Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.01.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.01.2023.


Zákon, kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

20/2023 Sb.
 

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o nelékařských zdravotnických povoláních Čl. III

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace Čl. IV

ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST Čl. V

INFORMACE

20

XXXXX

xx xxx 11. xxxxx 2023,

xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 65/2022 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Ruské xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx se xxxxxx na xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

XXXX PRVNÍ

Změna xxxxxx x některých opatřeních x xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxxxxx vyvolaným invazí xxxxx Xxxxx federace

Čl. X

Xxxxx č. 65/2022 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx invazí xxxxx Ruské federace, xx xxxxx xxxxxx x. 175/2022 Xx. x zákona x. 198/2022 Xx., xx xxxx takto:

1. X §1 odst. 1 xx xx xxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx".

2. X §5 xxxx. 4 větě xxxxx xx slova "xxxxxxx xxxxxxx do cestovního xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx štítkem s xxxxx platnosti xx 31. xxxxxx 2024" x ve xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxx.

3. V §5x odst. 1 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Žádost x xxxxxxxxx x xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx podávaná xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx.".

4. V §6 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxxxx-xx cizinec xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxx orgánů xxxx xxxxxx, xxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx cizinců xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, jestliže xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

5. X §6 xxxx. 5 se xx xxxxx xxxxx věty xxxxx doplňují xxxxx ", a xx xxx xxxxx soudního xxxxxx".

6. X §6 xx za odstavec 8 vkládají xxxx xxxxxxxx 9 a 10, xxxxx znějí:

"(9) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx od 24. února 2022 xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Ukrajiny xxxxxxxxx invazí vojsk Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx podle §33 xxxx. 1 písm. x) zákona x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx ochrany, xxxx xxxxx §33 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxx cizinců na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx §43 x §62 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx nepoužijí.

(10) Xxxxxxx víza podle xxxxxxxx 9 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx cestovního xxxxxxx xxxx xxxx xxx. Pokud xxxx xxxxx s xxxxxxx xx místní xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 9 xx 11 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 11 až 13.

7. X §6 xxxxxxxx 13 xxx:

"(13) Xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rodných xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x případě cizince, xxxxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx ochrana, xxxx

x) xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx území Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx cizinců xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx §33 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.".

8. Xx §7x xx vkládají xxxx §7x xx 7g, xxxxx včetně xxxxxxx xxxxx:

"§7x

Xxxxxxxxxxx dočasné xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Evropské xxxx ukončena, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx byla x xxxx 2022 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, se ode xxx 1. dubna 2023 xxxx ode xxx následujícího po xxxxxxxx xxxxxxxxx oprávnění x xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, do xxx 30. září 2023 xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx k xxxxxx prodloužení do 31. xxxxxx 2023 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(2) Xxxxxxx-xx se xxxxxxx do 30. xxxx 2023 xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vízového xxxxxx, považuje xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx dočasnou xxxxxxx až xx 31. xxxxxx 2024.

(3) X prodloužení xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx provést xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx formuláře, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"). K xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zasláním potvrzení x registraci xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx o registraci xxxxxxxx termín x xxxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxx dostavit xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx registraci xx xxxxxxx povinen xxxxx místo xxxxxxxxx xxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxx, kde xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx již xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx.

(5) Xxx dostavení xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o ubytování xxxxx §6 xxxx. 1, xxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx doložit xxxxxx x ubytování xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx ubytování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6x x xxxxx xx x xxxxx místě xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 27. xxxxxx 2022 x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx uvedeným x xxxxxxxxxx.

(6) Za xxxx xxxxxx 18 xxx převezme xxxxxx xxxxxx xxxxx osoba, xxxxx doloží, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dítěte nebo xxxxxx, která xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx jednat.

(7) Xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx x vyznačení xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx, xxxxx xx xx 31. xxxxxx 2023 xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, dočasná xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx zaniká. Cizinci, xxxxx xx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxx 2023 xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxx štítek xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx 6, xxxxxxx xxxxxxx uplynutím xxxxxx xxx zaniká.

§7c

Vízový xxxxxx

(1) Xxxx platnosti xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vyznačí nejpozději xx 1. xxxxx 2023 xx 31. xxxxxx 2024.

(2) Xxxxx-xx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx prodloužení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx záznam x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx.

§7x

Xxxx xxxxxx x xxxxxxx dočasné xxxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx ochrana xxxxx xxxxxx zákona Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x oprávnění x xxxxxx xx účelem xxxxxxx ochrany xxx xxxxxxxx, novou xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx, xx právní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx měl x evidovanému xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx, po kterou xxxxxxx xxxxxxxx dočasnou xxxxxxx xxxxxxxxx, není xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx dočasné xxxxxxx.

(2) Xxxxxx štítek xxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx ochrany se xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx dočasné xxxxxxx.

§7x

Xxxxxxxxxxx víza xx xxxxxx strpění

(1) Xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx neopravňuje x xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx ochrany, nebo xxxxx §33 odst. 3 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xx 24. února 2022, xx xxxxxxxx xx platné xx 31. xxxxxx 2024.

(2) Xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxx xxxxxxxx na Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx dobou xxxxxxxxx; x xxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx si xxxxxx termín, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxx 2024.

(3) Xxxxx-xx s xxxxxxx xx xxxxxx podmínky xxxxx podle xxxxxxxx 1 vyznačit xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx víza xx xxxxxxxxxx dokladu xxxx xxxx něj.

§7f

(1) Xx 1. xxxxx 2023 se vízum x pobytu xxx 90 dnů xx xxxxxx strpění xxxxxx xx území České xxxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxx cizinců xx xxxxx České republiky, xxxxx neopravňuje x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx ochrany, xxxx xxxxx §33 xxxx. 3 zákona o xxxxxx cizinců xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x souvislosti x ozbrojeným konfliktem xx území Xxxxxxxx xxxxxxxxx invazí xxxxx Xxxxx xxxxxxxx od 24. xxxxx 2022 xxxxxxx do 31. xxxxxx 2024. Xxxx xxxxxxxxx xxxx se xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx do 31. xxxxxx 2024.

(2) Nelze-li x ohledem xx xxxxxx podmínky xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx formou xxxxxxxx xxxxxx, xxx učinit xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx víza do xxxxxxxxxx dokladu xxxx xxxx xxx.

§7x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x víza xx účelem xxxxxxx x mimořádné xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx situace xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx 31. xxxxxx 2023 xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7x xxxx. 1 x 3, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx do 31. xxxxxx 2024.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x opakované xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §7x odst. 1 xx xx cestovního xxxxxxx nebo xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dostavit se x xxxxxxxxx vízového xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §7x xxxx. 3 xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §7e xxxx. 1 xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx mimo něj xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.".

9. V §9 xxxx. 2 xx xx xxxxx "x" xxxxxxxx xxxxx "§7b xx" x xxxxx "2023" se nahrazuje xxxxxx "2024".

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxxx x. 65/2022 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxxxxx vyvolaným xxxxxx xxxxx Xxxxx federace, xx znění účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx i xx žádost x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 326/1999 Sb., o xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky x x změně xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxxx dočasné xxxxxxx, nebo podle §33 xxxx. 3 xxxxxx č. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ke xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxxx cizinci x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Ukrajiny xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xx 24. xxxxx 2022, xxxxxxx xx 1. ledna 2023 xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxx x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §43 xxxxxx x. 326/1999 Xx., o pobytu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x x změně některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx ke dni xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 326/1999 Sb., xx xxxxx účinném xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xx účelem xxxxxxx ochrany, nebo xxxxx §33 xxxx. 3 xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, uděleného xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx konfliktem xx území Xxxxxxxx xxxxxxxxx invazí xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xx 24. xxxxx 2022, xx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. III

Zákon č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), ve znění xxxxxx x. 125/2005 Xx., xxxxxx x. 111/2007 Sb., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx č. 189/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 105/2011 Xx., xxxxxx x. 346/2011 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Sb., xxxxxx x. 126/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., zákona x. 201/2017 Xx., xxxxxx x. 284/2018 Xx., xxxxxx č. 176/2019 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Sb., zákona x. 585/2020 Sb. x zákona x. 366/2021 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §22 xxxx. 1 xx xxxxx ", xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9x)" xxxxxxx.

2. X §22 xxxx. 3 se xxxxx "x trvání 5 xxx" zrušují.

XXXX TŘETÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxx školství x&xxxx;xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx území Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 67/2022 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx vyvolaným xxxxxx xxxxx Ruské xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 175/2022 Xx. x xxxxxx x. 199/2022 Sb., xx mění xxxxx:

1. X §2 xxxxxxxx 5 x 6 xxxxx:

"(5) Ředitel xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx školy xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx k základnímu xxxxxxxxxx x xxxx xx 1. xxxxxx 2023 do 15. xxxxxxxx 2023. Xxxxxxx xxxxxx x této xxxxx podat přihlášku x zápisu xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §34 xxxx. 2 xxxx §36 odst. 4 školského xxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx školy xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, xxxxxx xxxxx x dobu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x doby xxxxxx zápisu podle xxxxxxxxx zákona. Na xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx termínu xxxxxx podle §34 xxxx. 2 x §36 xxxx. 4 xxxxxxxxx zákona.".

2. X §2x se slovo "xxxxx," xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx" x xxxxx "povinného" xx zrušuje.

3. V §10 xxxx. 2 xx xxxxx "2023" xxxxxxxxx číslem "2024".

XXXX ČTVRTÁ

ÚČINNOST

Čl. X

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx části první xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 31. xxxxxx 2024 x xxxxxxxxxx části třetí pozbývají platnosti xxxxxxxxx xxx 31. xxxxx 2024.
&xxxx;

Xxxxxxxx Xxxxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxx x. r.

Informace

Právní xxxxxxx č. 20/2023 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 24.1.2023 x xxxxxxxxxx části první xxxxxxxxx xxxxxxxxx uplynutím xxx 31.3.2024 a xxxxxxxxxx části třetí pozbývají xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 31.8.2024.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx jiných právních xxxxxxxx v odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.