.".

10. X §6 xxxxxxxx 6 xxx:

"(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, 3 xxxx 5 nejpozději xx xxxxx kalendářního měsíce, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx který xx xx začít uplatňovat xxxx xx dodávku xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 5 věty xxxxx x průběhu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 2023 xx xxxxxx do 30. xxxxx 2023. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxx třetí x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí 2023 xx platné xx konce xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí. Xxxxxxxxxx zákazníka xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx kalendářního xxxxxxxxx 2023 xx xxxxxx do 31. xxxxxxxx 2023.".

11. X §6 xx xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:

"(7) Platí, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx ceny xx xxxxxxx elektřiny je xxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x elektřinou xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Pokud xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx podnikatele x xxxxxxx kalendářního xxxxxx, xxxxxxxx xx podmínka xxx uplatnění xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx do xxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxxx. K xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx lhůtě xxxxx odstavce 6 xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx měsíc xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx elektřiny xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx dodávku xxxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx obdobně.".

Dosavadní xxxxxxxx 7 x 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8 x 9.

12. X §7 xxxx. 4 xxxx xxxxx xx xx xxxx "x)" xxxxxxxx slova "xxx xxxxxx xx 30. xxxxx 2023".

13. X §7 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx dodávku plynu xxxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 4 xxxx. x) pro xxxxxx xx 30. xxxxx 2023 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx č. 11 x tomuto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dodávku xxxxx, x xxx, xx xx xxxxxx podnikatelem xxxx xxxxxxxx dodávku xxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx majetkový xxxxxxxx. Součástí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §4 xxxx. 4 písm. x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx uvedeného v xxxxxxx x. 11 x tomuto nařízení xx prohlášení o xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx vzniku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prospěchu podle §8x xxxx. 7 xxxxxxxxxxxx.".

14. V §7 xxxxxxxx 8 xxx:

"(8) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xxxxxxxxxx xx konce xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx plynu. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx kalendářního čtvrtletí 2023 xx xxxxxx xx 30. xxxxx 2023. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxxxxx 2023 xx xxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Prohlášení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx třetí x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 2023 xx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2023.".

15. X §7 se xx xxxxxxxx 8 xxxxxx nový xxxxxxxx 9, který xxx:

"(9) Xxxxx, xx xxxxxxxx xxx uplatnění xxxx xx dodávku xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx obchodníkovi s xxxxxx xxxxx prohlášených xxxxxxxxxxx nebo požadavku xxxxxxx plynu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Pokud xxxxxxxx xxxxxx obchodníkovi x plynem xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx dodávky xxxxx xx podmínek stanovených xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x průběhu kalendářního xxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx splněnou xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce. Zákazník xxxxxxxx výkaz podle xxxxxxxx 5 xx 7 nejpozději do xxxxxxx dne xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxx, xx xxxxx xx má xxxxxxxx xxxx za dodávku xxxxx. K xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx poskytnutým xx lhůtě podle xxxxxxxx 8 xxxx xxxx xxxxx xx xxx uplynulý kalendářní xxxxx xxxxxxxxxx. Oznámí-li xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx o xxxxxxx plynu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx podnikatele, xxxxx xxxx xxxxx a xxxxx obdobně.".

Dosavadní xxxxxxxx 9 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 10.

16. Xx §8 se xxxxxxxx nové §8x xx 8x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 2 a 3 xxxxx:

"§8x

Xxxxxxxx přípustný xxxxxxxxx xxxxxxxx velkého xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx přípustný xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x následující xxxx x xxxxxxxx se xxxxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kategorie A - xxxxxxxx přípustný xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 2 000 000 XXX,

x) xxxxxx majetkového xxxxxxxxx xxxxxxxxx X - nejvyšší xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do 50 % xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podnikatele xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx však 4 000 000 XXX,

x) xxxxxx majetkového prospěchu xxxxxxxxx C - xxxxxxxx přípustný xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 40 % xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx energie, nejvýše xxxx 100 000 000 EUR,

d) rozsah xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kategorie X - xxxxxxxx xxxxxxxxx majetkový xxxxxxxx xx 65 % xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, nejvýše však 50 000 000 XXX, xx-xx velký xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a dosáhl-li xx xxxxxx, xxx xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ceny xxxxxxxxx xxxx plynu, xxxxxxx výsledku xxxxxxxxxxx xxxx zdaněním xxxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx výsledek xxxxxxxxxxx") xxx zohlednění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x porovnání x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x 40 % xxxx dosáhl-li xx období, xxx xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výsledku xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prospěchu xxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny a xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, nebo

e) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx X - xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 80 % xxxxxxxxxxx nákladů xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx však 150 000 000 XXX, xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx energeticky náročným xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x dosáhl-li xx xxxxxx, xxx xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo plynu, xxxxxxx upraveného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx zohlednění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx v porovnání x referenčním xxxxxxx xxxxxxx o 40 % xxxx xxxxxx-xx xx období, xxx xxxxx xxxx tímto xxxxxxxxx stanoveny xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx za xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx období od 1. xxxxx 2021 xx 31. xxxxxxxx 2021.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxx 3 % xxxxxxx ročního xxxxx xxxxxxx obratu xx xxxxxxxxxx období nebo xxxxxxx 6 % xxxxxxx úhrnu čistého xxxxxx xx prvních 6 měsíců xxxx 2022 xx nákup xxxxxxxxx xxxx plynu xxxxxx nákladů na xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx energie xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx produktů xxx kódy nomenklatury 1507 xx 1518, xxxxx xxxx být xxxxxxx jako xxxxxx xxxx pohonná xxxxx, 2701, 2702, 2704 xx 2715, 2901, 2902, 2905 11 00, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxx hmota, 3403, 3811, 3817, 3824 90 99, xxxxx xxxx xxx použity xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx2).

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx odvětvích xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx dosáhl x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 12 x tomuto xxxxxxxx xxxx než 50 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx energie ZN xx xxxx xxxxx xxxxxx

XX = (xx - xxxx x 1,5) x x,

xxx xx

x měsíc xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx následujících měsíců x xxxx 2023,

xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx elektřiny xxxx xxxxx odebraných xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx 2023 x XXX/XXx xxx xxxx x xxxxxxx hodnoty, xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxx v elektroenergetice xxxx xxxxxxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx období x XXX/XXx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxx plynu x xxxx xx související xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,

x 70 % množství xxxxxxxxx xxxx xxxxx v XXx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx období.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx plynu xx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxx které xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ceny xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx nad xxxxxxxxxx xxxxxxx odběru elektřiny xxxx plynu. Není-li xxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx pro celé xxxxxx, xxx xxxxx xxxx tímto xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xx jako xxxxxx xxxxxx vážených xxxxxxx xxxxxxxx ceny xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx uplynulé xxxxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxx období. Xxx část xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx kterou xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, se xxxxxxx plánovaná výše xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx. Xxx část xxxxxx, pro které xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx elektřiny xxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxx známa xxxxxxxxx výše xxxx xxxxxxxxx nebo plynu, xx xxxxxx průměr xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx plynu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx základě

a) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dosažené xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x plynem XXX Xxxxxxxx Xxx Xxxx Xxxxx pro obchodní xxxx Xxxxx xxxxxxxxx XXXX XX do xxxxxxxxxx dne prvního xxxxxx xxxxxxxxxx kalendářního xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx započatého xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx produktu X xxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx energetické xxxxx XXX (POWER XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX, a.s.) x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx x xxxxx xxxxx xxx započatého xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx X 23 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx dodávku x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx XXX (XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX, x.x.) x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxx přípustných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxx x výši xxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx velkému xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podnikateli x xxxxxx od 1. xxxxx 2022 xx xxxxxxxx období, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx3) xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx schválena xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 107 xxxx. 3 xxxx. x) Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Za xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů.

(8) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx nařízením xxxxxxxxx xxxx elektřiny xxxx xxxxx, xx započtením xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx za stanovenou xxxx upravený xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 70 % xxxxxxx upraveného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, snižuje xx rozsah xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kategorie C, X a E x xxxx xxxxxxx xxxx 70 % xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dosaženého v xxxxxxxxxxx období a xxxxxxxx upraveného výsledku xxxxxxxxxxx dosaženého xx xxxxxx, pro které xxxx tímto xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x referenčním xxxxxx xxxxxxx x hodnota xxxxxxxxxx xxxxxxxx hospodaření xx xxxxxx, pro xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxx kladná, xxxxxxx xx xxxxxx majetkového xxxxxxxxx kategorie X, X a E x kladnou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§8x

Xxxxxxxx xxxxxxxxx majetkový xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx osobami xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx korporacích, činí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx všech členů xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx rozsahů majetkového xxxxxxxxx xxxxxxxxx X xx X xxxxxxxxxxx x EUR.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx majetkový xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx dále snižuje x xxxxxxx xxxx xxxxxxx poskytnuté členům xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx nebo na xxxxxx xxxxxxx energie xxxxxxxx členům xxxxxxxxx xxxx xxxxx §8a xxxx. 7.

(3) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx Česká xxxxxxxxx xxxx územní xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx osob xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx ovládané stejnou xxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§8x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx velkého xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Pokud xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §8x xxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xx posuzuje, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prospěchu xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majetkového xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §8a, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x hodnotu korekce X, která xx xxxx xxxx:

xxx je

i xxxxxxxx xxxxxxx podnikatele xx xxxxxxxxx xxxx,

XX xxxxxxxx přípustný xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podnikatele, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx než xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

X xxxxxxxx xxxxxxxxx majetkový xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx se všichni xxxxxxx seskupení osob xxxxx §8x na xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx nejvyššího přípustného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podnikatele xx xxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x celkový xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prospěchu xxx xxxxxxxxx xxxx, vždy xxxx xxx, aby xxxxx velký xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nejvyšší přípustný xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§8x

Xxxxxx xxx posouzení xxxxxx xxxxxxxxxx majetkového xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx, xxx velký podnikatel xxxxxx nadměrný xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx provádí x xxxxxxx období, xxx xxxxx xxxx xxxxx nařízením xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxx období.

(2) X průběhu xxxxxx, xxx xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxx stanoveny xxxx elektřiny nebo xxxxx, xx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, provádí vždy xx xxxxxxxxx pátého xxx kalendářního měsíce xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx 1. xxxxx 2023 xx xxxxx xxxxxxxxxx kalendářního xxxxxxxxx.

(3) Při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny x xxxxxxxxx xxxxxxx zákazníka xxxxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx místech zákazníka xxxxxxxxx x §4 xxxx. 3 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §4 odst. 4 xxxx. c) nebo x) nepřihlíží.

(4) X xxxxxxx xxxxxxx majetkového xxxxxxxxx xxxxxxxxx X xx X xx xxx posuzování xxxxxx xxxxxxxxxx majetkového xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxx stanoveny xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, vychází z xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx období.

(5) Xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx nařízením xxxxxxxxx xxxx elektřiny xxxx xxxxx, xx posouzení, xxx xxxxx podnikatel xxxxxx xxxxxxxx majetkový xxxxxxxx, provádí xx 25. dubna 2024.

(6) Xx-xx velký xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §8b, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxxx cenu xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx velkého xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx seskupení xxxx, který x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přípustného xxxxxxxxxxx prospěchu pro xxxxxxxxx xxxx.

(7) Velký xxxxxxxxxx zpracuje zprávu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx majetkového xxxxxxxxx xxxxx vzoru uvedeného x xxxxxxx č. 13 x xxxxxx xxxxxxxx. Zprávu o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ministerstvu xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx období xxxxx xxxxxxxx 2 nebo 5.

§8x

Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx majetkového prospěchu

(1) Xxxxx nadměrného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je splatný xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §8x xxxx. 2. Xxxxx xxxxxxxxxx majetkového xxxxxxxxx xxxxx věty první xx snižuje x xxxxxxx uskutečněné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §8x xxxx. 5 xx xxxxxxxx období, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ceny xxxxxxxxx xxxx plynu, xx xxxxxxx xx 30. xxxxxx 2024. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nadměrného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx předcházející xxxxxx.

2) Nařízení Xxxx (XXX) x. 2658/87 xx dne 23. xxxxxxxx 1987 o xxxxx a statistické xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx celním xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

3) Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) x. 651/2014 xx xxx 17. xxxxxx 2014, xxxxxx xx x souladu x xxxxxx 107 x 108 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Komise (EU) 2022/2472 xx xxx 14. prosince 2022, xxxxxx xx x xxxxxxx x články 107 x 108 Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x odvětvích zemědělství x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx slučitelné x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2022/2473 xx xxx 14. xxxxxxxx 2022, xxxxxx xx určité xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx produktů rybolovu x xxxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 107 a 108 Xxxxxxx x fungování XX, nařízení Komise (XX) x. 1407/2013 xx xxx 18. xxxxxxxx 2013 o xxxxxxx xxxxxx 107 x 108 Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx xxxx xx podporu xx xxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx, nařízení Xxxxxx (XX) č. 1408/2013 xx xxx 18. prosince 2013 x xxxxxxx xxxxxx 107 x 108 Xxxxxxx o xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x odvětví xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx znění, xxxxxxxx Komise (XX) x. 717/2014 xx xxx 27. června 2014 o použití xxxxxx 107 x 108 Smlouvy x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx de xxxxxxx v odvětví xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx znění, xxxxxxxx Komise (XX) x. 360/2012 xx xxx 25. xxxxx 2012 x použití xxxxxx 107 a 108 Smlouvy o xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx.".

17. X §11 xx doplňuje xxxxxxxx 3, který xxx:

"(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx XXX xx Xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx dvě xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx nadměrného xxxxxxxxxxx prospěchu, xxxx xxxxx kurz zaokrouhlený xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předcházejícího xxxxxxxxxx dne, xxxxx xxxxxxxx xxx období xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxx.".

18. X §14 odstavec 2 xxx:

"(2) Ustanovení §1 xxxx. 2, §2 xxxx. 1 až 5, §3, §4 xxxx. 5 až 7, §12 a 12x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 31. xxxxxxxx 2023.".

&xxxx;19. V xxxxxxx x. 1 xxxx A xxx:

"Xxxx X

“.

&xxxx;20. Příloha č. 3 xxx:

Xxxxxxx č. 3 x xxxxxxxx xxxxx x. 298/2022 Xx.

XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

xxxxx §6 xxxx. 3 xxxx §7 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxx x. 298/2022 Xx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxx

XXX (xxxx-xx xxxxxxxxx)

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx - xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx, jakým xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX/XXX)

Xxxxxxxx prohlašuje, xx je

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx podíly x xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republika, xxxx nebo obec.

Zákazník xxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx zákazníka

◻ xxxx,

◻ xx

xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx na xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx:........................................

....................................................................................
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx

".

21. X xxxxxxx x. 9 xx text "XXx" xxxxxxxxx xxxxxx "%".

22. Xx xxxxxxx x. 9 se xxxxxxxx xxxxxxx x. 10 až 13, xxxxx xxxxx:

Xxxxxxx x. 10 x nařízení xxxxx x. 298/2022 Xx.

XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

xxxxx §6 odst. 5 xxxxxxxx xxxxx č. 298/2022 Xx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxx

XXX (xxxx-xx xxxxxxxxx)

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx - xxxxx a xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx, jakým xxxxx xx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, že

a) xx velkým podnikatelem xxxx požaduje dodávku xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) x xxxxxx xx 1. xxxxx 2023 do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nepřekročil nejvyšší xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx seskupení xxxx, xxxxx xxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx doporučení xxxxxx 2003/361/XX ze xxx 6. xxxxxx 2003 o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxx xx stanovenou xxxx na území Xxxxx republiky x xxxxxx xx 1. xxxxx 2023 xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx nejvyššího přípustného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx ministerstvu xxxxxx x posouzení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 13 k xxxxxx nařízení.

Zákazník bere xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx údajů x xxxxx prohlášení xx přestupkem xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx:........................................

....................................................................................
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jednat za xxxxxxxxx


Xxxxxxx x. 11 x xxxxxxxx xxxxx x. 298/2022 Xx.

XXXX XXXXXXXXXX ZÁKAZNÍKA

podle §7 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxx x. 298/2022 Xx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx zákazníka x xxxxxxxxx místa:

Název xxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxx

XXX (xxxx-xx xxxxxxxxx)

Xxxxx xxxxxxxxx jednat xx xxxxxxxxx - xxxxx x příjmení a xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx jedná xx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx kód xxxxxxxxx xxxxx (XXX)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx plynu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx podnikatele, x

x) x období xx 1. ledna 2023 do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx velkého xxxxxxxxxxx.

Xx-xx zákazník součástí xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxx x ním xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 2003/361/XX xx xxx 6. xxxxxx 2003 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xx stanovenou cenu x xxxxxxxxx místech xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, pak xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx odběrem xxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxxx cenu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xx 1. xxxxx 2023 xx xxxxx xxxxxxxxxx uplynulého xxxxxxxxx xxxxxxx x překročení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx majetkového xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx prohlašuje, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx vzniku xxxxxxxxxx majetkového xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 13 x xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx prohlašuje, že xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx místě zákazníka

◻ xxxx,

◻ je

použit xx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx prohlašuje, xx plyn xxxxxxxxx x odběrném místě xxxxxxxxx

◻ xxxx,

◻ je

použit xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 4 xxxx. x) xxxx x).

Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx nesprávných, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xx přestupkem xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona.

Dne:........................................

....................................................................................
Podpis xxxxx oprávněné xxxxxx xx xxxxxxxxx


Xxxxxxx x. 12 x xxxxxxxx xxxxx x. 298/2022 Xx.

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXX

xxx XXXX

Xxxxx

1

0510

Xxxxx xxxxxxx xxxx

2

0610

Xxxxx xxxx

3

0710

Xxxxx železných rud

4

0729

Těžba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx

5

0891

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

6

0893

Xxxxx soli

7

0899

Ostatní xxxxx x xxxxxxxx x.x.

8

1041

Xxxxxx xxxxx a tuků

9

1062

Výroba xxxxxxxxxxxxxx výrobků

10

1081

Výroba cukru

11

1106

Výroba xxxxx

12

1310

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx

13

1330

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

14

1395

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx z nich, xxxxx oděvů

15

1411

Výroba xxxxxxxx xxxxx

16

1621

Xxxxxx xxx a xxxxx xx xxxx xxxxx

17

1711

Xxxxxx buničiny

18

1712

Výroba papíru x xxxxxxx

19

1910

Xxxxxx koksárenských xxxxxxxx

20

1920

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx ropných xxxxxxxx

21

2011

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

22

2012

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

23

2013

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

24

2014

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

25

2015

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

26

2016

Xxxxxx xxxxxx x primárních xxxxxxx

27

2017

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

28

2060

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

29

2110

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

30

2311

Xxxxxx xxxxxxxx xxxx

31

2313

Xxxxxx xxxxxx xxxx

32

2314

Xxxxxx skleněných xxxxxx

33

2319

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx skla xxxxxx xxxxxxxxxxx

34

2320

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

35

2331

Xxxxxx xxxxxxxxxxx obkladaček a xxxxxxx

36

2332

Xxxxxx xxxxxxxx zdicích xxxxxxxxx, xxxxx, dlaždic x xxxxxxxxx xxxxxxx

37

2341

Xxxxxx xxxxxxxxxxx x porcelánových xxxxxxx převážně pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

38

2342

Xxxxxx xxxxxxxxxxx sanitárních xxxxxxx

39

2351

Xxxxxx xxxxxxx

40

2352

Xxxxxx xxxxx x xxxxx

41

2399

Xxxxxx ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výrobků x.x.

42

2410

Xxxxxx xxxxxxxx železa, xxxxx x xxxxxxxxxx

43

2420

Xxxxxx xxxxxxxxx trub, trubek, xxxxxx profilů x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

44

2431

Xxxxxx xxxx za studena

45

2442

Výroba x hutní xxxxxxxxxx xxxxxxx

46

2443

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx

47

2444

Xxxxxx x xxxxx zpracování mědi

48

2445

Výroba x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

49

2446

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

50

2451

Xxxxxxxx železa


 

Kód Xxxxxxx

Xxxxx

1

81221

Xxxxxx x jiné xxxxxxxxxxxx xxxx

2

10311130

Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx konzervované xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx octovou, xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx částečně vařených x oleji x xxxxxxxxxx)

3

10311300

Xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxx

4

10391725

Xxxxxxxxx protlak koncentrovaný

5

105122

Sušené xxxxxxxxx xxxxx

6

105121

Xxxxxx odstředěné xxxxx

7

105153

Xxxxxx

8

105154

Xxxxxxx a laktózový xxxxx

9

10515530

Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx) syrovátka, xxxxxx, x xxxxxxxxx nebo x jiné pevné xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx obsahující xxxxxxx xxxx xxxx jiná xxxxxxxx

10

10891334

Xxxxxxxx xxxxxx

11

20302150

Xxxxxxxxxx smalty x glazury, xxxxxx x podobné xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo sklárny

12

20302170

Tekuté xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx frity x ostatní xxxx x xxxxxx, granulích xxxx xxxxxxxx

13

25501134

Xxxxx kované xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x klikových xxxxxxx x xxxx, x xxxxx xxxx.


Xxxxxxx x. 13 x xxxxxxxx xxxxx x. 298/2022 Xx.

XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXX NADMĚRNÉHO XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

xxxxx §8x odst. 7 nařízení vlády x. 298/2022 Xx.

".

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx plynu x xxxxx x xxxxx 2023 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 5 věty xxxxx xxxx §7 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxxxx vlády x. 298/2022 Xx., xx znění účinném xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx 3. xxxxx 2023. K xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx po xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx elektřiny nebo xxxxx v xxxxx x xxxxx 2023 xxxxxxxxxx.

2. Poskytl-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 5 xxxx xxxxx xxxx §7 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxxxx vlády x. 298/2022 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx nařízení, xxxxxxxx xx takové xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxx, xx xx velkým xxxxxxxxxxxx nebo požaduje xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx podnikatele, xxxxx §6 xxxx. 5 xxxx xxxxx xxxx §7 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 298/2022 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx, xxx období xx 30. xxxxx 2023. Xxxxxxxxxx §13 xxxx. 2 věty xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 298/2022 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto nařízení, xx xxxxxxxxx.

Čl. XXX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx po dni xxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxx:

xxxx. XxXx. Xxxxx, Ph.D., XX.X., v. x.
&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 28/2023 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 4.2.2023.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.