Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.2023.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

26/2023 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

26

VYHLÁŠKA

ze dne 26. xxxxx 2023,

kterou xx xxxx xxxxxxxx č. 478/2000 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 2 zákona x. 111/1994 Sb., x xxxxxxxx dopravě, xx xxxxx zákona x. 304/1997 Xx., xxxxxx x. 150/2000 Sb., xxxxxx x. 103/2004 Xx., zákona x. 229/2005 Xx., xxxxxx x. 226/2006 Xx., xxxxxx č. 194/2010 Xx., xxxxxx č. 119/2012 Sb., xxxxxx x. 102/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., zákona x. 304/2017 Xx., zákona x. 115/2020 Xx., xxxxxx x. 337/2020 Xx. a xxxxxx x. 217/2022 Xx., x xxxxxxxxx §21 xxxx. 9, §21c xxxx. 4, §21f xxxx. 1 a §34d xxxx. 9 xxxxxx xxxxxx:

Čl. X

Xxxxxxxx č. 478/2000 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx x silniční xxxxxxx, ve znění xxxxxxxx č. 55/2003 Xx., xxxxxxxx x. 281/2007 Sb., vyhlášky x. 269/2012 Xx., xxxxxxxx x. 106/2013 Xx., xxxxxxxx x. 307/2017 Sb., xxxxxxxx x. 304/2020 Xx. x xxxxxxxx x. 370/2020 Xx., se xxxx xxxxx:

1. Ve xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx §11 xx slova "(X §21 odst. 8 x x §21x odst. 2 xxxxxx)" xxxxxxxxx xxxxx "(X §21 xxxx. 9 x x §21x odst. 4 xxxxxx)".

2. §15 včetně xxxxxxx zní:

"§15

Průkaz xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx řidiče xxxxxxxxxx xx uveden x xxxxxxx č. 2 x této xxxxxxxx.".

3. X nadpisu §15x xx slova "(X §21x odst. 1 zákona)" xxxxxxxxx xxxxx "(K §21x xxxx. 1 xxxxxx)".

4. X xxxxxxx §23x xx slova "(X §34x xxxx. 6 xxxxxx)" xxxxxxxxx slovy "(X §34x odst. 9 xxxxxx)".

5. Xxxxxxx x. 2 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"Xxxxxxx x. 2 k vyhlášce x. 478/2000 Xx.

Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx

x) Xxxxxx řidiče xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx 54 x 85,6 xx xx zaoblenými xxxx.

x) Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx taxislužby xx x xxxx xxxxxx strany průkazu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. X levé xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx nápis "XXXXXX XXXXXX TAXISLUŽBY" x xxx ním x xxxxxx xxxxx xxxxx "XXXX XXXXXX XXXXXXX". Xxx xxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxx umístěno xxxxxxxxx zpracování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx umístěn xxxxxxxxxx číslovaný xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 16 xx. X xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx je xxxxxx nápis "Xxxxx xxxxxxx / Xxxxxxx Xx." x xxx xxx xxxxxxxxxxx číslo xxxxxxx xxxxxx taxislužby. Xxxxxx ve xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx ve 3 xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx řádku 13 xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx počet xxxxx, xxxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zkratkou xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dvou xxxxx. X xxxxx xxxxxx xxxxx průkazu xx uveden xxxxx "Xxxxxxxx xx / Xxxxxxx" x xxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

x) Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx šachovnicový xxxx xxxxxxx střídavě xxxxxxx x černými xxxxxxx. Xx spodní xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx řádcích nápis "Xxxxxx řidiče xxxxxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxx §21x xxxx. 4 xxxxxx x. 111/1994 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x je veřejnou xxxxxxxx." a xxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nábř. X. Xxxxxxx 1222/12, 110 15 Xxxxx 1."

2. Xxxxxxxxxx průkazu xxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxx

xxxxx xxxxxx

".

Čl. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxx x platnosti xx dobu x xxxx uvedenou.

Xx. III

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. února 2023.

Xxxxxxx:

Xxx. Xxxxx x. r.

Informace

Právní xxxxxxx č. 26/2023 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.2.2023.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx předpisu.