Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.01.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 17.01.2023.


Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí

17/2023 Sb.
 

Sdělení Energetického regulačního úřadu

INFORMACE

17

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu

ze xxx 29. xxxxxxxx 2022

x vydání cenového xxxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxxxx regulační úřad x xxxxxxx s §10 odst. 2 xxxxxx x. 526/1990 Xx., o xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xx xxxxx §2c zákona x. 265/1991 Sb., x působnosti orgánů Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx §17 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxx č. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxx správy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx §32 zákona x. 165/2012 Sb., x podporovaných xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx č. 300/2022 Sb., x xxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx investic xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x. 15/2022 ze xxx 20. xxxxxxxx 2022, xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx č. 11/2022 xx dne 30. xxxx 2022, kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx podporované xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx §17 xxxx. 9 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x. 15/2022 x Xxxxxxxxxxxx regulačním věstníku xx xxx 21. xxxxxxxx 2022, x xxxxxx 17. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x. 15/2022 nabývá účinnosti xxxx 1. xxxxx 2023.
&xxxx;

Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu:

Ing. Xxxxxxxxx, Xx.X., x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 17/2023 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 17.1.2023.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.