Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.01.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 23.01.2023.


Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změny přílohy Dohody o ochraně populací evropských netopýrů

6/2023 Sb. m. s.
 

Sdělení

INFORMACE

6

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx zahraničních věcí

Ministerstvo xxxxxxxxxxxx věcí sděluje, xx xxx 12. xxxxx 2022 xxxx x Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx Dohody x ochraně populací xxxxxxxxxx xxxxxxxx1).

Xxxxx vstoupila x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx. XXX xxxx. 5 Xxxxxx xxx 11. xxxxxxxx 2022 x xxxxx xxxx vstoupila x xxxxxxxx i pro Xxxxxx republiku.

Anglické znění xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXXXXX.XxX9.Xxxxxxxxxxx9.2

9. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx, Chorvatsko, 10. -13. xxxxx 2022

Xxxxxxxx 9.2

Xxxxx xxxxxxx Dohody

Zasedání xxxxxxxxx xxxxx Dohody x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxxx "Xxxxxx"),

xxxxxxxxxxxx usnesení x. 7 xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxx, červenec 2000), xxxxx xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx Přílohu xx xxxxxxxx druhů xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxx x na xxx xx Xxxxxx vztahuje;

připomínajíc xxxx, že "Evropa" xx xxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx XXXXXXXX.XxX2.8.XxxxxXXxx (Xxxxxxxx 2.5);

xxxxxxxxx xxxxxxxx potřebu xxxxx Přílohy xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx druhů xxxxxxxx xxxxxxxx x Příloze xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx názvosloví stanoveným Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx případných změn Přílohy;

xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx změn Přílohy xx xxxxxxx doporučení Xxxxxxxxx xxxxxx; x

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Přílohy, xxxxx však xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxx, xxx budou xxxxxxxx xxxxx informace;

a

rozhodlo:

1. xxxxxxx xxxx Xxxxxx crypticus Xxxxx, Ibáňez, Xxxxxxxx, Xxxxx &xxx; Puechmaille, 2019 xx Xxxxxxx Xxxxxx;

2. xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 1935 x Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx, 1964 xx Xxxxxxx Xxxxxx;

3. xxxxxxx druh Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx, Kiefer, Xxxxx & Xxxxx, 2004 xx Xxxxxxx Xxxxxx;

4. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx (Xxxxx, 1797) xxxxxxx (Borkhausen, 1797);

5. xxxxxx xxxxx xxxxxx Keyserling xx xxx Xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxx nilssonii (xxx Xxxxxxxxxx &xxx; Xxxxxxx, 1839) x Xxxxxxxxxxxx nathusii (xxx Xxxxxxxxxx &xxx; Blasius, 1839);

6. změnit jméno xxxxxx Bobrinskii xx Xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx, 1918;

x současně

přijalo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx Dohody xxxxxxxxx x tomuto xxxxxxxx x Xxxxxxx X, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx uvedenými x Xxxxxxx XX.

Xxxxxxx X

Xxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx x Xxxxxx x xx xxx xx vztahuje tato Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Geoffroy, 1810)

Xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx nudiventris Xxxxxxxxxxx, 1830

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx blasii Xxxxxx, 1866

Xxxxxxxxxxx euryale Xxxxxxx, 1853

Xxxxxxxxxxx ferrumequinum (Schreber, 1774)

Xxxxxxxxxxx hipposideros (André, 1797)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx, 1901

Xxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx barbastellus (Xxxxxxxx, 1774)

Xxxxxxxxxxx caspica Satunin, 1908

Xxxxxxxxx anatolicus Xxxxxx, 1971

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx, 1840)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx Xxxxxxxxxx & Xxxxxxx, 1839)

Xxxxxxxxx ognevi Bobrinskoj, 1918

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx (Schreber, 1774)

Xxxxxxx xxxxx (Bonaparte, 1837)

Xxxxxx alcathoe xxx Xxxxxxxxx &xxx; Xxxxxx, 2001

Xxxxxx xxxxxxxxxxx (Kuhl, 1817)

Xxxxxx xxxxxxx (Xxxxx, 1857)

Xxxxxx xxxxxxxx (Eversmann, 1845)

Xxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx, 1837)

Xxxxxx crypticus Xxxxx, Xxxxxx, Salicini, Xxxxx &xxx; Puechmaille, 2019

Xxxxxx xxxxxxxxx (Boie, 1825)

Myotis xxxxxxxxxxx (Xxxx, 1817)

Xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxx, 1869)

Myotis xxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx, 1806)

Xxxxxx xxxxxxxxx Cabrera, 1904

Myotis xxxxxx Xxxxxxxx, 1964

Xxxxxx xxxxxx (Borkhausen, 1797)

Myotis xxxxxxxxxx (Xxxx, 1817)

Xxxxxx xxxxxxxx (Kuhl, 1817)

Xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx, 1977

Xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx, 1934

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 1935

Xxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxxx, 1901)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx, 1780)

Nyctalus xxxxxxxx (Xxxx, 1817)

Xxxxxxxx xxxxxxx (Schreber, 1774)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Peters, 1859

Pipistrellus xxxxxx Xxxxx &xxx; Xxxxx, 2004

Pipistrellus kuhlii (Xxxx, 1817)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxx, 1878)

Pipistrellus xxxxxxxx (xxx Keyserling &xxx; Xxxxxxx, 1839)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx, 1774)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxx, 1825)

Plecotus xxxxxxx (Xxxxxxxx, 1758)

Xxxxxxxx austriacus (Xxxxxxx, 1829)

Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxx &xxx; Veith, 2004

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Dulic, 1980

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 1965

Plecotus xxxxxx Xxxxxxx, Kiefer, Xxxxxxxxxxx &xxx; Xxxxx, 2002

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx-Xxxxxxxx, 1907

Xxxxxxxxxxx murinus Xxxxxxxx, 1758

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, 1907

Xxxxxxxxxxx schreibersii (Xxxx, 1817)

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxxxxx, 1814)

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 6/2023 Xx. x. x. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 23.1.2023.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx evropských xxxxxxxx, přijatá x Xxxxxxx xxx 4. xxxxxxxx 1991, byla xxxxxxxxx xxx č. 208/1994 Sb.

Změna Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx netopýrů, xxxxxxx x Xxxxxxxx xxx 26. xxxxxxxx 2000, byla xxxxxxxxx xxx č. 137/2002 Sb. m. s.

Změna xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx netopýrů, xxxxxxx x Xxxxxxx xxx 17. xxxx 2014, byla vyhlášena xxx č. 14/2016 Sb. m. s.

Změna přílohy Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx evropských xxxxxxxx, xxxxxxx x Xxxxxx xxx 10. xxxxx 2018, byla vyhlášena xxx č. 7/2019 Sb. m. s.