Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.01.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.01.2023.


Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

19/2023 Sb.
 

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna energetického zákona Čl. I

ČÁST DRUHÁ - Změna stavebního zákona Čl. II

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona, kterým se mění zákon o podporovaných zdrojích energie Čl. III

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o podporovaných zdrojích energie Čl. IV

Přechodná ustanovení Čl. V

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o hospodaření energií Čl. VI

ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST Čl. VII

INFORMACE

19

ZÁKON

ze xxx 11. xxxxx 2023,

xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 458/2000 Xx., o xxxxxxxxxx podnikání x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

Xxxxx energetického xxxxxx

Xx. I

Zákon č. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx č. 262/2002 Xx., zákona x. 302/2002 Xx., zákona x. 278/2003 Sb., xxxxxx x. 356/2003 Xx., xxxxxx x. 670/2004 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Sb., zákona x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 158/2009 Xx., zákona x. 223/2009 Sb., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., zákona č. 155/2010 Xx., xxxxxx x. 211/2011 Xx., xxxxxx x. 299/2011 Xx., zákona x. 420/2011 Xx., zákona x. 165/2012 Sb., xxxxxx x. 350/2012 Xx., xxxxxx x. 90/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 104/2015 Xx., zákona x. 131/2015 Xx., xxxxxx x. 152/2017 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Xx., zákona x. 277/2019 Xx., xxxxxx č. 1/2020 Xx., xxxxxx č. 403/2020 Sb., xxxxxx x. 609/2020 Sb., xxxxxx x. 261/2021 Xx., xxxxxx x. 284/2021 Sb., xxxxxx x. 362/2021 Sb., xxxxxx x. 382/2021 Xx., xxxxxx č. 176/2022 Xx., xxxxxx x. 232/2022 Xx., xxxxxx x. 287/2022 Xx. x xxxxxx x. 365/2022 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §2 odst. 2 písm. x) xxxx 18 xx xx text "xxxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "výrobna xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx energie o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 1 XX x xxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 1 XX a xxxx".

2. X §2 odst. 2 xxxx. x) xxxx 26 xx xxxxxxxxxx xx vypouští xxxxx "xxxxxxx".

3. X §3 xxxx. 2 xxxx xxxxx se xx text "xxxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "výroba xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 1 XX x xxxx a xxxxxx elektřiny x xxxxxxxxxxxxx výrobně elektřiny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 1 XX x xxxx" x xxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxx".

4. X §3 xxxx. 3 xxxx xxxxx, §28 xxxx. 5 xxxx xxxxx, §46 xxxx. 7 xxxx. x), x) x x) x x §46 xxxx. 7 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "10" xxxxxxxxx xxxxxx "50".

5. X §5 odst. 5 xxxx xxxxxxxx xx xxxxx "20" xxxxxxxxx xxxxxx "50".

6. X §12x xxxx. 1 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx větami xxxxxx xx čtvrtou, které xxxxx: "Xx-xx takových xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx každý z xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx dodávku xxxxxxxxx nebo xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx o xxx, x jakém xxxxxxx zajišťuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x elektřinou xxxx obchodník x xxxxxx zveřejňuje xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Pokud xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poslední xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx licence na xxxxxxxxxx elektřiny xxxx xxxxx ten x xxxxxxxx licence na xxxxxx x elektřinou xxxx obchod x xxxxxx podle xxxx xxxxx, xxxxx k 1. xxxxx kalendářního xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dodává xxxxxxxxx xxxx xxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx odběrných xxxx spotřebitelů.".

7. X §19x se doplňují xxxxxxxx 7 až 9, xxxxx xxxxx:

"(7) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx mimořádné xxxxx xxxxxxx zápůjčku xxxx xxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx zápůjčky xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx vláda. K xxxxxxxxxxxx operacím zápůjčky xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx úrokových, xxxxxxxx xx jiných xxxxx xxxxxxxxxxxx obchody x xxxxxxxxxxxx nástroji, xxxxxx derivátů.

(8) Zápůjčky x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 7 xxxxxx výdajem státního xxxxxxxx, splátky xxxxxx xxxxxxxx x úvěrů xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a úroky x xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x úvěrů xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx může vláda xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx poskytnout x xxxxxxxxx xxxx x národním xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx situace xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx státní xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.".

8. V §23 xx na xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx elektřiny x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 50 xX připojených x xxxxxxxxxxx soustavě, které xxxxxxxxxx xxxxxxxx povolení xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona.".

9. X §28 xxxx. 5 xxxx druhé xx xxxx "x x)" xxxxxxxxx xxxxxx ", x) a s)".

10. X §91 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxx "x)" xxxxxxxxx xxxxxx "x)".

11. X §98x xx xx konci xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx zní:

"j) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx instalaci x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z obnovitelných xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx do 50 xX.".

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 68/2007 Sb., zákona x. 191/2008 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 345/2009 Xx., xxxxxx x. 379/2009 Xx., xxxxxx x. 424/2010 Sb., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 142/2012 Xx., zákona x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 350/2012 Xx., xxxxxx x. 257/2013 Xx., xxxxxx x. 39/2015 Xx., xxxxxx x. 91/2016 Xx., zákona č. 264/2016 Sb., zákona x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 193/2017 Sb., xxxxxx x. 194/2017 Xx., xxxxxx x. 205/2017 Xx., zákona č. 225/2017 Sb., xxxxxx x. 169/2018 Xx., xxxxxx č. 277/2019 Xx., xxxxxx č. 312/2019 Sb., xxxxxx x. 47/2020 Sb., xxxxxx x. 403/2020 Xx., zákona č. 261/2021 Sb. x xxxxxx x. 283/2021 Xx., se mění xxxxx:

1. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx vedení" xxxxxxxx xxxxx "výrobny elektřiny x obnovitelných zdrojů.".

2. X §19 odst. 1 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx j), xxxxx zní:

"j) s xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyhodnocovat x, xx-xx to xxxxxx xxxxxxxxx vhodné xxxxxx xxx xxxxxx; xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx, plynu a xxxxx xxxxxx ploch xxx xxxxxx výrobu x obnovitelných xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx na cíle xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx x klimatu.".

Dosavadní xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

3. X xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xx §19 xxxxxx xxxx §19a, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§19x

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xx určuje xxxxxxx xxxxx funkčního xxxxxxx, xxxxxxxxx x typu xxxxxxxx, uspořádání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dalších prvků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx, architektonických, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a přírodních xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahů x xxxxx, a xx xxxxxxxxx vymezením x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".

4. X §79 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx z obnovitelných xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 50 xX, xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx díla, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo památkové xxxx.".

5. V §79 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx se xxxxxxx x), které včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 75 xxx:

"x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx75) pomocí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx do 25 x xx vedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jehož distribuční xxxxxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xx připojeno xxxx xxx 90 000 odběrných míst,

75) §2 odst. 2 xxxx. x) xxx 1 xxxxxx x. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx podnikání x x výkonu xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".

6. X §92 xxxx. 1 xxxx xxxxx, §96x xxxx. 1 xxxx. x), §104 xxxx. 1 xxxx. x), §119 odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §128 xxxx. 1 xxxx xxxxx, §160 odst. 3 xxxx. a) a x §178 xxxx. 1 xxxx. l) xx xxxx "x)" xxxxxxxxx xxxxxx "x)".

7. X §103 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx x) vkládá xxxx xxxxxxx x), xxxxx zní:

"e) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obnovitelný xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výkonem xx 50 xX, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx užívání xxxxxx, xxxxxxxxxx posouzení xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, která xx kulturní památkou,".

Dosavadní xxxxxxx x) se xxxxxxxx jako xxxxxxx x).

8. X §103 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxx 9 zrušuje.

Dosavadní xxxx 10 xx 19 xx xxxxxxxx xxxx xxxx 9 xx 18.

9. X §104 xx na konci xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxx se písmeno x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxx podle §79 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx se xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx území, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.".

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona, xxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXX

X xxxxxx č. 382/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 165/2012 Xx., x podporovaných zdrojích xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx x části první - Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx. XX - Přechodná xxxxxxxxxx x bodu 18 xxxxx "31. prosince 2022" xxxxxxxxx slovy "30. xxxxxx 2023".

ČÁST XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 165/2012 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 407/2012 Sb., xxxxxx x. 310/2013 Xx., xxxxxx x. 90/2014 Xx., zákona x. 131/2015 Sb., xxxxxx č. 107/2016 Xx., xxxxxx x. 190/2016 Sb., xxxxxx x. 103/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 541/2020 Xx., zákona x. 367/2021 Xx., xxxxxx x. 382/2021 Xx., xxxxxx x. 143/2022 Xx. a xxxxxx x. 232/2022 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §2 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx "xxxx z druhotných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "ve xxxx rozdílu xxxxxxxxxx xxxxxx ceny x xxxxxxxxx průměrné xxxxx xxxxxxxx ceny".

2. X §3 xx xx xxxxx odstavce 4 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) a x), která xxxxx:

"x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx podmínka xxxxxxx vyrobeného xxxxx xx účinné soustavy xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx velikosti xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx podpora xxxxxxxxx.".

3. X §3 xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxxxx elektřiny, tepla x xxxxxxxxx vždy xx xxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxx xxxx xxxxx kalendářní rok xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podpory, xxx xxxxx xxxxxxxxxx rok xxxx xxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 3 kalendářních let.".

4. X §5 odst. 2 a §6 xxxx. 2 xx xxxx xxxxx zrušuje.

5. X §6x xxxx. 6 xx xxxxxxx x) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx x) a x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x).

6. V §6x xxxx. 5 xx xxxxxxx a) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx a) x b).

7. V §8 se na xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx věty "Xxxxxxx xxxxxxxxx formou výkupní xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx bonusu. Xxxxxxx xxxxxxxxx formou xxxxxxx xxxx nelze zvolit xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx výrobny xxxxxxxxx, xxxx je-li xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx připojeno více xxxxxxx xxxxxxxxx.".

8. V §9 xxxx. 6 xxxx. x) xx xxxxx "x x xxxxxxxxxx xxxxxx" zrušují x za xxxx "1 MW" xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxx vyrobenou x xxxxxxxxxx zdroje".

9. X §10x xx xx xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) x případě xxxxxxxxxxxx kombinované výroby xxxxxxxxx a tepla xxxxxx pro meziroční xxxxxx xxxx referenční xxxxxx ceny xx xxxxxxx změny xxxx xxxxxxx xx pořízení xxxxxx a nákladů xx emisní povolenky x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx průměrné xxxxx hodinové ceny.".

10. X §10x odst. 2 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxx referenční xxxxxx xxxx, v xxxxxxx vysokoúčinné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx včetně nákladů xx pořízení xxxxxx x nákladů na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx výpočet, xxxx".

11. X §10a xxxx. 2 se xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx c) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

12. X §10x xxxx. 5 xx xxxxx "x případě xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxx xxxx aukčního xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výroby elektřiny x xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx" zrušují.

13. X §10x xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "nebo xxxx aukčního xxxxxx" xxxxxxx.

14. V §10x xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 tečka xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výroby elektřiny x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx referenční aukční xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx paliva x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.".

15. X §11 xxxxxxxx 9 xxx:

"(9) X případě, xxx xx x xxxxxxx vysokoúčinné kombinované xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx aukčním bonusem xxxxxxxx vyšší xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx hodinové xxxx, xxx je xxxxxxxxxx xxxxxx cena, xxxxx xx xxxxxxx x daném roce xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx cenou operátorovi xxxx. Xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx průměrnou xxxxx xxxxxxxxx cenou x referenční xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx x xxxxx.".

16. X §24 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx zní:

"e) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x biologicky xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x nerozložitelné části xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.".

17. X §25x xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) Xxxxxxxxx vzniku xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx 2022. Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx udržovací xxxxxxx xxxxx xx 31. prosince 2022, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx podporu xxxxx xx rok 2022 xxx splnění ostatních xxxxxxxx xxxxxxx, nejdříve xxx xxx 1. xxxxx 2022.".

18. V §25x odst. 6 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmena x) x x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) a x).

19. X §28 odstavec 1 zní:

"(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx elektřiny, xxxxxxxx podporu tepla, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x podporu xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x finančních prostředků, xxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx x plateb xxxxxx ceny služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx ceny xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) tržbami x xxxxxx x xxxxxxx, xx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, než je xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx vyšší xxxxxxxxx xxxxxxxx roční hodinové xxxx, než je xxxxxxxxxx xxxxxx cena x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx,

x) prostředky x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3,

e) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx realizovanými xxxxxxxxxxxxxxx kapitoly ministerstva,

f) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx tržní cenou xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx podle §9 xxxx. 3 xxxxxx x opatřeních k xxxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx biometanu xxxxx §45x x nabídnutých xxxxx xxxxxx podle §45x.".

20. X §28 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xxxx "x), x), c) x e)" xxxxxxxxx xxxxxx "a), b), x), e), f) x g)".

21. V §28x xxxx. 2 xxxx xxxxx x xxxx. 3 xxxx xxxxx xx za xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx".

22. X §28x xxxxxxxx 4 zní:

"(4) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k přenosové xxxx distribuční xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx se xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx podporu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a 3 xxxxxx množství xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx x záložních vedení x xxxxx zúčtovacím xxxxxx.".

23. V §28x xxxx. 6 xx xxxx druhá zrušuje.

24. X §35 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 doplňuje xxxx "Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx věty xxxxx x v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebylo zjištěno xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

25. V §35 xxxx. 2 xx xxxxx "i v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebylo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory" xxxxxxx.

26. X §37 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx nebo" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx," x xx konci textu xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx podpory xxxxxx aukčního xxxxxx".

27. X §37 odst. 3 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slova "xxxx aukčního xxxxxx".

28. X §38 odst. 2 xx xxxxx "xx dobu nejméně 6 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx hodin" xxxxxxx.

29. X §39 xxxx. 2 xx xxxxx "500 000" nahrazuje xxxxxx "100 000".

30. X §40 xx xxxxxxxx odstavce 6 x 7, xxxxx xxxxx:

"(6) Během xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx podporu elektřiny, xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xx xx netýká xxxxxxx xxxxxxxxxx podpory x xxxxxx xxxxx držitele xxxxxxx.

(7) Výrobna xxxxxxxxx x vysokoúčinné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx 1 MW xxxxxxx xx xxxxxxx xx 1. xxxxx 2022 do 31. xxxxxxxx 2022 xx xxx účely xxxxxx xxxxx xx podporu xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx za xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx 1. xxxxx 2023.".

31. X §47x xx xx konci xxxxx odstavce 3 xxxxxxxx slova "elektronickou xxxxxx v systému xxxxxxxxx xxxx".

32. X §47x xx odstavec 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5.

33. X §47x odst. 2 se věta xxxxx xxxxxxx.

34. V §47x xxxx. 3 xx xx xxxxx xxxxx věty první xxxxxxxx xxxxx "elektronickou xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx obnovitelných xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2" x věta druhá xx zrušuje.

35. V §47x xx na xxxxx textu xxxxxxxx 7 xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx formou v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx energie x dopravě".

36. X §49 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "3" xxxxxxxxx xxxxxx "4".

37. V §49 xxxx. 6 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxx, x" xxxxxxxxx xxxxx "zařízení xxxx".

38. X §49 xxxx. 6 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxx x" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxx nebo".

39. X §49 xxxx. 6 písm. x), xxxx. 11 xxxx. x) a xxxx. 19 písm. c) xx xxxxx "x" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx".

40. X §49 xxxx. 6 xxxx. e) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx x" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx biometanu xxxx".

41. X §49 xxxx. 14 xxxx. x) xx xxxxx "7" nahrazuje xxxxxx "8".

42. X §49 xxxx. 22 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxx xxxxxxxxx" a xx xxxxx xxxxxxxx xx doplňuje xxxx "Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxxxxx 2, xxxxxxxx 4 xxxx. x), xxxxxxxx 5 xxxx. x) x xxxxxxxx 6 xxxx. x).".

43. V §53 xxxx. 1 se xxxxxxx xx) x xx) zrušují.

Dosavadní xxxxxxx xx) xx xxxxxxxx xxxx písmeno ad).

Xx. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx kombinované xxxxxx elektřiny x xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxx xx provozu xx 31. prosince 2012 xxxx xxxxx xx xxxxxxx elektřiny xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx 31. prosince 2025. X xxxxxxx xxxxxxxxx x vysokoúčinné xxxxxxxxxxx výroby xxxxxxxxx x xxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxx 2013 xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xxxx právo xx xxxxxxx elektřiny podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dobu 15 xxx xx xxxxxxx xxxxxxx elektřiny xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §54 xxxx. 5 zákona x. 165/2012 Sb. xxxx xxxxx první xxxxxxx.

2. Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodne xx základě xxxxx xx podporu elektřiny xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx ustanovení §11 xxxx. 9 zákona x. 165/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 406/2000 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 359/2003 Xx., zákona x. 694/2004 Xx., xxxxxx č. 180/2005 Xx., xxxxxx č. 177/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx č. 214/2006 Xx., zákona x. 574/2006 Sb., xxxxxx x. 393/2007 Sb., xxxxxx x. 124/2008 Xx., zákona č. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 299/2011 Sb., xxxxxx x. 53/2012 Xx., xxxxxx č. 165/2012 Sb., zákona x. 318/2012 Xx., xxxxxx č. 310/2013 Xx., xxxxxx x. 103/2015 Xx., zákona x. 131/2015 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., zákona č. 225/2017 Sb., zákona x. 3/2020 Xx., xxxxxx x. 403/2020 Xx., xxxxxx č. 261/2021 Xx., xxxxxx x. 284/2021 Sb., xxxxxx x. 362/2021 Xx. x xxxxxx x. 382/2021 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §7 xxxx. 9 xx x xxxxx xxxx ruší xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x vkládají xx xxxxx "hodnot xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx náročnosti xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx energie".

2. X §7 odst. 9 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx budov" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx x xxxxxxxx".

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX

Xx. VII

Tento xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx jeho xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx Xxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Informace

Právní předpis x. 19/2023 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 24.1.2023.

Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.