Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.02.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.2023.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

26/2023 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

26

VYHLÁŠKA

ze xxx 26. xxxxx 2023,

kterou se xxxx xxxxxxxx č. 478/2000 Xx., kterou xx provádí zákon x xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §41 odst. 2 xxxxxx x. 111/1994 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 304/1997 Sb., zákona x. 150/2000 Sb., xxxxxx x. 103/2004 Xx., xxxxxx x. 229/2005 Xx., xxxxxx x. 226/2006 Sb., xxxxxx x. 194/2010 Xx., xxxxxx č. 119/2012 Sb., zákona x. 102/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx č. 304/2017 Xx., xxxxxx x. 115/2020 Xx., xxxxxx x. 337/2020 Xx. x zákona x. 217/2022 Sb., x provedení §21 xxxx. 9, §21c xxxx. 4, §21f xxxx. 1 x §34d xxxx. 9 xxxxxx zákona:

Xx. X

Xxxxxxxx č. 478/2000 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 55/2003 Xx., vyhlášky č. 281/2007 Sb., xxxxxxxx x. 269/2012 Sb., xxxxxxxx x. 106/2013 Xx., xxxxxxxx č. 307/2017 Sb., xxxxxxxx x. 304/2020 Sb. x xxxxxxxx x. 370/2020 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx §11 xx xxxxx "(X §21 odst. 8 a x §21x odst. 2 xxxxxx)" xxxxxxxxx xxxxx "(X §21 xxxx. 9 x k §21x odst. 4 xxxxxx)".

2. §15 xxxxxx xxxxxxx zní:

"§15

Průkaz xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx průkazu xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x. 2 k xxxx xxxxxxxx.".

3. V xxxxxxx §15x xx xxxxx "(X §21x xxxx. 1 xxxxxx)" xxxxxxxxx xxxxx "(K §21f xxxx. 1 xxxxxx)".

4. X nadpisu §23x xx slova "(X §34x xxxx. 6 xxxxxx)" xxxxxxxxx xxxxx "(X §34x xxxx. 9 zákona)".

5. Xxxxxxx x. 2 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"Xxxxxxx x. 2 k xxxxxxxx x. 478/2000 Xx.

Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx

x) Průkaz řidiče xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx 54 x 85,6 xx xx zaoblenými xxxx.

x) Xx xxxxxx straně xxxxxxx xxxxxx taxislužby xx x xxxx xxxxxx xxxxxx průkazu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx střídavě xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. X xxxx xxxxx části xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx "XXXXXX ŘIDIČE XXXXXXXXXX" x xxx ním x xxxxxx řádku xxxxx "XXXX XXXXXX XXXXXXX". Xxx xxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxx umístěno xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fotografie xxxxxx taxislužby. Přes xxxxx xxxxxx roh xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tvaru o xxxxxxx 16 xx. X xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx "Xxxxx xxxxxxx / Licence Xx." x pod xxx xxxxxxxxxxx číslo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, a příjmení xxxxxx, x xx xxxxxxx ve 3 xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx 13 xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx znaků, xxxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx. V xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xx / Xxxxxxx" a pod xxx xx dalším xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

x) Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx taxislužby xx x xxxx xxxxxx xxxxxx průkazu umístěn xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pruh xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x černými xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx uveden ve xxxx řádcích xxxxx "Xxxxxx řidiče xxxxxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxx §21c xxxx. 4 zákona x. 111/1994 Xx., o xxxxxxxx dopravě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxx." x xxx xxx xx xxxx xxxxxxx nápis "Nalezený xxxxxx xxxxxxx Ministerstvu xxxxxxx, xxxx. L. Xxxxxxx 1222/12, 110 15 Xxxxx 1."

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxx řidiče xxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxx

xxxxx strana

".

Čl. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vydané xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x platnosti xx xxxx x xxxx uvedenou.

Čl. XXX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. února 2023.

Xxxxxxx:

Xxx. Xxxxx v. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 26/2023 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.2.2023.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.