Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2023.


Zákon, kterým se zrušuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy

458/2022 Sb.
 

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Zrušení zákona o evidenci tržeb a souvisejících právních předpisů Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o daních z příjmů Čl. III

Přechodné ustanovení Čl. IV

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o správních poplatcích Čl. V

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o Finanční správě České republiky Čl. VI

Přechodné ustanovení Čl. VII

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o Celní správě České republiky Čl. VIII

ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST Čl. IX

INFORMACE

458

XXXXX

xx xxx 14. xxxxxxxx 2022,

xxxxxx se xxxxxxx xxxxx x. 112/2016 Xx., x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x mění x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

Xxxxxxx zákona x xxxxxxxx tržeb x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. I

Zrušují se:

1. Xxxxx č. 112/2016 Sb., x xxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxx xxx xxx třicátá xxxxxx zákona č. 183/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx přestupcích, xxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 256/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 112/2016 Sb., x xxxxxxxx tržeb, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 235/2004 Xx., x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxxx xxxxxxx.

4. Zákon č. 137/2020 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu.

5. Xxxxx č. 263/2020 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 137/2020 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx nouzového stavu.

6. Xxxxx č. 449/2020 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 137/2020 Xx., x xxxxxxxxx úpravách x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nouzového xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7. Vyhláška č. 269/2016 Sb., x způsobu xxxxxx podpisového kódu xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxx evidování xxxxx ve zjednodušeném xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 112/2016 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, vydané xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxx účinky. Xxxxxx x žádosti x xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx pro evidování xxxxx xx zjednodušeném xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx režimu xxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx nebylo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx zastavuje.

2. Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx vydány, xxxx xxxx poplatníkem xxxxxxx, jsou trvale xxxxxxxxxx hmotné xxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxx xxx převést xxxxxxxxxx xxxx úplatně xxxx xxxxxxxxxxx složce xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xx xxxx bloky xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 219/2000 Sb., x xxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx rozhodování x xxxxxx nepotřebnosti xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx s xx.

3. Xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx blok xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Opatření k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 112/2016 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona zrušeno, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx x určení xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx č. 112/2016 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx nebylo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxx z xxxxxx

Xx. III

Zákon č. 586/1992 Sb., x xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 35/1993 Xx., xxxxxx x. 96/1993 Sb., xxxxxx x. 157/1993 Sb., xxxxxx x. 196/1993 Xx., zákona č. 323/1993 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Sb., xxxxxx x. 85/1994 Xx., xxxxxx č. 114/1994 Xx., zákona x. 259/1994 Xx., xxxxxx x. 32/1995 Xx., zákona x. 87/1995 Sb., zákona x. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 149/1995 Xx., xxxxxx x. 248/1995 Xx., zákona x. 316/1996 Xx., xxxxxx x. 18/1997 Xx., zákona x. 151/1997 Sb., xxxxxx x. 209/1997 Xx., xxxxxx x. 210/1997 Xx., zákona x. 227/1997 Xx., zákona x. 111/1998 Xx., xxxxxx č. 149/1998 Xx., xxxxxx č. 168/1998 Xx., xxxxxx x. 333/1998 Sb., xxxxxx x. 63/1999 Xx., zákona č. 129/1999 Xx., xxxxxx x. 144/1999 Sb., xxxxxx x. 170/1999 Xx., zákona x. 225/1999 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 3/2000 Xx., zákona x. 17/2000 Xx., xxxxxx x. 27/2000 Xx., xxxxxx x. 72/2000 Xx., zákona č. 100/2000 Sb., xxxxxx x. 103/2000 Xx., xxxxxx x. 121/2000 Xx., zákona č. 132/2000 Xx., zákona x. 241/2000 Sb., xxxxxx x. 340/2000 Xx., zákona x. 492/2000 Xx., zákona x. 117/2001 Sb., xxxxxx x. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 239/2001 Xx., xxxxxx x. 453/2001 Xx., xxxxxx x. 483/2001 Xx., xxxxxx x. 50/2002 Xx., zákona x. 128/2002 Xx., xxxxxx x. 198/2002 Xx., xxxxxx č. 210/2002 Xx., xxxxxx x. 260/2002 Xx., xxxxxx x. 308/2002 Xx., xxxxxx č. 575/2002 Xx., xxxxxx x. 162/2003 Xx., xxxxxx č. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 438/2003 Xx., xxxxxx x. 19/2004 Sb., xxxxxx x. 47/2004 Xx., xxxxxx č. 49/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Sb., xxxxxx x. 280/2004 Xx., zákona x. 359/2004 Xx., xxxxxx x. 360/2004 Sb., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 562/2004 Sb., xxxxxx x. 628/2004 Xx., xxxxxx č. 669/2004 Xx., zákona x. 676/2004 Xx., zákona x. 179/2005 Xx., xxxxxx x. 217/2005 Xx., zákona x. 342/2005 Xx., xxxxxx x. 357/2005 Sb., xxxxxx x. 441/2005 Xx., xxxxxx č. 530/2005 Xx., xxxxxx x. 545/2005 Xx., xxxxxx č. 552/2005 Xx., xxxxxx x. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., zákona x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 179/2006 Xx., xxxxxx č. 189/2006 Xx., xxxxxx č. 203/2006 Sb., xxxxxx x. 223/2006 Xx., xxxxxx č. 245/2006 Xx., zákona x. 264/2006 Sb., xxxxxx x. 267/2006 Xx., xxxxxx č. 29/2007 Xx., xxxxxx č. 67/2007 Sb., xxxxxx x. 159/2007 Xx., xxxxxx č. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona x. 362/2007 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Xx., zákona č. 306/2008 Sb., zákona x. 482/2008 Xx., xxxxxx x. 2/2009 Xx., xxxxxx x. 87/2009 Xx., xxxxxx x. 216/2009 Xx., xxxxxx x. 221/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 289/2009 Xx., zákona x. 303/2009 Sb., zákona x. 304/2009 Xx., xxxxxx č. 326/2009 Xx., xxxxxx č. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Sb., xxxxxx č. 346/2010 Xx., xxxxxx x. 348/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Sb., xxxxxx Ústavního soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 119/2011 Sb., xxxxxx x. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 329/2011 Xx., xxxxxx č. 353/2011 Xx., xxxxxx x. 355/2011 Xx., xxxxxx č. 370/2011 Xx., zákona x. 375/2011 Sb., xxxxxx x. 420/2011 Sb., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Sb., zákona x. 466/2011 Xx., xxxxxx x. 470/2011 Xx., xxxxxx č. 192/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 401/2012 Xx., zákona x. 403/2012 Sb., zákona x. 428/2012 Xx., xxxxxx x. 500/2012 Xx., zákona č. 503/2012 Sb., xxxxxx x. 44/2013 Sb., xxxxxx x. 80/2013 Xx., xxxxxx č. 105/2013 Sb., zákona x. 160/2013 Sb., xxxxxx č. 215/2013 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu x. 344/2013 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 162/2014 Xx., xxxxxx x. 247/2014 Sb., xxxxxx x. 267/2014 Xx., xxxxxx č. 332/2014 Xx., xxxxxx č. 84/2015 Xx., zákona x. 127/2015 Xx., xxxxxx x. 221/2015 Xx., xxxxxx x. 375/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 47/2016 Xx., zákona x. 105/2016 Xx., xxxxxx x. 113/2016 Xx., xxxxxx x. 125/2016 Xx., xxxxxx x. 148/2016 Sb., zákona x. 188/2016 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 271/2016 Sb., xxxxxx x. 321/2016 Xx., xxxxxx č. 454/2016 Xx., xxxxxx č. 170/2017 Xx., xxxxxx x. 200/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 246/2017 Xx., xxxxxx x. 254/2017 Sb., xxxxxx x. 293/2017 Xx., xxxxxx č. 92/2018 Xx., xxxxxx x. 174/2018 Xx., xxxxxx x. 306/2018 Xx., zákona č. 32/2019 Sb., xxxxxx x. 80/2019 Sb., xxxxxx x. 125/2019 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 303/2019 Xx., xxxxxx x. 364/2019 Xx., xxxxxx x. 299/2020 Xx., xxxxxx x. 343/2020 Xx., x. 386/2020 Sb., xxxxxx č. 450/2020 Xx., zákona x. 540/2020 Xx., xxxxxx x. 543/2020 Xx., xxxxxx x. 588/2020 Xx., xxxxxx č. 609/2020 Xx., xxxxxx x. 39/2021 Sb., xxxxxx x. 251/2021 Xx., xxxxxx č. 284/2021 Xx., xxxxxx x. 285/2021 Xx., xxxxxx č. 286/2021 Xx., xxxxxx x. 297/2021 Sb., xxxxxx x. 324/2021 Sb., xxxxxx č. 329/2021 Xx., zákona č. 353/2021 Sb., xxxxxx x. 142/2022 Xx. x xxxxxx x. 244/2022 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. V §4 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxx 4 xxxxxxx.

2. X §10 xxxx. 1 xxxx. ch) xx xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxxxx," zrušují.

3. X §19 odst. 1 xxxxxxx o) xxx:

"x) xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx pro kontrolu xxxxx a Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx plynoucí x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx léčiva,".

4. X §19 odst. 1 se xxxxxxx xx) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 112 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx xx) xx označuje xxxx xxxxxxx zm).

5. X §22 odst. 1 xxxx. x) xxxx 8 xx xxxxx "z účtenkové xxxxxxx," xxxxxxx.

6. V §35xx xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx h) se xxxxxxx.

7. §35bc se xxxxxx nadpisu xxxxxxx.

8. X §36 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "z xxxxxx x podobě xxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx," xxxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Pro xxxxxx xxxxxxxxxx u xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxx práva x xxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 586/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. X

X xxxxxxx 1 xxxx 1 xxxxxxx x zákonu č. 634/2004 Sb., x správních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 545/2005 Xx., xxxxxx č. 575/2006 Xx., zákona x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 30/2011 Xx., xxxxxx x. 407/2012 Sb., xxxxxx x. 502/2012 Xx., xxxxxx x. 331/2014 Xx., zákona x. 113/2016 Xx. a xxxxxx x. 170/2017 Xx., xx xxxxxxx x) zrušuje.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx správě Xxxxx republiky

Čl. XX

Xxxxx č. 456/2011 Sb., o Finanční xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx č. 407/2012 Xx., xxxxxx x. 164/2013 Sb., xxxxxx x. 241/2013 Xx., xxxxxxxxx opatření Xxxxxx x. 344/2013 Sb., xxxxxx č. 250/2014 Xx., zákona č. 267/2014 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Sb., xxxxxx x. 14/2017 Xx., xxxxxx x. 80/2019 Xx., xxxxxx č. 111/2019 Xx., zákona x. 283/2020 Xx., xxxxxx x. 386/2020 Xx., xxxxxx č. 251/2021 Xx. x xxxxxx č. 284/2021 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §18a xxxx. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x b).

2. X §18x odst. 1 xxxx. b) xx xxxxx "xxxxxx a) x x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx x)".

Xx. VII

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx získaných xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx povinností při xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx č. 112/2016 Xx., x evidenci xxxxx, xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxxx xxxxx způsobem, xxxx-xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx zpracování těchto xxxxx, x daňové xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 456/2011 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

XXXX XXXX

Xxxxx zákona x Celní správě Xxxxx xxxxxxxxx

Xx. VIII

V §38 xxxx. 2 xxxxxx č. 17/2012 Sb., o Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 80/2019 Xx., se slova "x xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxx" xxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX

Xx. XX

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2023.
&xxxx;

Xxxxxxxx Adamová x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. r.

Informace

Právní xxxxxxx x. 458/2022 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2023.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.