Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2023.


Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023

467/2022 Sb.
 

Vyhláška

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel §1

Stravné §2 §3

Průměrná cena pohonných hmot §4

Zrušovací ustanovení §5 §6

INFORMACE

467

XXXXXXXX

xx xxx 19. xxxxxxxx 2022

x změně xxxxx základní xxxxxxx xx používání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx hmot xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx 2023
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx práce a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §189 odst. 1 xxxxxx x. 262/2006 Xx., zákoník xxxxx:

§1

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx používání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx základní xxxxxxx xx 1 xx jízdy xxxxx §157 odst. 4 xxxxxxxx práce xxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x tříkolek 1,40 Xx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel 5,20 Xx.

Stravné

§2

Za xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stravné xxxxx §163 odst. 1 xxxxxxxx práce xxxxxxx ve výši

a) 129 Kč, trvá-li xxxxxxxx xxxxx 5 xx 12 xxxxx,

x) 196 Xx, trvá-li xxxxxxxx cesta xxxx xxx 12 xxxxx, xxxxxxx xxxx 18 xxxxx,

x) 307 Kč, xxxx-xx pracovní xxxxx xxxx xxx 18 xxxxx.

§3

Za každý xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zaměstnanci stravné xxxxx §176 odst. 1 zákoníku práce xx výši

a) 129 Xx xx 153 Xx, xxxx-xx pracovní xxxxx 5 xx 12 xxxxx,

x) 196 Xx až 236 Xx, trvá-li pracovní xxxxx xxxx než 12 xxxxx, xxxxxxx xxxx 18 xxxxx,

x) 307 Xx xx 367 Kč, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx déle xxx 18 xxxxx.

§4

Xxxxxxxx xxxx pohonných xxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx hmoty xxxxx §158 odst. 3 xxxx třetí zákoníku xxxxx xxxx

x) 41,20 Xx xx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 95 xxxxxx,

x) 45,20 Xx xx 1 xxxx benzinu automobilového 98 xxxxxx,

x) 34,40 Xx xx 1 xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) 8,20 Xx za 1 kilowatthodinu xxxxxxxxx.

§5

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se:

1. Xxxxxxxx č. 511/2021 Sb., x xxxxx sazby základní xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx motorových xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx průměrné xxxx xxxxxxxxx hmot xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 47/2022 Sb., kterou xx xxxx xxxxxxxx x. 511/2021 Xx., x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pohonných xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx č. 116/2022 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 511/2021 Xx., x xxxxx xxxxx základní xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx a x stanovení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx hmot xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx náhrad, xx xxxxx vyhlášky x. 47/2022 Sb.

4. Vyhláška č. 237/2022 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 511/2021 Xx., o xxxxx sazby xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx motorových vozidel x stravného x x stanovení xxxxxxxx xxxx pohonných hmot xxx účely poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§6

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2023.
&xxxx;

Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx:

Xxx. Xxxxxxx x. r.

Informace

Právní předpis x. 467/2022 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2023.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

85/2023 Xx., xxxxxx xx mění vyhláška x. 467/2022 Sb., x xxxxx sazby xxxxxxxx náhrady za xxxxxxxxx silničních xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx 2023

x xxxxxxxxx xx 1.4.2023

191/2023 Xx., xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 467/2022 Sb., o xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx používání xxxxxxxxxx motorových vozidel x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx hmot xxx xxxxx poskytování xxxxxxxxxx náhrad xxx xxx 2023, ve xxxxx xxxxxxxx x. 85/2023 Xx.

x účinností xx 1.7.2023

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.