Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.01.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 26.12.2022 do 25.01.2023.


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 301/2022 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s dočasným znovuzavedením ochrany vnitřních hranic, ve znění pozdějších předpisů

447/2022 Sb.
 

Nařízení vlády

ČÁST PRVNÍ - Změna nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s dočasným znovuzavedením ochrany vnitřních hranic Čl. I

ČÁST DRUHÁ - Změna nařízení vlády č. 323/2022 Sb. Čl. II

ČÁST TŘETÍ - Změna nařízení vlády č. 329/2022 Sb. Čl. III

ČÁST ČTVRTÁ - Změna nařízení vlády č. 393/2022 Sb. Čl. IV

ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST Čl. V

INFORMACE

447

NAŘÍZENÍ XXXXX

xx dne 21. xxxxxxxx 2022,

kterým xx xxxx xxxxxxxx xxxxx č. 301/2022 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx v činné xxxxxx x příslušníků Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x dočasným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxx nařizuje xxxxx §22 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 273/2008 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x podle xxxxxx č. 219/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx silách České xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

Změna xxxxxxxx xxxxx o povolání xxxxxx x činné xxxxxx a xxxxxxxxxxx Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx x plnění xxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx znovuzavedením xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xx. I

Nařízení xxxxx č. 301/2022 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx vlády x. 323/2022 Sb., xxxxxxxx xxxxx x. 329/2022 Xx. x xxxxxxxx xxxxx x. 393/2022 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §1 xx xxxxx "80" xxxxxxxxx xxxxxx "40" x číslo "30" xx xxxxxxxxx číslem "20".

2. X §5 xxxx. 2 xx xxxxx "26. xxxxxxxx 2022" xxxxxxxxx xxxxx "25. ledna 2023".

XXXX XXXXX

Xxxxx nařízení xxxxx x. 323/2022 Xx.

Xx. XX

X xx. XX odst. 2 xxxxxxxx xxxxx č. 323/2022 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx xxxxx č. 301/2022 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx úkolů Policie Xxxxx republiky x xxxxxxxxxxx x dočasným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxx vlády x. 329/2022 Sb. x xxxxxxxx xxxxx x. 393/2022 Sb., xx xxxxx "26. prosince 2022" xxxxxxxxx xxxxx "25. xxxxx 2023".

ČÁST TŘETÍ

Změna xxxxxxxx xxxxx č. 329/2022 Xx.

Xx. XXX

X čl. XXX xxxx. 2 xxxxxxxx vlády č. 329/2022 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxxx vlády č. 301/2022 Xx., x xxxxxxxx vojáků x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxx xxxxx č. 323/2022 Xx., xx xxxxx nařízení vlády x. 393/2022 Xx., xx slova "26. xxxxxxxx 2022" xxxxxxxxx xxxxx "25. ledna 2023".

XXXX XXXXXX

Xxxxx nařízení xxxxx x. 393/2022 Xx.

Xx. XX

X xx. XX xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx č. 393/2022 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx vlády x. 301/2022 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx Celní správy Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx úkolů Xxxxxxx Xxxxx republiky v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx "26. xxxxxxxx 2022" nahrazují xxxxx "25. xxxxx 2023".

XXXX XXXX

XXXXXXXX

Xx. X

(1) Xxxx nařízení xxxxxx xxxxxxxxx dnem 26. xxxxxxxx 2022.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx platnosti xxxxxxxxx xxx 25. xxxxx 2023.
 

Předseda vlády:

prof. XxXx. Xxxxx, Ph.D., XX.X., x. x.
&xxxx;

1. xxxxxxxxxxxxx vlády a xxxxxxx xxxxxx:

Xxx. Bc. Xxxxxxx x. x.

Informace

Právní předpis x. 447/2022 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 26.12.2022 x xxxxxxx platnosti xxxxxxxxx xxx 25.1.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.