Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.02.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.2023.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

26/2023 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

26

XXXXXXXX

xx dne 26. xxxxx 2023,

kterou xx xxxx xxxxxxxx x. 478/2000 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx dopravě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx dopravy stanoví xxxxx §41 odst. 2 xxxxxx č. 111/1994 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 304/1997 Sb., xxxxxx x. 150/2000 Xx., xxxxxx x. 103/2004 Xx., xxxxxx x. 229/2005 Xx., xxxxxx x. 226/2006 Sb., xxxxxx x. 194/2010 Xx., xxxxxx x. 119/2012 Xx., xxxxxx x. 102/2013 Sb., xxxxxx č. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 304/2017 Sb., xxxxxx x. 115/2020 Sb., xxxxxx č. 337/2020 Xx. a xxxxxx x. 217/2022 Xx., x provedení §21 xxxx. 9, §21c xxxx. 4, §21f xxxx. 1 x §34d odst. 9 xxxxxx zákona:

Xx. X

Xxxxxxxx č. 478/2000 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 55/2003 Xx., xxxxxxxx x. 281/2007 Xx., xxxxxxxx x. 269/2012 Xx., xxxxxxxx x. 106/2013 Xx., xxxxxxxx x. 307/2017 Xx., xxxxxxxx x. 304/2020 Xx. x xxxxxxxx x. 370/2020 Sb., se xxxx xxxxx:

1. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx §11 se xxxxx "(X §21 xxxx. 8 x x §21x xxxx. 2 xxxxxx)" nahrazují xxxxx "(X §21 xxxx. 9 x x §21x xxxx. 4 xxxxxx)".

2. §15 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§15

Xxxxxx řidiče xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x příloze x. 2 x xxxx xxxxxxxx.".

3. X xxxxxxx §15x xx slova "(X §21e xxxx. 1 xxxxxx)" xxxxxxxxx xxxxx "(X §21x xxxx. 1 xxxxxx)".

4. X xxxxxxx §23a xx xxxxx "(K §34x xxxx. 6 xxxxxx)" xxxxxxxxx slovy "(X §34x odst. 9 xxxxxx)".

5. Xxxxxxx x. 2 xxxxxx xxxxxxx zní:

"Příloha č. 2 x xxxxxxxx x. 478/2000 Sb.

Vzor xxxxxxx řidiče xxxxxxxxxx

1. Xxxxx

x) Průkaz xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x velikosti 54 x 85,6 xx xx xxxxxxxxxx rohy.

b) Xx xxxxxx straně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a černými xxxxxxx. V levé xxxxx xxxxx xxxxxxx xx uveden nápis "XXXXXX ŘIDIČE XXXXXXXXXX" x xxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxx "XXXX DRIVER XXXXXXX". Xxx xxx xx x xxxx xxxxx průkazu xxxxxxxx xxxxxxxxx zpracování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx spodní roh xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx 16 xx. X xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx "Xxxxx xxxxxxx / Licence Xx." x xxx xxx xxxxxxxxxxx číslo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xx střední xxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxx xx 3 xxxxxxx s maximální xxxxxx xxxxx 13 xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxx x xxxxxxxx řidiče xxxxxxxxx počet xxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx do dvou xxxxx. X xxxxx xxxxxx xxxxx průkazu xx uveden xxxxx "Xxxxxxxx do / Xxxxxxx" x xxx xxx xx dalším xxxxx xxxxx konce xxxxxxxxx xxxxxxx.

x) Xx xxxxx xxxxxx průkazu xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx kratší xxxxxx průkazu xxxxxxx xxxxxxxx šachovnicový pruh xxxxxxx střídavě žlutými x xxxxxxx čtverci. Xx xxxxxx části xxxxxxx uveden ve xxxx xxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxx §21x xxxx. 4 xxxxxx x. 111/1994 Xx., x xxxxxxxx dopravě, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxx." x pod xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. L. Xxxxxxx 1222/12, 110 15 Praha 1."

2. Xxxxxxxxxx průkazu xxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxx strana

zadní xxxxxx

".

Čl. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xx xxxx v xxxx uvedenou.

Xx. III

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. února 2023.

Xxxxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 26/2023 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.2.2023.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.