Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 02.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2023.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů

462/2022 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

462

VYHLÁŠKA

ze dne 21. xxxxxxxx 2022,

xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 193/2009 Xx., x xxxxxxxxx podrobností xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx stanoví xxxxx §24 xxxx. 3 xxxxxx x. 300/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 298/2016 Sb.:

Čl. X

Xxxxxxxx č. 193/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx mění xxxxx:

1. X §2 xxxx. 1 xx xxxxx "systému xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "informačního xxxxxxx, xxxxx prostřednictvím xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx kontaktních xxxx xxxxxxx xxxxxx,".

2. V §2 odstavec 5 xxx:

"(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x datové xxxxxx x xxxxxx výstupy xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx datového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.".

3. V xxxxxxx x. 1 xxxx 1 písm. x) se xxxx "300 x 300" xxxxxxxxx číslem "200".

4. X příloze x. 1 xxxx 3 xx xxxxx "Xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Document".

5. X příloze x. 1 xxxx 4 xx xxxxx "PDF (Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx) xxxxx 1.7 a xxxxx" nahrazují slovy "XXX/X (Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx/Xxxxxxx) xxxxx 2 x vyšší".

Xx. II

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 2023.
&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx:

Xxx. Xx. Xxxxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx č. 462/2022 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2023.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.