Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 20.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2023.


Nařízení vlády o zvýšení částek životního minima a existenčního minima

436/2022 Sb.
 

Nařízení vlády

§1  §2  §3  §4

INFORMACE

436

XXXXXXXX XXXXX

xx xxx 14. xxxxxxxx 2022

x xxxxxxx částek xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxxxx č. 110/2006 Xx., x životním x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 261/2007 Sb.:

§1

Částka xxxxxxxxx minima xxxxxxxxxxx xxxx měsíčně 4 860 Kč.

§2

(1) Xxxxxx životního xxxxxx xxxxx, xxxxx xx posuzována jako xxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxx 4 470 Kč.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx je posuzována xxxx druhá nebo xxxxx v xxxxxx, xxxx měsíčně

a) 4 040 Kč x xxxxx od 15 xxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) 3 490 Xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 15 xx 26 xxx xxxx,

x) 3 050 Kč x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 6 xx 15 xxx xxxx,

x) 2 480 Xx x nezaopatřeného dítěte xx 6 let xxxx.

§3

Xxxxxx existenčního minima xxxxx činí xxxxxxx 3 130 Xx.

§4

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2023.
&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxx:

xxxx. XxXx. Xxxxx, Ph.D., XX.X., v. x.
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x ministr xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx:

Xxx. Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 436/2022 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2023.

Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.