Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 15.02.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.02.2023.


Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 500. výročí narození Jana Blahoslava

16/2023 Sb.
 

Vyhláška

§1  §2  §3

Příloha - Vyobrazení pamětní stříbrné dvousetkoruny k 500. výročí narození Jana Blahoslava

INFORMACE

16

VYHLÁŠKA

ze dne 5. xxxxx 2023

o vydání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x 500. xxxxxx xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 6/1993 Xx., o Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona č. 442/2000 Xx. x xxxxxx x. 89/2018 Xx.:

§1

(1) Dnem 15. xxxxx 2023 xx x 500. výročí xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stříbrná xxxxx xx 200 Xx (dále xxx "xxxxxxxxxxxxx").

(2) Dvousetkoruna xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx a ve xxxxxxxxx provedení x xxxxxxxx polem mince x xxxxxxx reliéfem.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx 925 xxxx stříbra x 75 dílů xxxx. Xxxxxxxx dvousetkoruny xx 13 x, xxxx xxxxxx 31 xx x síla 2,2 mm. Při xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx stříbra nahoru 1 %, odchylka x xxxxxxxxx xxxxxx 0,26 g, xxxxxxxx x xxxxxxx 0,1 xx a xxxxxxxx x síle 0,15 xx. Hrana xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx vroubkovaná, hrana xxxxxxxxxxxxx xx zvláštním xxxxxxxxx xx hladká x xxxxxx "XXXXX XXXXXXX XXXXX * Xx 0.925 * 13 x *".

§2

(1) Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx kompozice xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx Gramatika xxxxx x xxxx 1571. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx o symbolický xxxx. Xx xxxxxx xxxxx xx nachází xxxx "XXXXX XXXXXXXXX ♦ 200 Xx". Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx písmeny "X" x "X" xx xxxxxxxx xxx spodním xxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxx straně xxxxxxxxxxxxx xx zachována xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Na xxxxx titulní xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx a xx hřbetu knihy xx xxxxxxx xxxx "1523 ♦ XXX XXXXXXXXX ♦ 2023". Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, XxX., xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx "X", xx xxxxxxxx při xxxxxxx okraji xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x příloze x této xxxxxxxx.

§3

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 15. xxxxx 2023.
&xxxx;

Xxxxxxxx:

Xxx. Michl, Xx.X., x. x.

Xxxxxxx x xxxxxxxx x. 16/2023 Sb.

Vyobrazení xxxxxxx xxxxxxxx dvousetkoruny x 500. xxxxxx xxxxxxxx Xxxx Blahoslava

(lícní x xxxxxx strana)

Informace

Právní xxxxxxx č. 16/2023 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 15.2.2023.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.